Csillebérci-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XII. kerület, Magas út és Sugár út mentén
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 4,7 ha

A három különálló erdőtömbből álló terület Csillebérc és a Széchenyi-hegy találkozásánál terült el, melynek egyik része keleties kitettségű, felnyíló erdő, míg másik tagjuk a Farkas-völgy északi lejtőjét foglalja magába. Faállományát tekintve a tölgyfajok (Quercus spp.) dominálnak, melyek között kisebb-nagyobb tisztások rejtőznek. Ezek igen sok védett növényfajnak adnak otthont. A mozaikos élőhelyegyüttes a főváros egyik legértékesebb erdőterületét képezi.

Természeti értékek:

A Magas út felső része mentén található erdőtag jellemző fafaja a molyhos tölgy (Quercus pubescens). A felnyíló faállomány között itt találjuk a legtöbb gyepet, amelyen száraz sztyepprétek lelnek otthonra. Ezeken olyan fővárosi ritkaságok élnek, mint a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a tarka nőszirom (Iris variegata) és a fehér madársisak (Cephalanthera damasonium). A Magas út alacsonyabb része melletti erdőtag már zártabb, itt a csertölgy (Quercus cerris) dominál. A Tatárvirág utca menti erdőrészlet pedig szintén zárt, amibe néhány lakóház ékelődik. Faunája változatos és igen fajgazdag, madárvilágában az erdei fajok jellemzőek.

Veszélyeztető tényezők:

A legnagyobb veszélyt az erdők környezetének fokozatos beépítése és a fragmentáció növekedése jelenti, valamint az, hogy a terület nem alkot egyetlen egységet, hanem egymástól elkülönült részekből áll. Szerencsére a szemetelés és az invazív fajok jelenléte nem jellemző, az élőhelyek állapota megfelelő, fenntartásuk azonban meglehetősen nehéz a meredek hegyoldalak és az izoláció következtében.

Galéria

A Farkasvölgy felett elterülő erdőség gyepekkel és tölgyesekkel tarkított
A területen szórványos állományokat alkot a tájidegen feketefenyő (Pinus nigra)
A Magas út környezetében fiatal fenyvesek és sztyepprétek váltakoznak
Az erdők övezte gyepterületeken több mint 20 védett növényfaj él
A védett tavaszi hérics (Adonis vernalis) a terület egyik leglátványosabb védett növénye
A leánykökörcsin egyik legerősebb fővárosi állománya található az erdőség szomszédságában