Tarcsai határ-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XVII. kerület
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 3345 m2

A terület Nagytarcsa és Budapest határán, a XVII. kerület szántóföldekkel borított külterületén fekszik távol a lakott településrészektől. Az itt található nagyobb összefüggő erdőterületnek csupán egy kis része az, ami a fővároshoz tartozik, nagyobbik része más tulajdonban van, akik a területen intenzív erdőgazdálkodást folytatnak. Emiatt a terület rekreációs funkciókat kevésbé lát el, de ennek legfőbb oka az elszigeteltség és a nehéz megközelíthetőség.

Természeti értékek:

Az erdőterületre jótékonyan hat a lakott részektől való viszonylagos távolság, a csekély mértékű területhasználat ugyanis megfelelő háborítatlanságot eredményez. A fővárosi részeken kívüli erdők intenzív kezelése a természeti értékek jelenlétére is időről-időre negatívan hat, ez a bolygatás a fák kivágása miatt nagyon lassan begyógyuló „sebeket” eredményez. Ennek ellenére rendszeresen költ itt az egerészölyv (Buteo buteo), valamint gyakran felbukkan a vörös vércse (Falco tinnunculus) is, aki leshelynek használja a megmaradó magasabb fákat. A nyílt élőhelyek agárterületeken jellemző fajokat vonzanak a közelbe, mint amilyen a mezei pacsirta (Alauda arvensis).

Veszélyeztető tényezők:

Az elszigeteltséget némileg árnyalja egy közeli telephely jelenléte, amely némi zajterhelést okoz a térségben, de mértéke még nem okoz különösebb problémát. Nagyobb gondot jelent az erdő hosszú távú fenntartásban az intenzív erdőgazdálkodás, mivel a faanyagtermelés rendszeresen jelen van, ez pedig az élőhelyként is funkcionáló terület állapotát folyamatosan változtatja, legtöbbször negatív irányba. A régebb óta nem bolygatott erdőrészek idős akácfái alatt megjelentek a tájra jellemző, őshonos kocsányos tölgy (Quercus robur) újulatok, amennyiben ez hosszú távon megmaradhatna, az erdőfolt lassú regenerálódása végre megindulhatna.

Galéria

A területet a fehér akác (Robinia pseudoacacia) jelenléte jellemzi
Az idősebb állományok mellett fiatalosok is láthatók
A nem fővárosi tulajdonú részeken intenzív erdőgazdálkodás folyik
Az akácok alatt lassan újra felnövekszik az eredeti erdőállomány, melyet kocsányos tölgyek (Quercus robur) alkottak
A területen rendszeres az egerészölyv (Buteo buteo)
Elsősorban télen látható a citromsármány (Emberiza citrinella)