Sashegyi-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XI. kerület, Dayka Gábor utca és Brassó út mentén
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Nem látogatható
Területe: 2916 m2

A Sas-hegy D-i lábánál fekvő, kerítéssel körülvett telkeket hajdanán gyümölcstermesztésre és kertészkedésre használták. Ma már azonban ez nem jellemző, ugyanakkor a régi területhasználatról ma is árulkodnak az öreg gyümölcsfák kissé elvadult ligetei. A két különálló folt környezete egyre jobban beépül, ezért ma már igen nehezen fenntartható az itteni növényállomány.

Természeti értékek:

A városi kertesházas övezetekre jellemző élővilág található ezeken a területeken, amelynek legjellemzőbb képviselői az erdei énekesmadarak. Rajtuk kívül ritkán a fali gyíkkal (Podarcis muralis) is találkozhatunk, mely a Sas-hegy jellegzetes védett hüllőfaja. Fás állománya jócskán átalakított, azonban pozitív tényező, hogy invazív, vagy tájidegen fajokat csak elenyésző mennyiségben találhatunk mindkét folt esetében.

Veszélyeztető tényezők:

A keretesházas övezet egyre sűrűbb beépítettsége mind jobban elválasztja a Sas-hegy természetes élőhelyeitől ezt a két területet. Ez az izoláció sajnos egyre nehezebbé fogja tenni az itteni növényállomány fenntartását. Ezt némileg ellensúlyozza elzártságuk, amely megakadályozza az illegális területhasználatokat és a szemétlerakást.

Galéria

A Sas-hegy lábánál fekvő erdőrész egyik tagja az itteni zártkerti részhez tartozik
Gondozott növényállománya kertészeti módszerek szerint kezelt
A hajdani nagy kiterjedésű sas-hegyi gyümölcsösök emlékét őrzik a másik erdőfolton található fák
A faállomány aljnövényzetében uralkodó a borostyán (Hedera helix)
A fás állományokban gyakran megfigyelhető a védett csuszka (Sitta europaea)