Merzse-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XVII. kerület, Erdőkürt utca és Merzse-mocsár között
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 39,1 ha

A fővárosi tulajdonú erdőterületek közül a Terebesi-erdő után a 2. legnagyobb összefüggő erdőtömb. Lakott részektől kissé távolabb helyezkedik el, nagyjából félúton fekszik a Liszt Ferenc Repülőtér és Rákoskert kertesházas övezete között. Emiatt háborítatlansága jobban biztosított, szemben a legtöbb fővárosi erdővel. Földutakon kényelmesen körbejárható, de a belsőbb részek védelme miatt keresztutak nem tárják fel az erdőállományt.

Természeti értékek:

Faállománya több ütemben történő telepítés eredménye, melynek kora ma már meghaladja a 40 évet. Egyes részeken vörös tölgyek (Quercus rubra), míg máshol szilek (Ulmus spp.), nyarak (Populus spp.), juharok (Acer spp.), kocsányos tölgyek (Quercus robur), nyugaton pedig fehér akác (Robinia pseudoacacia) szegélyek találhatók. Déli részén felnyíló, kiritkuló erdőrészek alakultak ki, ahol regenerálódó száraz gyepek rejtőznek a fák között. A sétautak hiánya a belsőbb részek teljes nyugalmát biztosítja, emiatt zavarásra érzékenyebb állatfajok is jelen vannak itt, mint amilyen a karvaly (Accipiter nisus), az egerészölyv (Buteo buteo), a fekete harkály (Dryocopus martius), valamint a kisemlősök közül a mogyorós pele (Muscardinus avellanarius). Védett növényfajok közül az orchideákhoz tartozó széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) érdemel említést.

Veszélyeztető tényezők:

A viszonylagos elzártság ellenére a környező földutak sajnos lehetővé teszik az illegális szemétlerakást, ez folyamatos munkát ad a fenntartás során. A tájidegen fajokból álló faállományok sajnos képesek az őshonos erdőtagok kárára terjeszkedni, ennek ellensúlyozása érdekében a jövőben szükség lesz fafajcserés erdőszerkezet átalakításra és a teljes tömb őshonos fajokkal történő betelepítése kívánatos.

Galéria

Az erdő nagy része telepített tölgyes
Egyes területeken juharosok kaptak helyet
A legidősebb állományokat nyarasok alkotják
A nyugati oldalon fiatal akácosok fejlődnek
A déli részen ligetes szil-állományok találhatók
Az erdőszegélyben láthatók a főváros talán legnagyobb méretű egybibés galagonyái (Crataegus monogyna)
A fák között rejtőző száraz gyepeken szórványosan fordul elő a védett imádkozó sáska (Mantis religiosa)
A seregély (Sturnus vulgaris) elsősorban a nyaras állományok harkályodúiban költ
Az erdő mellett található Budapest egyik legnagyobb fekete nyárfája (Populus nigra)