Szépjuhászné-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: II. kerület, Szépjuhászné út bal oldalán a Szépjuhászné köztől északra
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 260 m2

A Hárs-hegy ÉNy-i oldalán, a Szép Juhászné út keleti oldalán fekvő keskeny erdősáv az itteni kiterjedt erdőségekkel szerves egységet alkot. A faállomány hatékony védelmet nyújt a hegyoldalon futó aszfaltút és a mellette húzódó mély vizesárok között, így növényállományának megőrzése mellett jelenléte talajvédelmi szempontból is fontos.

Természeti értékek:

Az idősebb faállományt részben őshonos, részben pedig tájidegen fehér akácok (Robinia pseudoacacia) jellemzik, melyek 20-30 méterrel magasodnak a Szép Juhászné út fölé. Mivel közvetlenül kapcsolódik a Hárs-hegy kiterjedt erdőtömbjéhez, élővilága meglehetősen gazdag a folyamatos autóforgalom ellenére is. Az idős fák több harkályfajt, valamint erdei énekesmadarakat is idevonzanak. Ennek oka pedig a rovarfauna spkszínűsége, mely táplálékul szolgál a madárvilág számára. Intenzív erdőgazdálkodás nem jellemzi a területet így várhatóan az állandó erdőborítottság még sokáig fennmaradhat.

Veszélyeztető tényezők:

A faállomány közvetlenül a forgalmas Szép Juhászné út mellett fekszik, mely folyamatos füstgázterhelést jelent a fák számára. Ezen kívül komoly gondot okozhat a gépjárművek által használt egyéb anyagok (pl. olajok) esetleges kifolyása és talajba kerülése. A Budai Tájvédelmi Körzet területén a sózás nem jellemző, de a város egyéb részeiről ide érkező kocsik okozhatnak közvetetten sóterherhelést, amely a fákra nézve közvetlen veszélyt jelent. Mivel a mély vizesárok és a főút közötti keskeny sáv nem teszi lehetővé, gyalogos forgalom által okozott terhelés nincs jelen a területen, de a fentiek okán a zajterheléssel együtt az egyik legveszélyeztetettebb fővárosi erdőterületünk.

Galéria

A forgalmas Szépjuhászné út közvetlenül határolja az erdősávot
Az állományt döntően invazív fajok alkotják
Az akác tövek idősek és impozánsak, viszont nem illenek az erdőbe.
A Szépjuhászné úttal ellentétes oldalon mély vizesárok rézsűjén nőnek a fák
Főként őszi kóborlóként több alkalommal is sikerült itt megfigyelni a Budapesten ritka fenyvescinegét (Periparus ater)