Természetvédelmi területek
XVII. kerület

Merzse Mocsár

Email
fokert@fokert.hu
Cím
Merzse-mocsár, Budapest
Telefon 1
Telefon 2
Kulcsszó
TERMÉSZETVÉDELMITERÜLETEK
Természetvédelmi területek

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:

Merzse-mocsár

A terület kiterjedése:

49,5 hektár

Védetté nyilvánítás éve:

1977

A terület megközelíthetőségének leírása:

A terület a főváros XVII. kerületének délkeleti részén található az Ecser-Budapest közigazgatási határ mellett. A védett élőhelyet lakatlan részek – elsődlegesen szántóföldek és telepített erdők – veszik körül, ezért megközelítése kocsival és kerékpárral a legegyszerűbb, mivel a sík, homokos területen jó minőségű földutak találhatók. Tömegközlekedéssel a legegyszerűbb a vasutat választani: Rákoskert vasútállomástól kb. 1 km-es sétával érhető el a Nagy-Merzse. Busszal a 297-es járattal juthatunk el a terület közelébe, mely az Örs Vezér térről indulva Rákoskert vasútállomásnál éri el másik végállomását.

Ismertető:

Az egykor nagy kiterjedésű Rákosi mocsárvidék utolsó képviselője ez az erősen degradált, de mégis védelemre méltó terület.  A terület három nagy és részben különálló egysége a legdélebbre található Nagy-Merzse, a Kis-Merzse és a részben beerdősült Gyolcs-rét

A terület jellegéből adódóan rendszeresen kiszárad, mely folyamatot tovább erősítette a környező – mocsár vízgyűjtőjéhez tartozó – élőhelyek erőteljes átalakítása. A közelben épült meg a Liszt Ferenc Repülőtér és nem messze fut egy forgalmas vasútvonal, melynek töltése a vízgyűjtő egy részét leválasztotta a mocsárról. Ezen kívül a közeli agrárhasznosítású területek védelmére kialakított vízelvezető árkok is a szárazodás irányába hatnak. Az elmúlt évtizedekben itt voltak a főváros legutolsó nagyszabású erdőtelepítési munkálatai, melynek következtében sorba ültetett kocsányos tölgyesek, nyarasok és akácosok kaptak helyet a vizes élőhely körül. A terület geológiai felépítésében a Duna ötödik terasza játszott szerepet. A mélyebben fekvő kavics és homokrétegekben agyaglencsék találhatók, melyek segítenek a vízvisszatartásban. Ezt a jelenséget tovább erősíti a terület vízinövényeinek elrothadó részeiből kialakuló felszíni iszapréteg.

Botanikai értékei jórészt megsemmisültek, de neves botanikusok feljegyzéseiből tudjuk, hogy még a nyolcvanas években is nagyszerű láprétes-orchideás rétek voltak itt.

Ugyanakkor az elmúlt évek növénytani felmérései és a célzott gyepkezelések megindítása bíztató eredményeket mutatnak. A jórészt degradált növényvilág ellenére az állatvilág igen gazdag. A madárfajok megfigyelését a tó szélén elhelyezett fedett les segíti, ez azonban a Nagy-Merzse nyílt vízfelületének közepén kapott helyet, így főleg hétvégén, a nagy látogatószám miatt komoly zavarási pontot jelent elsődlegesen a vízimadarak számára.

Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása :

 • kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum): 2 tő a Nagy-Merzse területén
 • kardos madársisak (Cephalanthera longifolia): kb. 200 tő elszórva a Nagy-Merzse körüli telepített tölgyesekben
 • fehér madársisak (Cephalanthera damasonium): kb. 30 tő a Nagy-Merzse DK-i oldalán, telepített tölgyesben
 • parti fűz (Salix elaeagnos): kb. 50 tő; főleg idős tövek találhatók elsősorban a Nagy-Merzse körüli gyepek szegélyében. Őshonossága vitatott
 • Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae): kb. 30 tő Nagy-Merzse körüli gyepekben
 • egyvirágú csetkáka (Eleocharis uniglumis): kb. 50 tő (Állománynagysága további ellenőrzést igényel.)

Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük:

 • bőrfutrinka (Carabus coriaceus): ritka
 • kékfutrinka (Carabus violaceus): ritka
 • szalmacincér (Calamobius filum): ritka
 • farkasalmalepke (Zerynthia polyxena): ritka
 • kis színjátszólepke (Apatura ilia): szórványos
 • fecskefarkú lepke (Papilo machaon): gyakori
 • Atalanta lepke (Vanessa atalanta): gyakori
 • kardoslepke (Iphiclides podalirius): gyakori
 • vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius): szórványos (Főleg Nagy-Merzsén.)
 • barna varangy (Bufo bufo): ritka
 • barna ásóbéka (Pelobates fuscus): szórványos
 • vöröshasú unka (Bombina bombina): gyakori (Száraz években nem észlelhető.)
 • fürge gyík (Lacerta agilis): gyakori
 • zöld gyík (Lacerta viridis): gyakori
 • vízisikló (Natrix natrix): szórványos
 • mocsári teknős (Emys orbicularis): kisszámú, de állandó állománya alakult ki a területen
 • Madarak esetében elsősorban a jelentősebb költőfajok kerültek felsorolásra:
 • kis vöcsök (Tachypatus ruficollis): vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 2-3 pár
 • tőkés réce (Anas platyrhynchos): a fagyott időszak és a teljesen száraz évek kivételével állandó, vízborításos években rendszeresen költ 10-20 pár
 • cigányréce (Aythya nyroca): 2000-ben a jó vízállásnak és a nyílt víz mesterséges megnövelésének köszönhetően 1 pár költött; egyébként ritka átvonuló
 • egerészölyv (Buteo buteo): állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • barna rétihéja (Circus aeruginosus): vonuló, a területen évente rendszeresen 1 pár költ
 • kabasólyom (Falco subbuteo): vonuló, a területen évente rendszeresen 1 pár költ
 • vörös vércse (Falco tinnunculus): a területen nem fészkel, de a közvetlen környezetében legalább 5 pár költ minden évben
 • vízityúk (Gallinula chloropus): vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 2-3 pár
 • szárcsa (Fuilca atra): vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 5-15 pár
 • guvat (Rallus aquaticus): vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 1-2 pár
 • kis vízicsibe (Porzana parva): vonuló, vízborításos években 1 pár költ, de nem minden évben
 • bíbic (Vanellus vanellus): vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 1-2 pár
 • piroslábú cankó (Tringa totanus): vonuló, költését eddig még nem sikerül bizonyítani
 • füleskuvik (Otus scops): vonuló, évente rendszeresen költ 2-3 pár a területen, de a mocsár körüli nem védett területeken további 5-10 fészkel rendszeresen
 • kis fakopáncs (Dendrocopos minor): állandó, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ
 • nagy fakopáncs (Dendrocopos major): állandó, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ
 • zöld küllő (Picus viridis): állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • fekete harkály (Dryocopus martius): állandó, a terület közvetlen közelében rendszeresen költ 1 pár, mely gyakran látható a védett élőhelyen
 • lappantyú (Capmirulgus europaeus): vonuló, a terület közvetlen közelében rendszeresen költ 1-3 pár, melyek gyakran láthatók a védett élőhelyen
 • erdei pityer (Anthus trivialis): vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ
 • nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides): vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis): vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • nádirigó (Acrocephalus arundinaceus): vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ
 • foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus): vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ
 • cserregő nádiposzáta (Acrocephlaus scirpaceus): vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris): vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ
 • fekete rigó (Turdus merula): állandó, a területen évente rendszeresen 10-15 pár költ
 • énekes rigó (Turdus philomelos): vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ
 • barátposzáta (Sylvia atricapilla): vonuló, a területen évente rendszeresen 8-10 pár költ
 • kisposzáta (Sylvia curruca): vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ
 • mezei poszáta (Sylvia communis): vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ
 • vörösbegy (Erithacus rubecula): vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ
 • fülemüle (Luscinia megarhynchos): vonuló, a területen évente rendszeresen 8-10 pár költ
 • cigánycsuk (Saxicola torquatus): vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • szürke légykapó (Muscicapa striata): vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • széncinege (Parus major): állandó, a területen évente rendszeresen 20-25 pár költ
 • kékcinege (Parus caeruleus): állandó, a területen évente rendszeresen 6-8 pár költ
 • barátcinege (Parus palustris): állandó, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ
 • csuszka (Sitta europaea): állandó, a területen évente rendszeresen 8-10 pár költ
 • rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla): állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • tövisszúró gébics (Lanius collurio): vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ
 • sárgarigó (Oriolus oriolus): vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ
 • tengelic (Carduelis carduelis): állandó, a területen évente rendszeresen 5-10 pár költ
 • zöldike (Carduelis chloris): állandó, a területen évente rendszeresen 5-10 pár költ
 • erdei pinty (Fringillla coelebs): állandó, a területen évente rendszeresen 10-12 pár költ
 • nádi sármány (Emberiza schoeniclus): állandó, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ
 • mogyorós pele (Muscardinus avellanarius): gyakori, Budapest legnagyobb mogyorós pele állománya található a területen és közvetlen környzetében. Jelenlétére az MME odútelepe derített fényt
 • menyét (Mustela nivalis): ritka
 • hermelin (Mustela erminea): ritka
Olvass tovább
Összes bejegyzés
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió