Mátyáshegyi-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: III. kerület, Mátyáshegyi út és Virág Benedek utca által határolt terület, valamint Toboz utca Nyereg út kereszteződésétől délre
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 1,6 ha

A 3 különálló tagból álló erdőnek csak a felét borítják fák, másik fele az elmúlt évtizedek során fokozatosan beépült, kisebbik hányadát pedig nyílt gyepes területté alakították. A Mátyás-hegy szegélyzónájában található terület legnagyobb része szinte járhatatlanul meredek, feltehetően ez mentette meg a teljes beépítéstől.

Természeti értékek:

A legészakibb erdőtag igen kis kiterjedésű, mely a Budai Tájvédelmi Körzethez közvetlen kapcsolódik, azzal egyetlen nagy szerves egységet alkot. Ezen a részen főként idős kőrisállomány (Fraxinus spp.) található. Déli részét a Mátyás-hegy erdőtömbjétől a Mátyáshegyi út választja el. Ezt az izolációt és a részbeni beépítettséget ellensúlyozza a megmaradt erdőrészek meredeksége, mely szinte lehetetlenné teszi bejárásukat. A talajvédelmi funkciót is betöltő erdő alsó részén őshonos juharfajok (Acer spp.) jelenléte jellemző. Feljebb – a lakott részek és a műút közelségében – az invazív bálványa (Ailanthus altissima) a legjellemzőbb fafaj. A nehéz bejárhatóság miatt az erdőkben gyakoriak a várost jobban elviselő énekesmadárfajok. A nyíltabb részeken fali gyíkok (Podarcis muralis) és különféle rovarfajok lelnek otthonra. A réteken a kaszálásokig sok nappali lepkefaj fordul elő.

Veszélyeztető tényezők:

A déli rész erdővel borított tömbje a Mátyáshegyi út közelsége miatt szemetes, amelynek összegyűjtése a terület meredeksége miatt igen nehéz. További veszélyt jelent az őshonos faállományra az invazív bálványfa jelenléte és terjeszkedése, amely kiszorítja az eredeti növényállományt a területről. Az erdőterületek részbeni beépítettsége megakadályozza a teljes visszafásítást, a megmaradt részeken azonban fontos mihamarabb nekikezdeni az élőhelyrekonstrukciós folyamatoknak, mivel ez a főváros tulajdonában álló erdőfoltok közül az egyik legveszélyeztetettebb.

Galéria

A több különálló foltból álló erdőség egyik része a Toboz utca mentén található
Az erdőt döntően juharok (Acer spp.) és invazív bálványfák (Ailanthus altissima) alkotják
Nagyobb része a Mátyáshegyi út alatti meredek hegyoldalon terül el
Egy része egyelőre fátlan gyepterület
A csíz (Carduelis spinus) rendszeres téli vendég
Az ökörszem (Troglodytes troglodytes) ősztől tavaszig gyakran látható és hallható