Társaságunk 2017. február 23-án vette át azt az új emelőkosaras járművet, amely 33 méteres emelőmagasságával egyedülálló feltételeket biztosít a fasorokon dolgozó kollégáink számára. Ilyen magasságú célgép korábban még soha nem volt a FŐKERT tulajdonában.

A gépjárművet a SALI-DARU Kft. szállította Társaságunk részére, közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés szerint. Az emelőkosaras jármű típusa MAN TGL 7.150, a felépítmény Ruthman T330 típusú.

Az emelőkosár munkamagassága 33 méter, a kosár terhelhetősége 320 kg, így a magasabb fákat is tudjuk kezelni, amelyhez eddig bérgépjárművet vettünk igénybe. A z eszköz üzemeltetését a Fasori alközpont munkatársai végzik.

Társaságunk különösen büszke erre a járműre, mert ilyen emelési magasságú kosaras eszközzel még fennállásunk óta nem rendelkeztünk.

Megosztás

Fónod Károly (1886 Vízakna – 1969 Bp. sírja Farkasréti temető) kert. főfelügyelő

Apja Fónod Márton (1824-1911 Neszmély, református temető) bányafőtiszt, 1848-1849-es tüzérhadnagy, a Vécsey hadtestben szolgál, anyja Farkas KarolinaIskolai végzettsége: 1908-ban a M. Kir. Kertészeti Tanintézetben szerez oklevelet. 1908-tól-1911 szeptemberig katonai szolgálatot teljesít Komáromban a 15. királyi tábori tüzérezrednél. 1911 szeptember 20.-án lép a Fővárosi Kertészet szolgálatába. 1914 augusztus 1-től 1915 szeptemberig harctéri szolgálatot teljesít az orosz harctéren, ahol megsebesül, megbetegszik. Felgyógyulva a pótüteg kertgazdaságában (Nagytétény) egy 17 kat. holdas konyhakertészet berendezésével és vezetésével bízzák meg.

1917 májusától ismét harctéri szolgálatba vonul a M.Kir 37/3 honvéd hegyi tarackos üteghez a román harctérre. 1917 november 1.-én mint okleveles kertészt, zászlóssá léptetik elő.

1918 májusban az olasz harctérre vezénylik, ott részt vesz a piavei harcokban, ahol súlyosan megbetegszik. 1918 december 20.-án leszerel. Gyógyulása után visszatér Fővárosi Kertészethez, mint irodavezető.

Fónod Károly szakmai tevékenysége a Főkertnél 1911–1945 között

Elsősorban parképítés, parkfenntartás területén dolgozott. Kutatói tevékenysége a rózsa és fanemesítés területére terjed ki, melyről meghívott tanárként a kert.főiskolán is tart előadásokat. Érdekesség még, hogy Budapest város fejlődésére való tekintettel több módosabb polgár, gyáros, politikus, intézmény a FŐKERT szakértőit kéri fel magánkertjeik, parkjaik megtervezésére, kivitelezésére, főleg melyek a leendő utcaképet is befolyásolják.

Az alábbi kertek, parkok tervezését valamint kivitelezését irányítja:

1928–29 Baár Madas Református Leánynevelő intézet parkjának tervezése

1929 Darányi Kálmán anyácsapusztai birtokának kertészeti rendezése

1929 Szende Pál kertrendezése

1925 Glück Frigyes rókushegyi kerttervezés kivitelezés

1927 Grill Lajosné árpád telepi teleltetőház tervezése.
Frank Henrik fiai II. ker Fazekas u. 4 gyárudvar parkosítása
Vikár János II. Áldás u-i villakert terve.

1928 Kunt Elemér VI. Damjanich u. 30. udvarkert tervezése, költségvetése.

1927 Kolin Mór Fery Oszkár u. (Kis János altábornagy u) 76 kert terve.

 

1926-ban németországi tanulmányútra küldik

1931 kertészeti tiszt

1930-ban a Városligeti csoport vezetőjének nevezik ki.

1931 kertészeti főtiszt

1931-ben az I. ker Sétányok és fasorok csoportvezetője.

1935-ben a Tabán kertrendezési munkálatait vezeti mint főfelügyelő. Az elfogadott, kész parkrendezési terveket, egy egykori tabáni háztulajdonos kérésére, akinek szép gyümölcsös kertje volt, módosítja, és a gyümölcsfákat megmenti, beletervezi őket a parkba, egy-kettő talán napjainkban is él. A Tabán parkjának kivitelezésekor, a Budai Vár akkori kertészével is egyeztetnie kell.

1945–ig a Dunajobbarti déli kertészeti csoport vezetője, Tabán, Gellérthegy parkjai tartoznak hozzá.

1945 július 8.-án a Székesfőváros Igazoló Bizottsága állás- és nyugdíjvesztésre ítéli. A Népbírósági fellebbezés folytán 1946 februárban nyugállományba helyezik, de 1946 december 31.-től nyugdíja folyósítását minden indoklás nélkül megszüntetik.

A megélhetés érdekében lakóhelyén Sasadon (Budapest XI. ker.) faiskolát tart fenn és növény termesztést estvégez haláláig. A Sasad tsz. elnöke Ágh István – akit korábban mint szegénysorsú gyereket támogatott, taníttatott – sokat segít neki, szakértőnek hívja a frissen alakult tsz.-hez, de nem vállalja. A kommunista hatalom később szakmai munkásságát elismerve arany (1963) és gyémánt (1968) diplomát adományoz neki. Az arany diplomát személyesen Losonci Páltól akkori földművelésügyi minisztertől, későbbi államelnöktől veszi át. Levelet ír Losoncinak nyugdíja ügyében, de elutasítják.

A Fővárosi Kertészet fennállásának 100. évfordulójára a Főkert emlékplakettel jutalmazza.

1920-ban nősült, felesége Werner Emília, két fia született Sándor (1921) és György (1925).

Köszönjük Fónod Csaba segítségét

Megosztás

Az elmúlt időszakban a médiában és az internet világában számos fotó és leírás látott napvilágot a parkokban kialakult “új tavakkal” kapcsolatban.  Nézzük ezen egybefüggő vízfelületek kialakulásának valódi okait.

2017 januárja és február első napjai igen fagyos hideg idővel teltek, még Budapesten is éjszakákon át mértek -16 vagy éppen -18 fokot és a nappalok tekintetében sem emelkedett pozitív tartományba a hőmérők higanyszála hetekig. Ennek a hidegnek köszönhető, hogy talaj 30-60 cm mélyen átfagyott. Erre az átfagyott talajra érkezett meg február elején a kis mennyiségű hó, melyet a hőmérséklet gyors emelkedésének köszönhetően ónos eső, majd eső váltott fel. Az eső a fagyott talaj miatt nem tudott beszivárogni, így a legalacsonyabb pontokon felhalmozódott, majd az erős és gyors felszíni hó- és jégolvadásnak köszönhetően a megálló víz magassága, az „ új tavak” mérete tovább nőtt. A talaj kiolvadása sokkal lassúbb folyamat, mint a levegő felmelegedése, ezért a kialakuló vízmegállások természetes úton is igen lassan tudnak felszívódni. Az elmúlt napok időjárása sem gyorsította a folyamatot, ennek ellenére a “tavak” jelentős része mára megszűnt és beszivárgott a lassan felolvadó talajba.

A parkokban sétálók érzékelhetik még most is, hogy a talaj felső nagyjából 10-15 cm-es rétege engedett ki, a lejjebb levő részek még fagyosak, ezért süllyednek bele a lábnyomok.

A héten tartós melegedést ígér a meteorológia az éjszakák is fagymentessé vállnak, így a folyamat várhatóan felgyorsul, mind az altalajok fagyott állapotának, mind a víz elszivárgásának tekintetében.

Megosztás

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. február 13-án megkezdte a fővárosi parkok- és fasorok fáinak tél végi lemosó permetezését. A munkálatok előreláthatólag 2017. március 13-ig tartanak, de az ütemterv az időjárás függvényében változhat. A permetezések, különös tekintettel a fasorokra, alapvetően az éjszakai órákban történnek, így a munkálatok nem zavarják a gyalogos- és közúti forgalmat.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. fasorfenntartásért felelős szakemberei a mellékelt ütemterv szerint végzik el a kezelésükben lévő több mint 10 ezer fa növényvédelmét, melyek között a kőris, a japánakác, a juhar, az ostorfa valamint a hárs a leggyakrabban előforduló fafaj. A lemosó permetezésre azért van szükség, hogy a fás részeken, kéregrepedésekben áttelelő kártevők – takácsatkák, levélatkák, levél- és pajzstetvek, amerikai lepkekabóca – számát gyérítsék.

Az alkalmazott szer közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetbarát készítmény. A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az első autómosáskor – plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható.

A permetezőszer hatásmechanizmusára jellemző, hogy paraffinolaj tartalmánál fogva megfullasztja a kártevőket. Ennek a hatásnak a kifejtése érdekében, magas dózisban, nagy légmennyiséggel kell kijuttatni, így a szer a kártevők áttelelő alakjait vastagon befedi, körbevonja. Természetesen, a FŐKERT munkatársai mindeközben figyelemmel kísérik a fák fejlődését, s korai kilombosodás esetén csökkentik a dózist.

A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kártevők ellen hatásos, a vegetációs időszakban megjelenő vagy felszaporodó kórokozók és kártevők technológiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kívánnak.

A kép illusztráció

Megosztás

Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény 10.§ (1)b pontja alapján, 2017. február 3-án az V. kerület, Erzsébet tér birtokbaadási jegyzőkönyve aláírásra került Budapest Fővárosi Önkormányzat és az MNV Zrt. részéről. Ennek következtében 2017. február 4.-gyel kezdődően a FŐKERT Nonprofit Zrt. nem végez fenntartási, tisztántartási, síkosság mentesítési munkákat az Erzsébet téren, kivéve a Danubius kút vízgépészeti feladatait, amelyek továbbra is a fővárosnál illetve a FŐKERTnél maradtak, tekintettel arra, hogy a téren lévő két nyilvántartott szobor, a Danubius kút és a Népdal szobor, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában maradt.

A tér ellátását a továbbiakban a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. látja el, elérhetőségük: panaszbejelentes@kiving.hu

 

Megosztás

“Élet mindenek előtt”

Ez a gondolat irányította a FŐKERT vezetőségét, amikor elhatározta, hogy saját defibrillátort szerez be.
Ez a készülék hangutasításokkal vezeti végig az elektromos sokk elvén működő készülék használóját, mintegy utolsó esélyként egy esetleges szívhalált szenvedő ember újraélesztéséhez, ugyanis ilyen esetben a Mentők azonnali értesítése mellett a kezelést a hirtelen halál bekövetkezte utáni 5 percen belül meg kell kezdeni, mivel 10 perc után már alig van esély a sikerre…
Szervezett oktatás során közel 60 fő végzett el sikeres egészségügyi tanfolyamot, és az életmentő műszer használatáról munkatársaink gyakorlati oktatásban részesültek.
Az életmentő készüléket a mai napon Szabó József vezérigazgató személyesen adta át a Társaság HR vezetője részére.
A defibrillátort minden kolléga számára elérhető központi helyen fogjuk tartani irodaházunkban, ám bízunk benne, hogy soha nem lesz rá szükség!

Megosztás

Idén 16 ország fája mellett a magyarországi Év Fája verseny győztesére, a FŐKERT kezelésében és fenntartásában lévő Jászai Mari téri platánra is lehet szavazni az Európai Év Fája versenyen.

A FŐKERT favizsgálati eredményei alapján kijelenthető, hogy a Jászai Mari téri platán egy jó állapotú parki fa. A Margit-híd 2009 és 2011 közti felújításának idején a fa gyökérzónájában lévő támfal volt az építési terület határa, a megváltozott talajviszonyokhoz a fa nagyon szépen alkalmazkodott. A platán törzsátmérője 79 cm, magasssága 20 méter, koronájának átmérője 14 méter.

A Jászai Mari téri platánt 1936-1938 körül ültették el a téren, amelyet eredetileg 1903-ban parkosítottak és sokáig a Rudolf tér nevet viselte. A területet 1950-ben keresztelték át Jászai Mari térre, a színésznő születésének 100. évfordulója alkalmából. Az itt álló faóriás az ország egyik leglátogatottabb faegyede, amelynek képét számtalan családi album őrzi az alatta megpihenők képmásaival.

Kérjük támogassa Ön is a kezdeményezést, hogy ismét egy magyar fa lehessen az év fája! Február végéig lehet szavazni, ezen a linken: http://www.treeoftheyear.org/ETY-2/Uvod.aspx.

Jászai Mari téri platán

 

Megosztás

Hó/igen jelentős mennyiségű ónos eső – Budapesten is harmadfokú riasztás van életben ma és holnap.

Kérünk minden kedves parklátogatót, hogy az alábbiakra való tekintettel legyenek nagyon körültekintőek és az időjárási viszonyoknak megfelelően használják budapesti közparkjainkat, fokozott óvatossággal közlekedjenek az esetleges balesetveszélyek elhárítása érdekében.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2017.01.31. kedd éjfélig

Az ország északi felében kialakulhat időszakos gyenge havazás, majd délelőttől nyugat felől főként a Dunántúlon már előfordulhat helyenként időszakos kisebb ónos eső. A csapadék intenzitásának növekedése a délutáni óráktól valószínű. Kedd éjfélig az Északi-középhegység térségében lepel-5 cm hó valószínű, de főként Nógrád megyében, illetve Pest megye északi részein 5 cm feletti hó is hullhat.

Az ország döntő részén (a kb. Győr-Budapest-Debrecen vonaltól délre) jelentős mennyiségű (kb. 1-5 mm) ónos eső várható a kedd délutáni, esti óráktól az éjféli órákig. Az igen jelentős 5 mm körüli ónos eső (jelen számítások alapján) a kb. Pécs-Budapest vonala térségében valószínű!

 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Megosztás

Az elmúlt héten elsősorban a Társaságunk kezelésében lévő közutak síkosságmentesítésén dolgoztunk- a lefagyott jégréteget környezetre nem káros pétisó szórásával oldottuk fel.

 

 

Megosztás

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az M3 metróvonal pótlóbuszainak nyomvonalán, a metró felújításának fővállalkozója megbízásából, a FŐKERT Nonprofit Zrt. szakfelügyeletével gallyazási munkákat végeznek. A munka első szakasza a Nagyvárad tér és Kispest közötti vonalon zajlik. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

M3-as_metrópótló_busz_(BPI-333)

Megosztás