Testvérhegyi-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: III. kerület, Bécsi út, Domoszló útja között található erdőterület DK-i része
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 2930 m2

A kis méretű erdőtag egy nagyobb, kb. 4 hektáros kiterjedésű erdőfolt része, mely utakkal és lakott területekkel teljesen körbevett. A főváros tulajdonában álló rész szinte megközelíthetetlen, ezért látogatottsága és az ebből eredő zavarás elenyészőnek mondható.

Természeti értékek:

A meredek, ÉK-i fekvésű hegyoldalon spontán felnövekedett erdő vegyes korállományú és gazdag fajösszetételű, mely egyúttal talajvédelmi funkciókat is ellát és óvja a felette fekvő lakott telkeket a megcsúszástól, ezért fenntartása különösen indokolt. A zavarásmentesség és a dús cserjeszint miatt számos madárfaj megtalálja itt életfeltételeit. A fauna többi tagja és a növényvilág csak részben feltárt, de feltételezhetően mindkét csoport változatos a területen. Az erdő értékét növeli a zömmel őshonos faállomány, melybe kevés fekete fenyő (Pinus nigra) és fehér akác (Robinia pseudoacacia) keveredik.

Veszélyeztető tényezők:

A terület több helyen szemetes, illetve a déli határvonalat képező felhagyott telephelyen belül is igen sok a hulladék, melynek jelentős részét az erdő szegélyébe helyezték. Veszélyeztetettségét tovább növelik a tájidegen és invazív fafajok, melyek fokozatos visszaszorítása és az őshonos fajok terjedésének elősegítése igen fontos feladat.

Galéria

Kertesházakkal és felhagyott iparterületekkel körbevett zárványterületen szinte csodával határos ennek az erdőnek a fennmaradása
Faállománya sűrű és változatos fajösszetételű
A meredek oldal szinte járhatatlan, ez kedvez az élővilág fennmaradásának
Egyes részeken korosabb feketefenyő (Pinus nigra) egyedek találhatók
Az örökzöldek jelenléte miatt ősszel és télen rendszeresen előfordul Európa egyik legkisebb madara, a sárgafejű királyka (Regulus regulus)