III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

III.1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

III.2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 • VEZ., SZELL, FIZ., FEB 2017. I. NÉ. HONLAPHOZ 2017.04.06

  VEZ., SZELL, FIZ., FEB 2017. I. NÉ. HONLAPHOZ 2017.04.06

 • Vezető beosztású munkavállalók + vezetők javadalmazása 2017.01.01-től_Nk

  Vezető beosztású munkavállalók + vezetők javadalmazása 2017.01.01-től_Nk

 • fajl_ikon

  FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188A.§-a szerint 2016.01.01-től II.

 • fajl_ikon

  FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188A.§-a szerint 2016.01.01-től

 • fajl_ikon

  FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188A.§-a szerint 2015.07.01-től

 • fajl_ikon

  FŐKERT 175-2009.08.29 Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188/A. §-a szerint 2015.04.15.

 • fajl_ikon

  FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188/A §-a szerint

 • fajl_ikon

  FŐKERT 175-2009.08.29. Kormány Rendelet vh. 2009.09.15. – Mt. 188. és a 188/A §-a szerint

 • fajl_ikon

  FŐKERT Nonprofit Zrt. Rövid- és középtávú stratégiája 2012-2016. évre vonatkozóan

 • fajl_ikon

  Átlaglétszám és személyi juttatások 2016. I.-IV. negyedév

III.4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

III.13.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSEK

KÉRJÜK OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT!

A KBT 113. §. szerinti eljárások dokumentumai

TÁJÉKOZTATÓ!

EZEN AZ OLDALON LEHET HOZZÁFÉRNI AZ AKTUÁLIS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ. A MEGFELELŐ DOKUMENTUM LETÖLTÉSÉHEZ AZONBAN REGISZTRÁCIÓRA VAN SZÜKSÉG, MELYET MINDEN ESETBEN EGYÉNILEG BÍRÁLUNK ÉS HAGYUNK JÓVÁ. A REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES EGY KITÖLTÖTT REGISZTRÁCIÓS LAP, MELYET FEL KELL TÖLTENI A REGISZTRÁCIÓKOR.

REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUM:
fokert_form

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN KÉRJÜK FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKHOZ

HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG

8:00- 17:00 óráig

INFORMÁCIÓ

06 1 342 1720

LEZÁRT KÖZBESZERZÉSEK