Diós-árok

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XII. kerület, Diós árok, Rőzse utca, Istenhegyi lejtő közötti terület
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 6,5 ha

Az átlagosan 70-100 méter széles természetközeli erdősáv legalább 1 kilométer hosszan kíséri a fogaskerekű vasút nyomvonalát. Csertölgyes, gyertyános tölgyes és kőrises állományai mellett legértékesebb része az élőhely keleti oldalán található északias kitettségű bokorerdő. A sétautakkal több helyen feltárt terület állapota meglehetősen jó, ugyanis az itt található két tanintézmény (Nyitott Világ Iskola, valamint Esze Tamás Gyermekotthon) jelenléte távol tartja a káros emberi hatásokat.

Természeti értékek:

A Diós-árok természetvédelmi szempontból a XII. kerület egyik legértékesebb élőhelye. Faállománya kezeléstől évek óta mentes, vegyes korú, jó állapotú. Területén régen végeztek ún. szálaló vágást, de ez a tevékenység már régóta nem jellemző. A meredek hegyoldalon többfelé találunk igen öreg csertölgyeket (Quercus cerris), melyek között kissé fiatalabb állományok élnek. A felsőbb részeken inkább a fiatal kőris-foltok dominálnak. A kidőlt fák és letörött ágak helyben maradnak, melyeknek köszönhetően a gombák, valamint a rovarlárvák megfelelő életteret találnak maguknak. Az elmúlt évek kutatásai során eddig összesen 10 védett növényfaj került elő, de a vizsgálatok folytatása minden bizonnyal még több értékes faj előkerülését fogja eredményezni. Állatvilágának képviselői közül a madárállományról van némi ismeretünk, a többi fajcsoport vizsgálata még várat magára.

Veszélyeztető tényezők:

Az erdőfolt, viszonylagos háborítatlanságának köszönhetően még meglepően jó állapotban fenn tudott maradni napjainkig. Ugyanakkor több helyen is találhatunk régóta felhagyott hajléktalanszállásokat, melynek tartalmát a szél és a csapadék nagy területen teríti szét. Ezek felszámolása a megfelelő állapotok fenntartásának egyik legfontosabb feladata. Természeti értékeinek védelme érdekében mihamarabb szükséges lenne kimondani a terület törvényes oltalmát.

Galéria

A névadó Diós-árok az erdőterületet É-i oldalról határolja
A sűrű erdőállományban keskeny sétautak segítik a bejárást
Középső részén idős tölgyállomány található
A Rőzse utca felől értékes sziklaerdő maradvány található
A Nyitott Világ Fejlesztő Iskola épülete az erdős terület Ny-i részén található
A védett budai berkenye (Sorbus semiincisa) néhány idős töve is megtalálható a területen
A turbánliliom (Lilium martagon) a Diós-árok egyik legnagyobb botanikai értéke
A szajkó (Garrulus glandarius) egész évben előfordul