Újpalotai-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XV. kerület, Késmárk utca, Neptun utca, Lőcsevár utca mentén, a Vasgolyó utca két oldalán
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: Szabadon látogatható
Területe: 7 ha

Az Újpalotai Lakótelep szomszédságában fekvő terület igen hányattatott sorsú fővárosi erdő. A lakótelep építésekor jelentős földfeltöltés került ide, melybe sajnos építési törmelék is keveredett. Közvetlen közelében hatalmas áramátalakító telep üzemel, a terület felett innen átívelő vezetéksorok alatt pedig nem növekedhetnek a fák 5 méteres magasság fölé, mert az már a biztonságos üzemelést veszélyezteti. Erdeje ezek miatt felszabdalt, nem mutat egységes képet.

Természeti értékek:

A spontán felnövekvő fás állományban dominálnak a tájidegen fajok, leggyakoribb a keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia) és a zöld juhar (Acer negundo). Szép foltaji nőnek azonban a mezei juharnak (Acer campestre), legszebb tagjait a lakótelepi házakhoz közel találjuk. A földes-sittes feltöltésen a fák egyelőre nem voltak képesek megtelepdni, helyettük a japánkeserűfüvek (Fallopia spp.) kisebb álloményait figyelhetjük meg, amely egy veszélyes, invazív fajcsoport. A facsoportok között sűrű cserjés is elkezdett felnövekedni, ezek egészen értékes madárvilágot tartanak fenn. Varjúfélék, cinegék, rigófélék élnek itt nagyobb számban, melyek a zord hónapokban kiegészülnek hozzánk telelni járó fajokkal. Ilyenek a süvöltő (Pyrrhula pyrrhula), a fenyőpinty (Fringilla montifringilla) és a fenyőrigó (Turdus pilaris).

Veszélyeztető tényezők:

Az emberi tájátalakító tevékenység több szempontból is negatív irányba tolta az erdőterület sorsát. A feltöltések jelentik talán a legnagyobb problémát, amelynek eltávolítására lesz szükség, ha hosszút távon itt egészséges erdő felnevelése a cél. Ezen kívül az illegális szemétlerakás is jelentős, ezt sáncolással és sorompók kihelyezésével már részben sikerült megakadályozni.

Galéria

Az illegális szemétlerakás megakadályozása érdekében a földutakat sorompókkal zárták le
A területen több helyen keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia) állományok nőnek
Jellemzőek a nagy kiterjedésű kaszálók
A Késmárk utca mentén zöld juhar (Acer negundo) foltok találhatók
Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus)
A réteken sokfelé megtalálható a védett éti csiga (Helix pomatia)
A fácán (Phasianus colchicus) a sűrű cserjéseket kedveli
A szarka (Pica pica) gyakori költőfaj