II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR

A tervezési terület Budapest VIII. kerületében található II. János Pál pápa téren helyezkedik el. 

A terület kiemelt fontosságú, mivel a kerület az egyik legkisebb zöldfelületi aránnyal rendelkezik Budapesten. Emellett fontos megjegyezni, hogy park az Orczy kert után a legnagyobb egybefüggő zöldfelülete a kerületnek. A terület szerkezetét, karakterisztikáját jelentősen befolyásolja, hogy teljes egészében körben parkolók övezik.

A park néhány éve az M4 metró építéshez kapcsolódóan, régi úthálózatát és szerkezetét megtartva, felújításra került. Új kutyafuttatóval és a metró épület fogadó terével bővült a park infrastruktúrája. Ezen kívül a pihenő funkció dominál a parkban. Aktív rekreációs tevékenységre (a játszótéren kívül) a parkban jelenleg nincs lehetőség. A közelben számos oktatási intézmény található (iskolák, óvodák), ezen intézmények kiszolgálásra, sportolási lehetőség bővítésére irányul a futókör és a fitnesz tér kialakítása. 

A terület, jelentős mennyiségű faállománnyal rendelkezik, ennek körülbelül fele pár éve lett telepítve, a korábbi fakivágások pótlására. A frissen telepített fák javarészt kőris, juhar és páfrányfenyők alapfajhoz tartoznak. A téren található idős juharok állapota igen leromlott, a többieké elfogadható. 

A területre 2019. első felében részletes fafelmérés készült, mely alapján megállapítható, hogy a faállomány leromlott állapotú volt, így kiírásra kerültek a szükséges faápolási és egészségügyi fakivágási intézkedések. A cserje állomány nem jelentős, az elvadult, erősen elöregedett állomány lecserélésre kerül. 

A terület jelentős része gyeppel borított felület, amelyek rossz minőségűek. Ennek egyik oka, hogy a környéken lakó kutyatulajdonosok ide hordják kedvenceiket, így túlhasználat tapasztalható a területen. Másik oka, hogy a metró megálló miatti jelentős gyalogos forgalom nagy kiterjedésű kitaposott részeket eredményez a gyepfelületen. 

A park aktív rekreációs lehetőségét bővítve egy futókör és egy fitnesz tér kerül kialakításra. A park egy nagyjából 1 km hosszú, 1,3 – 1,5 m széles, szabványnak megfelelő „Spricc” sportburkolatos futókörrel bővül, illeszkedve a meglévő úthálózathoz, kialakult funkciókhoz. A burkolatok és a futókör találkozásánál burkolati felfestés, valamint figyelmeztető táblák kerülnek kihelyezésre, a parkhasználók tájékoztatására és a futókör kényelmesebb használata érdekében. A burkolati jelekkel a futási irányt és a futókörön megtett távolságot jelenítjük meg. A futókör nyomvonalán ahol szükséges (zöldfelületben vezetett szakaszon) új kandeláberekkel segítjük elő a közbiztonságot. A játszótértől északra, annak szomszédságában a tér egy meglévő, jelenleg funkció nélküli gyöngykaviccsal burkolt részére kültéri, vandálbiztos fitnesz eszközöket helyezünk ki. Az eszközök megválasztásánál szempont volt, hogy minél több izomcsoportot megdolgoztató fitnesz gép használatára legyen lehetőség, így a következő típusú eszközöket telepítjük: eliptikus sétáló, masszázs, taiji, karizom erősítő húzónyomó, légbenjáró, szörf és step, derékmozgató, lábizomerősítő és sígyalogló.

A burkolati fejlesztésen túl új berendezési eszközök is telepítésre kerülnek. A meglévőkkel megegyező hulladékgyűjtőt elhelyezünk ki. A park látogatásának, használatának élményét javítva, zárható boxokkal rendelkező padok kerülnek a térre. Ezek az ülőfelületek a modern kor minden elvárásának megfelelve számkóddal zárhatóak, elektromos hálózatú aljzatokkal, USB bemenetekkel és világítással rendelkeznek. 

A terület kertészeti kialakításának célja, hogy a park természetes hatású, a zöldfelületek fenntartása költségkímélő legyen. Emellett a tér esztétikai értékének növelése is cél volt, ehhez hosszan virágzó, virágokkal dúsan ellátott cserjék lettek kiválasztva, mint a törpe orgona. 

Fontos szerepet kapott az idős fák védelme, az értékes faegyedek megóvása. Ennek érdekében egyedi megoldásokat írtunk elő már a bontások során is, a burkolatok, szegélyek építésekor. Az épített elemeken túl a zöldfelület fejlesztése sem maradhat el, új fákkal pótoljuk a kivágott beteg egyedeket, emellett több száz négyzetméter cserjefolt kialakítására is sor fog kerülni, a gyeppel nehezen fenntartható területeken.