Természetvédelmi területek
XI. kerület

Kőérberki szikes-rét

Email
fokert@fokert.hu
Cím
Budapest, Kőérberki dűlő
Telefon 1
Telefon 2
Kulcsszó
TERMÉSZETVÉDELMITERÜLETEK
Természetvédelmi területek

Helyi jelentőségű védett természeti emlék neve:

Kőérberki szikes-rét

Védetté nyilvánítás éve:

1982

A terület kiterjedése

44.7 hektár

A természeti emlék megközelíthetősége:

A terület három különálló területrészből tevődik össze, melyeket aszfaltozott utak választanak el egymástól. Az egyes területrészeket a Kőérberki út, a Gyógyvíz utca, az Egérút és a Balatoni út felől lehet a legkönnyebben megközelíteni.

Ismertető:

A terület a XI. kerületben található, a főváros környékének utolsó megmaradt szikese, ez adja legfontosabb természeti értékét. Kialakulása elsődlegesen a felszínhez közeli, glaubersós talajnak köszönhető. A környékre települt ásványvíz kutak védőterületeként maradhatott fent ez a természetföldrajzilag igen különleges és értékes terület. Ezen a vidéken nyerik a Hunyadi jános keserűvizet, mely világviszonylatban is egyedülálló összetétellel rendelkezik. A vízben oldott ásványianyag mennyisége eléri a 3000 mg/l-t. A megmaradt szikes kerítéssel van körülvéve, nagy forgalmú utak határolják. A bekerítettség ellenére több irányból is szabad a bejutás, annak ellenére, hogy a védetté nyilvánító Fővárosi Önkormányzat a látogatást csak engedély megkérése mellett teszi lehetővé. Régen a rétet legeltették, ma a korlátozásoké és az állatok számára kevésbé alkalmas helyi vízkészlet miatt inkább kaszálják, de nem mindenhol. Az északi részen spontán felnövekedett illetve részben telepített nyaras található. A szabályozott vizesárkok mellett több helyen alakultak ki kisebb nádasok, a mélyebb részeken pedig időszakos vízállások és mocsárrétek jelentek meg. Szikfoltok csupán a nagy nyári aszályok idején, a csatornák mentén válnak láthatóvá. Fásszárú növényzet magán a szikes réten alig van, ugyanis a speciális talaj miatt a fák nem tudnak tartósan megtelepedni és a szukcessziós folyamatokat beindítani. A területen a kutak között betonlapokból álló járdák találhatók, más út és ösvény nincs a réten. A Balatoni út túloldalán a rétek folytatódnak, de ezek már nem élveznek törvényes oltalmat. Itt találhatók az Apenta ásványvíz kútjai.

Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása:

 • keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium): kb. 200 tő (Az állomány a védett terület legmélyebb pontján, a Kőérberki úthoz közel található.)
 • mocsári kosbor (Anacamptis laxiflora): kb. 300 tő (Az állomány a védett terület legmélyebb pontján, a Kőérberki úthoz közel található, a keskenylevelű gyapjúsás-populációval egy helyen.)
 • nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale): kb. 500 tő (A terület középső részén, a kutak környezetében elszórva)

Egyéb nem védett, de fővárosi viszonylatban ritka növényfajok:

 • magyar sóvirág (Limonium gmelini): kb. 2000 tő (A fajnak ez az egyetlen ismert budapesti élőhelye.)
 • sziki őszirózsa (Aster tripolium): kb. 5000 tő (Főként a vizesárkokban tömeges)
 • sziki útifű (Plantago maritima): kb. 200 tő (Vizesárkok oldalában)
 • sziki pozdor (Scorzonera cana): kb. 300 tő (Vízesárkok oldalában)

Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük:

 • zöld levelibéka (Hyla arborea):
 • kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus):
 • zöld varangy (Bufo viridis):
 • vízisikló (Natrix natrix),
 • Madarak esetében elsősorban a jelentősebb költőfajok kerültek felsorolásra:
 • vörös vércse (Falco tinnunculus): a területen nem fészkel, de több példány egész évben rendszeresen bejár a területre táplálkozni
 • egerészölyv (Buteo buteo): Az Egérút közelében található facsoportban rendszeresen költ 1 pár
 • bíbic (Vanellus vanellus): Vizesebb években alkalmi költőfaj
 • sárszalonka (Gallinago gallinago): Csapadékosabb években a melyebben fekvő időszakos vízállásokon vonulási időszakban rendszeresen megjelenik.
 • fekete rigó (Turdus merula): Rendszeres költőfaj; állandó; évente 1-2 pár költ a területen
 • fülemüle (Luscinia megarhynchos): Rendszeres költőfaj; vonuló; évente 1-2 pár költ a területen
 • cigány csuk (Saxicola torquata): Rendszeres költőfaj; vonuló; évente 1-2 pár költ a területen
 • barátposzáta (Sylvia atricapilla): Rendszeres költőfaj; vonuló; évente 1-2 pár költ a területen
 • kisposzáta (Sylvia curruca): Rendszeresen megfigyelhető a területen, vonuló; 1-2 pár feltételezhetően minden évben költ a területen.
 • mezei poszáta (Sylvia communis): Rendszeresen megfigyelhető a területen, vonuló; 1-2 pár feltételezhetően minden évben költ a területen.
 • énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris): Rendszeres költőfaj, vonuló; évente 2-3 pár költ a területen
 • tengelic (Carduelis carduelis): Rendszeresen megfigyelhető a területen, állandó; a védett részen valószínűleg nem költ, csak a környező fás területeken.
 • zöldike (Carduelis chloris): Rendszeresen megfigyelhető a területen, állandó; a védett részen valószínűleg nem költ, csak a környező fás területeken.
 • nagy őrgébics (Lanius excubitor): A területen rendszeresen áttelel 1 példány. A város budai oldalának egyetlen rendszeres nagy őrgébics-telelőhelye a szikes rét.
 • tövisszúró gébics (Lanius collurio): Rendszeres költőfaj; vonuló; évente 1-2 pár költ a területen
 • sárgarigó (Oriolus oriolus): Rendszeresen előfordul a területen tavasztól őszig; feltételezhető, hogy a védett rész északi felén található nyaras foltban rendszeresen fészkel
Olvass tovább
Összes bejegyzés
FŐKERT Nonprofit Zrt.
Társaságunk mai szervezeti formáját 1962-ben nyerte el, amikor a három budapesti kertészeti vállalatot: a Fővárosi Kertészetet, a Virágtermesztő és Értékesítő Vállalatot és a Budapesti Parképítő Vállalatot egyesítették. Társaságunk 2007. július 1-jétől nonprofit gazdasági társaságként működik.nA Fővárosi Kertészet a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) tagjaként üzemel, mely 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll.nnA Fővárosi Kertészet mai fő tevékenysége a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal megbízásából, a BVH Zrt. felügyelete alatt a parkfenntartási szolgáltatás. Társaságunk Budapest területén évente mintegy 5.900.000 m2 kiemelt zöldterületen végez zöldterületi fejlesztési és fenntartási tevékenységet. A gondozásunk alá tartozik 32.000 db fasori fa és ~ 100.000 db parkfa. A parki növények ápolásán túl, társaságunk gondoskodik a játszóterek, sportterek fenntartásáról, a szökőkutak, ivó kutak folyamatos karbantartásáról. A kiemelt zöldterületek fenntartásán túl feladatunk a fő és tömegközlekedési utak melletti zöldsávok, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kaszálása is. A Fővárosi Önkormányzat kezelésébe tartozó természetvédelmi (403.000 m2) és erdőterületek (1.270.000 m2) gondozását is társaságunk végzi.