Kőérberki-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XI. kerület, Egér út és Kőérberki út két oldalán, az M1/M7 bevezető szakasztól délre
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 4,9 ha

Az összesen 7 különálló erdőtagból álló terület az Egér út és a Kőérberki út mentén fekszik, területének nagy részén értékes nyaras állományok növekednek. A forgalmas utak által felszabdalt állomány fenntartása igen nehéz, főként a nyugati oldalon, ahol a jelentős tehergépjárműforgalom miatt ma már hiányzik az összefüggő erdőborítás. Részben a Kőérberki szikes-rét Természetvédelmi Területhez tartozik.

Természeti értékek:

A Hosszúréti-patak közelsége megfelelő talajvízszintet tart fenn, ezért az üde puhafás ligeterdő állományok jó állapotúak. Az őshonos fafajok közé kevés spontán felnőtt tájidegen faegyed is elegyedik, de ez nem számottevő. Az aljnövényzetében több védett és fokozottan védett növényfaj is megtalálható. A puhafás állomány kedvez a harkályfajoknak odúkészítés szempontjából, ezért a zöld küllő (Picus viridis) és a nagy fakopáncs (Dendrocopos major) rendszeresen megfigyelhető. Ennek következtében nagy számban vannak jelen az ún. másodlagos odúlakók, mint amilyenek a cinegék, a csuszka (Sitta europaea) és a szürke légykapó (Muscicapa striata). Az útszegélyek mentén egy része kerítéssel határolt ez a nagy autóforgalom ellenére is viszonylagos háborítatlanságot biztosít a belsőbb részeknek. Sétautak nem szabadalják fel az erdőtömböt, ez kedvező feltétel az élővilág számára.

Veszélyeztető tényezők:

A legnagyobb gondot a területen az illegális szemétlerakás és az élőhelyvesztés jelenti. A Hosszúréti-patak mentén lévő erdőtömbökben lehet felfedezni a legtöbb hulladékhalmot, melynek összegyűjtése és elszállítása 2022-ben fog megkezdődni. Az élőhelyvesztés a nyugati oldal erdőrészleteiben érhető tetten a leginkább az itt folyó földfeltöltés és a beépítés következtében. Ennek megakadályozása a közeljövő legfontosabb feladata lesz az erdőtag védelme érdekében.

Galéria

A legnagyobb erdőtömb közepén fut végig a Hosszúréti-patak
Az erdőterület nagy része a Kőérberki szikes-rét Természetvédelmi Terület része
Faállományát döntően nyarak (Populus spp.) alkotják
Egyes területeken invazív fafajokból álló erdőrészek is megtalálhatók
A terület erdőségeiben rendszeresen költ az egerészölyv (Buteo buteo)