III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

III.1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

III.2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  • VEZ., SZELL, FIZ., FEB 2017. III. NÉ. HONLAPHOZ 2017.07.10

  • Vezető beosztású munkavállalók + vezetők javadalmazása 2017.01.01-től

  • FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188A.§-a szerint 2016.01.01-től II.

  • FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188A.§-a szerint 2016.01.01-től

  • FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188A.§-a szerint 2015.07.01-től

  • FŐKERT 175-2009.08.29 Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188/A. §-a szerint 2015.04.15.

  • FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188/A §-a szerint

  • FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188/A §-a szerint

  • FŐKERT Nonprofit Zrt. Rövid- és középtávú stratégiája 2012-2016. évre vonatkozóan

  • Átlaglétszám és személyi juttatások 2016. I.-IV. negyedév

III.4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

III.13.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSEK

KÉRJÜK OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT!

TÁJÉKOZTATÓ!

Ezen az oldalon lehet hozzáférni az aktuálisan futó, a KBT 113. §. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásokhoz. A megfelelő dokumentum letöltéséhez azonban beküldött regisztrációra van szükség, melyet minden esetben egyénileg válaszolunk meg.

11. LÉPÉS

Az alábbi linkről töltse le a regisztrációs lapot

fkrt

Visszaküldendő regisztrációs lap letöltése

2

2. LÉPÉS

Töltse ki hiánytalanul és írja alá a regisztrációs lapon az A-részt: “Regisztráció” és küldje vissza a KOZBESZERZES@FOKERT.HU email címre.

33.LÉPÉS

Névtelen

A válasz emailben kapott felhasználónévvel és jelszóval jelentkezzen be itt a felületre a fájlok eléréséhez:

Névtelen

4

4.LÉPÉS

A közbeszerzési dokumentum (ok) letöltésének igazolása céljából töltse ki a regisztrációs lapon a B-részt: “letöltés visszaigazolás” és küldje vissza a KOZBESZERZES@FOKERT.HU email címre.

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN KÉRJÜK FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKHOZ

HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG

8:00- 17:00 óráig

INFORMÁCIÓ

06 1 342 1720

LEZÁRT KÖZBESZERZÉSEK