Hárosi-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XXII. kerület,
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Az É-i rész szabadon látogatható, a D-i rész engedéllyel látogatható
Területe: 4 ha

A két különálló tagból álló erdő az országos jelentőségű védett területként számon tartott Háros-sziget Természetvédelmi Terület két oldalán helyezkedik el. É-i egysége a Hárosi-öböl vizét kíséri több mint 700 méteres hosszúságban, míg D-i tagja a Nagy-Duna mentén található és szervesen kapcsolódik a védett részhez. Előbbit teljes mértékben fák jellemzik, a Nagy-Dunai oldalon a fás állomány között azonban régi épületeket is találhatunk.

Természeti értékek:

Mindkét terület meghatározó eleme a Duna. A két élőhelyet alapvetően ártéri ligeterdő borítja, döntően füzek (Salix spp.) és nyarak (Populus spp.) dominálnak. Méretük impozáns, egyes fák magassága eléri a 30 métert, törzskörméret tekintetében pedig nem ritkák a 4 méter feletti példányok sem. Az É-i egység zárt erdősége, viszonylagos háborítatlansága és a szedrek (Rubus spp.) alkotta sűrű aljnövényzete kitűnő élőhelyet biztosít számos állatfaj számára. A Duna közelsége erre is rányomja bélyegét. A vízparti fákon sokszor jégmadarak (Alcedo atthis), kormoránok (Phalacrocorax carbo) és szürke gémek (Ardea cinerea) pihennek, a parton pedig hódok (Castor fiber) keresik táplálékukat. A déli oldalon az erdő a felhagyott épületek miatt felnyílik, itt jól érzi magát a vörös vércse (Falco tinnunculus), a házfalakon pedig fali gyíkok (Podarcis muralis) sütkéreznek.

Veszélyeztető tényezők:

Az É-i terület ipari telkek közvetlen közelében húzódik, amelyek ugyan kerítéssel vannak elhatárolva az erdőtől, de olykor zavaró zajhatás érzékelhető a területen, mely az állatvilágra negatívan hat. Időnként az illegális szemetelés nyomait is fel lehet fedezni, de mértéke nem jelentős. A D-i oldal a nagyközönség elől elzárt, itt csupán a hajdani Hunyadi Laktanyához tartozó épített elemek látványa okoz problémát. Az emberi jelenlétből adódó negatív hatások ezen a részen egyáltalán nem jelentkeznek.

Galéria

Az árvízvédelmi töltésen és környezetében kialakult erdő budapesti viszonylatban korosnak számít
Az erdőt a Hárosi-Duna szegélyezi
A fakitermelés teljes hiánya miatt a természetes folyamatok uralkodnak, ahol a holtfa helyben marad az élővilág védelme érdekében
Egyes helyeken a felfutó szőlők ún. függő avart alakítanak ki
A szürke gém (Ardea cinerea) rendszeresen megfigyelhető