Pálvölgyi-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: II. kerület, Csíksomlyó utcáról nyíló erdőterület
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 0,2 ha

A Látó-hegy szomszédságában, az Árpád kilátótól alig 400 méterre fekvő erdőrész a nagy kiterjedésű Budavidéki erdőségek szerves részét képezi, azokkal egy egységet alkot. Zárt erdejét itt-ott megszakítják kisebb tisztások, melyeknek köszönhetően mozaikos és igen változatos erdőkép jellemzi.

Természeti értékek:

Állományát alapvetően őshonos fajok jellemzik, melyben uralkodó a virágos kőris (Fraxinus ornus). Néhány tő fekete fenyő (Pinus nigra) is színezi a képet, amelyek az évtizedekkel ezelőtti kopárfásítások emlékét őrzik. A tisztások szegélyében értékes gyepterületek találhatók, amelyeken gyakorinak mondható a védett magyar repcsény (Erysimum odoratum). Állatvilágára elsősorban az erdei élőhelyeket kedvelő énekesmadárfajok és rovarfajok jellemzőek. Faállományának nagy része bár meglehetősen fiatal, de egészséges és nem tárják fel sétautak, illetve más emberi létesítmények, így a fák viszonylag háborítatlanul fejlődhetnek.

Veszélyeztető tényezők:

A lakott területek közvetlen közelsége miatt a szegélyzónába rendszeresen kerülnek ki kisebb-nagyobb zöldhulladék-kupacok, amelyek a többlet tápanyagforrás miatt gyom- és invazív fajok megjelenésének, illetve elterjedésének kedvezhetnek. Ezen kívül a hajdani emberi jelenlét nyomait őrzik a kisebb tisztásokon megtalálható illegális fakitermelések nyomai, ezek a tájsebek azonban a hatékony erdőkezelés és a háborítatlanság biztosítása mellett várhatóan teljesen „begyógyulnak” a közeljövőben.

Galéria

A területet a Csíksomlyó utca felől sekély kőfejtés határolja
Az őshonos állományú lombhullató erdőben néhány tájidegen feketefenyő (Pinus nigra) is található
Az erdő a sekély talajréteg miatt alacsony
A zárt állományban kisebb tisztások találhatók
A fafajok közül a virágos kőris (Fraxinus spp.) az uralkodó
A védett magyar repcsény (Erysimum odoratum)