Pesterzsébeti-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XXIII. kerület
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 9,7 ha

A Pesterzsébeti temető és a Szentlőrinci út között található erdőtömb É-i része tartozik a főváros tulajdonába. Az itteni fás állomány felnyíló, csupán a DNy-i sarkában található összefüggő, őshonos erdő. Ez utóbbi jellemzően kocsányos tölgyből (Quercus robur) áll, koruk legalább 50 év. A többi részen keskeny sétautakkal behálózott ligeterdő található.

Természeti értékek:

A felnyíló erdőrészekben dominál a nyarak (Populus spp.), a tájidegen keskenylevelű ezüstfák (Eleagnus angustifolia) és a fenyők (Pinus spp.) jelenléte. Közöttük kisebb-nagyobb kiterjedésű, viszonylag fajszegény, lassan regenerálódó homoki gyepek találhatók. A gyepek korábbi bolygatásáról árulkodik a fajok alacsony száma, feltételezhetően a korábbi évtizedekben intenzívebb emberi tevékenység jellemezte az erdőt. Nagy kiterjedése és alacsony látogatottsága miatt értékes erdőnek tekinthető, élővilága is meglehetősen gazdag. Rovarfaunája kevéssé ismert, de mindenképpen fajgazdagnak mondható, csakúgy mint madárvilága. Emlősök közül a város külterületein jellemző fajok is belátogatnak olykor, mint a vörös róka (Vulpes vulpes), vagy az őz (Capreolus capreolus).

Veszélyeztető tényezők:

A területen az elsődleges gondot a tájidegen fásszárúak nagy arányú jelenléte okozza. A keskenylevelű ezüstfák a laza talajon gyorsan terjednek, ez pedig elsőssorban az őshonos nyaras állományok rovására történik. Ezeknek a foltoknak a fokozatos cseréjére lesz szükség és el kell érni, hogy a ma még csak kis kiterjedésben jelen lévő kocsányos tölgyesek (Quercus robur) foglalják el fokozatosan a helyüket. Kisebb problémát jelent az illegális szemétlerakás, de sajnos a területet körülvevő utak mentén jelen van ez a jelenség is. A szemétkupacok rendszeres eltakarítása folyamatos többletmunkát igényel.

Galéria

Az erdőállomány nyugati felén idős kocsányos tölgy (Quercus robur) állomány fejlődik
Sok helyen invazív keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia) foltok találhatók
A keleti oldalon az erdő fokozatosan felnyílik
A gyepeken a tervek szerint erdősítési munkálatok kezdődnek a közeljövőben
A keleti sün (Erinaceus roumanicus) ma még gyakorinak számít
A vadgerle (Streptopelia turtur) a külterületekről látogat be, de nem számít gyakori vendégnek