Egyéb, Kezdőlap hírek, kiemelt

Faápolási munkálataink szakmai háttere

 

A BUDAPESTI FAÁLLOMÁNY HELYZETE

Városi életterünk kedvezőtlenül átalakuló környezeti hatásainak ellensúlyozásában a fák, fasorok a zöldfelületeknek kiemelten fontos elemei. A fák egyaránt tekinthetők az élővilág tárgyának, valamint meghatározó táji elemnek, egyben pedig eszköznek is a környezet ártalmai ellen. Azonban a nagyvárosokban megnövekedett környezetterheléshez a fák egyre kevésbé képesek alkalmazkodni.

 Budapest területének kb. 65%-át (34 ezer ha) borítja zöldfelület, melyből 1000 ha (a város területének közel 2%-a) zöldterület (parkterület). Ezek 36%-a Fővárosi Önkormányzat kezelésében áll (398 ha), melyet a FŐKERT Nonprofit Zrt. tart fenn és jellemzően a belvárosi kerületekben helyezkednek el. A város területének 11%-a, azaz 6000 ha erdőterület, melynek mintegy kétharmada (67%) állami tulajdonú, vagyonkezelő a Pilisi Parkerdő Zrt.

Budapesten becslések szerint 7,3 millió faegyed található, melyből 4,3 millió üzemtervezett erdőterületen, 2 millió pedig egyéb, nem közterületen (jellemzően magánterületen) található. A kerületi önkormányzatok kezelésében megközelítőleg 700 ezer faegyed áll, mely a fővárosi faállomány mintegy 10%-a. A Fővárosi Önkormányzat kezelésébe ebből 250-300 ezer közterületi faegyed tartozik, melyekből megközelítőleg 85 ezer a kiemelt közcélú zöldterületeken található.

A városi nehezített körülmények ellenére kijelenthetjük, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott területekről az utóbbi években sem tűnt el több fa, mint korábban. Amennyiben a kivágási adataink mellé tesszük az ültetési adatainkat, úgy egyértelműen látszik, hogy a mérleg nyelve a fák darabszámának emelkedése irányába billen ki.   A fák átlagos életkora azonban csökkent.

 

MIÉRT CSÖKKENT A FÁK ÁTLAGOS ÉLETKORA?

VÁROSI KÖRNYEZETI HATÁSOK

A nagyvárosok olyan sajátos környezetet jelentenek lakóik számára, melyben a modern társadalom környezeti problémáinak jó része koncentrálva jelenik meg.

Az utóbbi évtizedekben egyre inkább felgyorsultak az urbanizációs folyamatok és felerősödtek a kedvezőtlen környezeti ártalmak. A zöldfelületek leginkább veszélyeztetett elemeivé a fasorok váltak, legjobban kitéve a szélsőséges feltételeknek. A parki faállományt kisebb környezeti terhelés éri, mint a fasori fákat, ami magasabb életkort, egyenletesebb korösszetételt eredményez. A koros parki faállomány azonban egyben magasabb kockázati veszélyszintet is jelent.

SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS

A faállomány fenntartás nehézségeit súlyosbítja az elmúlt évtized mindinkább szeszélyesebb időjárása:

 • Szélhatás
 • Csapadékhatás
 • Ónos eső
 • Zivatarhatás
 • Légköri aszály

Az időjárási anomáliák az elmúlt 10-15 évben megsokszorozódtak. Ennek következtében 2-3 évente nagyobb természeti katasztrófával kell szembenéznünk, mint pl. 2006. augusztusában két hatalmas orkán erejű vihar, amely a kiemelt közcélú zöldterületeken óriási károkat okozott. Összesen mintegy 400 db fa esett áldozatul, és további, mintegy 3.000 db fa sérült jelentős mértékben. A Margitsziget pedig elhelyezkedése, területi adottsága miatt ár- és belvíz esetén fokozott kockázatnak van kitéve, melynek következtében jelentős számú fakidőléssel kell számolnunk ezekben az időszakokban.

 

A FAÁPOLÁSI MUNKÁLATOK

 FAVIZSGÁLAT

A fák állapotáért, biztonságosságukért és az esetleges károkozásért a fa tulajdonosa a felelős. Ennek fényében ma már elengedhetetlen, hogy a fafenntartási munkák, ezen belül a faápolás tervezésénél figyelembe vegyék a favizsgálatok eredményeit, tapasztalatait. A fadiagnosztika viszonylag új – alig harminc éves – gyakorlat, melynek alapjait nemzetközileg elismert tudósok rakták le.

A FŐKERT a favizsgálatok téren az ország vezető innovátora. A megjelenő új technológiákat, azonnal integrálja, sok esetben a kifejlesztett műszer kereskedelmi forgalomba kerülése előtt a gyakorlati tesztelésében is részt veszünk. A FŐKERT által alkalmazott favizsgálati eljárások minden nemzetközi előírásnak megfelelnek.

 A fák rendszeres vizsgálata a FŐKERT kötelezettsége. A favizsgálati lapokkal és az ápolási munkák elvégzésének dokumentálásával tudja igazolni, hogy „jó gazda módján” kezeli a fáinkat. A különböző jogi eljárásoknál ez az első kitétel, aminek meg kell felelni. Továbbá a favizsgálatok adnak megfelelő információs háttért mind a faállományfejlesztés mind a fenntartás számára is.

A beépített területen és az utak mellett lévő fák veszélyforrások lehetnek. A veszélyes fák is gyakran elégséges életerőt mutatnak, melynek sokféle oka lehet. A vizsgálat során elsősorban a fák kidőlésének, kitörésének, az ágak letörésének valószínűségét kell elemezni. Az elváltozások kialakulásának okait is vizsgálni kell, pont azért, hogy a kockázati tényező kialakulásának lehetőségét is feltárjuk és amennyiben lehetséges, tegyünk ellene.

 Favizsgálatot típustól függetlenül csak szakképzett (szakértő) személyzet végezhet.

A vizuális vizsgálat során felmérjük a gyökérzet, a törzs és a koronaáltalános állapotát és ezt a Radó Dezső által kidolgozott pontrendszer alapján történik.

 FASORREKONSTRUKCIÓK

A Zöldterület fenntartásban a leghosszabb időtávon történő gondolkodást a fák követelik meg.

Szakmai és esztétikai szempontból általában az idős, legyengült fasorok komplex rekonstrukciója indokolt, mert annak során van mód egységes, korban-fajban egyöntetű állomány kialakítására. A fasorrekonstrukciók előkészítésekor a kollégák nem csak az állomány egyedeit vizsgálják, hanem a teljes fasor együttes állapotát veszik figyelembe a tervezés során, hogy egészséges, megfelelő ökológiai szolgáltatásokat nyújtó, és környezetbiztonsági kockázatot nem jelentő városi faállomány érdekében.

A szükségessé váló kivágásokat megelőzően nem a lombtömeget, hanem a fa egészségi állapotát vizsgáljuk. A fáknak ugyanolyan életciklusai vannak, mint más élő szervezeteknek. A városi faállomány-gazdálkodás során az a cél, hogy a fákat a hanyatlásuk bekövetkezte után, de a balesetveszély fellépése előtt lecseréljük olyan fiatal fára, mely a lehető leggyorsabban betölti ugyanazt a hasznosságot, melyet az elődje ellátott a városi környezetbe. Tehát minél tovább tartunk állományban egy beteg, idős, lombtömegét folyamatosan elvesztő fát, annál több időt vesztünk a fiatal életerős fa pótlása – és ezáltal az általa betölthető hasznosság – tekintetében.

 A jövőben számos fasorrekonstrukció tervezésére kerül sor. Ezek a közvélemény számára is igen fontos, általában nagy érdeklődést kiváltó, szakmailag igen komoly döntéseken alapuló, a város arculatát több évtizedre meghatározó munkák, melyek a Főváros szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró területeken várhatók, mint például az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Fehérvári út, vagy Szilágyi Erzsébet fasor.

IDŐSFA ÁPOLÁS

A szakma egyre nagyobb hangsúlyt fektet azon faállomány egyedeinek megtartására, mely különleges értéket képviselnek. Az idős fák vagy matuzsálem fák olyan dendrológiai vagy történelmi jelentőségű egyedek, amelyek fajtájukat tekintve, méreteikben és/vagy korukban is egyedinek tekinthetők a teljes fővárosi állomány, vagy adott esetben egész Magyarország tekintetében.

Az idősfa ápolás, mint kertészeti beavatkozás megkezdése előtt a szakembereink feltárják az egyedre jellemző „betegségeket” fejlődési rendellenességeket és meghatározzák a szükségessé vált kertészeti beavatkozásokhoz felhasználni kívánt anyagokat és eszközöket, a fa állagmegóvása és hosszú távú megtartása érdekében.

Példák

 • Széchenyi tér: idős akácfa támrendszerének korszerűsítése 2012-ben
 • Szent István téri Bazilika mellett: idős, megdőlt Júdásfák alátámasztása 2013-ban
 • Margitsziget:
 • Hét vezér platán: Koronarögzítése speciális technológiával 2011-ben, akkor ez volt közép-Európa legbonyolultabb koronarögzítése, a rögzítés felújítása 2019-ben.
 • Suttnerii Platán ápolási munkái 2016-ban, speciális kezelése 2018-ban – szakmérnök diplomamunka.
 • „Ősplatán” ápolási munkái 2012, 2015, 2017
 • Kétszáz éves osszázsnarancs (Maclura) ápolási munkái 2011, 2015
 • Városliget: idős platánok ápolási munkái, koronarögzítések, statikai megerősítések 2011-től folyamatosan

Ezek az egyedek, eszmei, esztétikai és ökológiai értéket képviselnek így kötelességünk megóvni őket a saját és az utánunk következő generációk számára.

FAKIVÁGÁS

A város fáit gondozó szakemberek egyik legfontosabb feladata éppen a kialakulóban lévő veszélyforrások felderítése és megszüntetése.

Ennek szükségszerű része a fák kivágása. Kétféle fakivágást különböztetünk meg:

 1. Az egyik típusú fakivágás városi beruházások (útfelújítás, közműrekonstrukciók, építkezések) miatt történik és egészséges fákat is érint.
 2. A másik típusú fakivágás pedig a fák egészségi és balesetveszélyes állapota miatt történik és célja az emberélet megóvása. Ennek okai a fa természetes elöregedése, amely fafajonként változó, az elégtelen környezeti feltételek, a kártevők felszaporodása, a rongálások és a károkozások.

Ezen okok gyakran összefüggenek, egymásba mosódnak. Az életfeltételek romlását követi a fa egészségi állapotának romlása, a legyengült fán gyorsabban felszaporodnak a kórokozók, ami miatt a leromlása felgyorsul. Például a VI. Andrássy út – földalatti felújítás – födém javítása elengedhetetlen /100 éves építmény/ a felújítás során az életkörülmények romlanak, kevesebb és rosszabb minőségű élettér marad a fáknak, a fák legyengülnek, a beteg fákat megtámadja a farontópille, hatásos – városi közterületen is alkalmazható – védekezési módszer hiányában néhány év alatt az állomány összeomlik, a fák ágai letöredeznek, kiszáradnak, élet- és balesetveszélyesekké válnak, esztétikai értéküket veszítik.

A fák élő szervezetek, mint minden élő szervezet esetében, az első időszak a vitalitás, kezdetben gyors, később lassuló fejlődés kora, ezt egy kifejlett, „érett” korszak követei, a fák ekkorra érik el a legnagyobb lombfelületet, a legtöbb termést ebben az időszakban nevelek ki, a díszítő értékük a legnagyobb. A kor előre haladtával a fa természetes elöregedése következik, amikor a díszítő érték és a lombfelület csökken, az egyes részek elhalása miatt a balesetveszély kockázata növekszik.

A rendkívüli időjárási körülményekre nem lehet előre felkészülni. A megelőzés alapja az időben, szakszerűen végzett ápolási munkák, a fák vitalitásának megőrzése, a beteg, gyenge egyedek folyamatos cseréje. Továbbá számolni kell azzal, hogy a rendkívüli időjárási eseményeknek – a fákon nem azonnal észrevehető rendellenességek keletkezése miatt – utóéletük van, amelyek akár évekkel később jelentkeznek.

A kockázat mértéke szerint, mérsékelt, közepes, súlyos, életveszélyes kockázatokat különböztetünk meg.

Amennyiben a fa egésze, vagy egyes elemei veszélyforrásként baleseti és/vagy vagyoni kockázatot jelent, meggondolandó, hogy a fa megtartása, vagy kivágása az előnyösebb, mert a koronaveszteséggel csökken az ökológiai, esztétikai érték is, de hosszú távon a súlyosan leromlott fa vitalitása folyamatosan csökken, míg a kockázata növekszik. Azonban, ha a fát kicseréljük és a megfelelő életkörülményeket biztosítva új fával pótoljuk, annak ökológiai és esztétikai értéke növekszik, és kellő fenntartási technológia mellet a környezeti kockázata minimális szinten tartható.

Végül meggondolandó mi a hasznosabb: egy leromlott állapotú, fokozott kockázatú fát fenntartani jelentős forráslekötéssel, miközben tudjuk, hogy az értéke folyamatosan csökken, vagy kellő forrást biztosítani a meglévő, még jó állapotú fák szakszerű fenntartására, és a leromlott, középtávon mindenképpen cserére szoruló fákat azonnal kicserélni, és megfelelő életteret biztosítani az ültetendő faállománynak.

A favizsgálat a rendes technológia szerinti felmérés, a szakembereink jelzései, valamint a bejelentések alapján történik.

Magyarországon a belterületi közterületeken álló fák kivágását a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. A jogi szabályozás alapelve az, hogy fakivágás csak indokolt esetben történjen és a megfelelő jóvátétel – fapótlás is meglegyen, melyet a fakivágást engedélyező hatóság utólag le is ellenőriz.

A FŐKERT eljárásrendje minden esetben követi a jogszabályi előírásokat. Társaságunk csak a felelőségteljes fafenntartás keretén belül, Minősített favizsgáló által készített favizsgálattal alátámasztott, veszélyelhárítási okból vág ki fát. Építkezés miatt, magáningatlanon, nem az üzeméltetésünkbe tartozó területen nem vágunk ki fát!

 

SZAKMAISÁG BIZTOSÍTÁSA

A városi fákkal foglalkozó szakma két alapszakmára (kertészet és erdészet) épül, ezek minden szinten képviseltetik magukat állományunkban.  A Főkert Nonprofit Zrt. faápolásban dolgozó legtöbb kollégájának a szakmai alapképzettsége mellett szakirányú faápoló szakképesítése, vagy faápoló-, favizsgáló szakmérnök képzettsége is van. Külön kiemelendő, hogy ezen szakképzések csak nem régen indultak, az országban a legtöbb, egy helyen lévő faápoló szakember társaságunknál található.

FŐKERT Nonprofit Zrt.

 

Megosztás

Tulajdonos