Hírek

“Ismert helyett elismert cég ma a FŐKERT” – Szabó József interjú

Szabó József, okleveles kertészmérnök,
a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Először a kertészeti szakközépiskolát, dísznövénykertész-parképítő szakon, majd 1988-ban üzemtan szakon a Kertészeti Egyetemet végezte el. Szakdolgozatát a főváros zöldfelület-gazdálkodásának átfogó elemzéséből, a FŐKERT-ből írta. A sors keze, hogy akkori szakmai javaslatait, ma neki kell megvalósítania. Kinevezését követően elindította a céget az elismertség útján. A Társaság piaci helyzetének erősítésén, a közszolgáltatás minőségének javításán dolgozik fáradhatatlanul.

Született kertész

„Tulajdonképpen általános iskolás korom óta tudtam, hogy kertészmérnök leszek. Így természetes volt, hogy a kertészeti szakközépiskolában (akkor Asztalos János, ma Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola) tanulok tovább. Szerencsém volt, mert abban az évben indult el a parképítő szak, ahová a túljelentkezés ellenére is egyből bekerültem. Egyértelmű volt, hogy jeles érettségit követően a tanulmányaimat a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, a Kertészmérnöki Karon folytatom. A specializációnál Üzemtan, üzemszervezés szakot választottam, 1988 júniusában jó eredménnyel diplomáztam. Szakdolgozatomat Budapest zöldfelület-gazdálkodásának ökonómiai elemzéséből írtam, a III. és a VII. kerületet véve összehasonlítási alapul. A munkában gazdaságossági- hatékonysági számításokat végeztem és szakmailag is értékeltem. Akkor még álmomban sem gondoltam, hogy amit kritizálok, azt egyszer nekem kell majd jobbá tenni, a dolgozatban tett javaslataimat akár meg is valósítani.”

„Az Egyetem elvégzése után nem sokkal, 1989. március 1-én megalapítottam az első önálló vállalkozásomat, az Ózon Dísznövénykertészeti- és parképítő Betéti Társaságot. A cég 25 évet volt jelen a piacon, ez idő alatt a kertész szakterület minden ágával foglalkozott és egy erős szakmai alapokra alapuló céggé vált. Volt olyan idő, amikor még a Főváros zöldfelület-gazdálkodásába is bekapcsolódtunk.”

A FŐKERT élén

„A Fővárosi Kertészeti Vállalat a ’60-as évek vége felé élte virágkorát. A ’70-es években is jelentős fejlesztések voltak, elsősorban a lakótelep-építéseknek és a közpark-rekonstrukcióknak köszönhetően. Ezt követően túlélt egy rendszerváltást, jelentős szervezeti átalakulásokon ment keresztül és ma már egy kiemelten közhasznú, nonprofit közszolgálatóként működik. Amikor 2010-ben Tarlós István Főpolgármester Úr felkért a cég vezetésére, ezt az örökséget kívántam tovább éltetni. Ezt a megbízatást így az életem derekán, a szakmai életem csúcspontjának tekintem. Fontos feladatom ezt a céget, a Fővárost kellő szakmai alázattal szolgálni, hiszen a mindenki szeme előtt zajló zöldfelület-gazdálkodási közszolgáltatást végezni igen nagy felelősség.

Az elmúlt 7 évben átstrukturáltuk a céget, fontos lépéseket tettünk a hatékonyság növelése és a költségoptimalizálások javítása érdekében. A FŐKERT korábban egy igen alulfinanszírozott nagyvállalat volt. Erről a pontról sikerült elmozdítani és egyre jobb mutatókat elérni. Nemcsak az elöregedett gép- és eszközparkot, hanem a gondolkodást és a cég belső- és külső megítélését is sikerült javítani, fejleszteni. Ma már a FŐKERT a közfeladat ellátása mellett egy vállalkozás-orientált gazdasági társaság is egyben, amelynek magja a zöldfelületi fejlesztés. Eredményesen lecseréltük a gépparkot: a kosaras autónk ma már akár 30 méteres magasságba is nyúlik, a komposzttelepünk új aprítógépet és dobrostát kapott, a cég néhány hete gazdagodott egy Magyarországon egyedülálló idősfa-átültető célgéppel. Az elmúlt években megteremtettük a cég egységes arculatát, mind a gépjármű, az eszközpark, mind a médiamegjelenések, mind a munkaruházatok tekintetében. Új kommunikációs és PR programot dolgoztunk ki és hajtunk végre. Az új szemléletű kommunikációnk alapja az eredményesség, a szépség és a jóság közvetítése, amelynek köszönhetően az utóbbi években a FŐKERT az „ismert” helyett „elismert” cég lett. Közösségi környezetszépítő családi rendezvényeink, mint például a „Miénk itt a park!”, vagy a „Tedd meg MAgadért!” évente 6-8.000 embert mozgatnak meg.”

„A cégnek ma több mint 400 fő alkalmazottja van. Ebből 300 fő körüli a fizikai állomány. Ők azok a “spártai harcosok”, akik a mintegy 6 millió m2 fővárosi tulajdonú kiemelt közparkot és közkertet, valamint a 14-15 millió m2 külterjes zöldfelületet, a 120.000 db fasori fát és a további 110.000 db parkfát gondozzák nap mint nap. A szakmai munkát 90-100 fős szellemi háttér, úgynevezett központi irányítás mozgatja, könyveli, ügyintézi. A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a dolgozóit igazi közösségé formája. A vállalat hosszú távú perspektívát tud mutatni, így szép számmal vannak olyanok, akik több évtizede dolgoznak itt. Több olyan kollégánk is van, aki már több mint 50 éve dolgozik a cég kötelékében. Mindent megteszünk a fizikai állományban dolgozók munkakörülményeinek javítására is: 14 telephelyet újítottunk fel és modernizáltunk, ahol európai szintű munkakörülmények vannak; korszerűsítettük a balesetvédelmi eszközöket; a dolgozóknak cafeteriá-t, költségtérítést, bérletet és egyéb juttatásokat biztosítunk. Egyszóval mindent megteszünk azért, hogy aki hozzánk jön dolgozni, az nálunk is maradjon.”

„Szerényen azt szoktuk mondani, hogy a FŐKERT, a “Szakma zászlóshajója”! A legrégebbi és a legnagyobb kertészeti cég, ezért fontos, hogy mindig magas szakmai minőséget képviseljen. Számos olyan kezdeményezésünk, programunk van, ami innovatív, példaértékű a szakmán belül: folyamatban van például a teljes digitális zöldkataszterünk kiépítése, valamint egy új vegetációs, biodiverz technológiákkal is kísérletezünk a klímaadaptáció jegyében. Tavaly indítottuk útjára a „10.000 új fát Budapestre!” programot, amely 3 év alatt közel 10.000 közterületi fa eltelepítését célozza, az idei közel 3.000 fát már kiültettük. Ennek a programnak is szakmai biztosítéka egy stabil faiskolai termesztői háttér megléte.

„Az elmúlt években átalakítottuk a cég leányvállalatait is. A Tahi Faiskola Kft. újra 100%-os FŐKERT tulajdonban van, ami megfelelő, stabilan tervezhető növényhátteret nyújt a fasorrekonstrukciós és parkfelújítási munkákhoz. Tahiban egy új csarnokot, a termesztőtelepünkön pedig egy teljesen korszerű 6.500 m2 alapterületű termesztőházat építünk a termesztés és a kiszolgálás színvonalának az emelésére. Az egykor híres virágbolt hálózatot üzemeltető, ma főként ingatlanhasznosítással foglalkozó Virágért Kft.-ben is szeretnénk a szakmai érdekérvényesítésünket, tulajdonrészünket majd tovább növelni. A 100%-os tulajdonban lévő FŐKERT Mérnökiroda Kft. cégprofilját kibővítettük, már nem csak kertépítészeti tervezéssel és projektirányítással, hanem beruházás komplex-lebonyolítással is foglalkozik és az elmúlt évek megvalósult projektjei mutatják, hogy a cég képes munkát elhozni, éles helyzetben a piacról is. Sokat és keményen dolgozunk nap, mint nap a munkatársaimmal és nem veszünk vissza az általam diktált feszített tempóból sem. Igazi szakmai mérföldkő volt az életemben, amikor több évtizedes, a Főváros zöldterületein végzett szakmai és vezetői tevékenységemért, 2016. novemberében „Budapestért” díjjal tüntettek ki.”

150 éves a FŐKERT

„A 2017-es év jubileum a FŐKERT életében. A vállalat elődje 1867-ben alakult, így idén ünnepeltük a cég fennállásának 150. évfordulóját. A jubileumi emlékévet a „szokásos” éves Szakmai Programunk, közszolgáltatói tevékenységeinken túlmutató eseményekkel is fémjeleztük, ami igen sok pluszfeladatot adott, komoly kihívás volt, de így a sikerélmény is nagyobb lett. Az emlékév nyitórendezvényeként egy kültéri kiállítást rendeztünk be a Városháza parkban. A tablókon a történeti vonatkozásokon kívül elsősorban a széles közösséget megszólító programjainkat mutattuk be. Elindítottunk egy interaktív jubileumi honlapot (www.fokert150.hu), amelyen fotókat, történeteket és interjúkat teszünk közzé. Ezt követte a komplexen felújított Gellérthegyi Csúszdás Játszótér ünnepélyes átadása. Útjára indítottuk egy teljesen új, BudapestGreen névre keresztelt mobiltelefonos applikációt, ami egy igazi StartUp-nak is tekinthető, ami egy olyan applikáció, amely a fővárosi zöldfelületekről tartalmaz érdekes és hasznos információkat, továbbá a fővárosi közparkokban található botanikai ritkaságok mellett az ivókutak, a sportpályák, játszóterek és a nyilvános WC-k is benne vannak már az adatbázisában. Nemcsak az emlékévnek, hanem a FINA-nak köszönhetően megújultak a Margitsziget zöldfelületei, hogy méltó helyszínt biztosítsanak a nemzetközi rendezvénynek. A 2013-ban megújított nagyszökőkút új, multimédiás programmal bővült, a kertészeti felújítások keretében pedig 180.000 új növényt telepítettünk el.”

„Az emlékév egyik legnagyobb és maradandót alkotó munkája a jubileumi könyvünk, egy képes album megjelentetése volt. Ezzel elsősorban nem egy FŐKERT történelemkönyvet, hanem a múltat és a jelent egybefogó, a Társaságot színesen és olvashatóan bemutató kiadványt szerettünk volna közreadni. Az emlékév záró rendezvénye a december 7-én, a Kertészeti Egyetem dísztermében tartott, egész napos Szakmai konferencia volt, melyen számos vidéki kertész kolléga is megtisztelt.”

„Ezúton szeretném megköszönni a FŐKERT valamennyi egykori és jelenlegi munkatársának és partnereinknek a közreműködését, amellyel a Jubileumi Emlékév programjait támogatták, a sikerességét biztosították! Kollégáimmal együtt naponta keményen megdolgozunk az elért szakmai eredményekért, a zöldfelület-gazdálkodást a Főváros napi működtetése egyik fontos elemének tartjuk és valljuk Teréz anya szavait: “Úgy érezzük, hogy amit teszünk, az csak egy cseppp a tengerben. De anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
Ezennel is kívánok Mindnyájuknak boldog, békés ünnepeket, Áldott Karácsonyt, és eredményekben, szakmai sikerekben gazdag újesztendőt!”

 

A szöveg 2017. decemberében a Szent István Egyetemen felvett beszélgetés alapján készült.
Szerkesztette: B. Nagy Ildikó Réka

Megosztás

Tulajdonos