Almáskerti-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XVIII. kerület
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 1,3 ha

Gyál és Budapest határán fekszik ez a kis kiterjedésű terület, melyen spontán felnövő, döntően tájidegen fajokból álló cserjés és erdős élőhelyek találhatók. A peremterületen fekvő erdőfolt részben kertes házakkal, részben egyéb erdőkkel, telephelyekkel és lovardával körülvett, teljes körbejárása ezért nem lehetséges, de DNy-i irányból földúton könnyedén megközelíthető.

Természeti értékek:

A tájidegen fafajok szinte kizárólagos jelenléte, valamint a közöttük található degradált gyepterületek az élőhely minőségére érzékeny védett növényfajok számára nem teremtenek megfelelő feltételeket. A fauna képviselői azonban szép számmal képviseltetik magukat. Sok énekesmadár költ itt, többek között a barátposzáta (Sylvia atricapilla), valamint a fekete rigó (Turdus merula). Rovarok közül elsősorban a tavaszi és nyári virágzás idején tűnnek fel érdekesebb fajok, mint a nappali lepkék közül a védett atalantalepke (Vanessa atalanta) és a kardoslepke (Iphiclides podalirius).

Veszélyeztető tényezők:

A legnagyobb gondot a tájidegen fásszárúak szinte kizárólagos jelenléte okozza. A jövőben a legnagyobb feladatot ezek fokozatos lecserélése fogja jelenteni tájra jellemző, őshonos kocsányos tölgyre (Quercus robur), mely a környező erdőségekben nagyobb számban jelen van. A cserjeszintben jelen lévő tájidegen orgona (Syringa vulgaris) ugyancsak gondot jelent, helyette szükség lesz őshonos cserjeszint eltelepítésére. A korábbi szemetelés ma már szerencsére csak csekély mértékben jellemző a területre, köszönhetően a többszörös lezárásoknak, ami lehetetlenné teszi a gépjárművel való behajtást.

Galéria

A fás állományok között regenerálódó gyepfoltok vannak
A spontán felnövekvő erdőben invazív fajok dominálnak, mint a fehér akác (Robinia pseudoacacia)
Az erdőt ösvények szegélyezik
A terület a lakott részekkel közvetlenül határos
A sűrű cserjés szegélyekben rendszeresen költ a barátposzáta (Sylvia atricapilla)