Természetvédelmi területek
III. kerület

Mocsárosdűlő

Email
fokert@fokert.hu
Cím
Budapest, Mocsárosdűlő
Telefon 1
Telefon 2
Kulcsszó
TERMÉSZETVÉDELMITERÜLETEK
Természetvédelmi területek

Helyi jelentőségű védett természeti emlék neve:

Mocsáros-dűlő

Védetté nyilvánítás éve:

1994

A terület kiterjedése

24,6 hektár

A természeti emlék megközelíthetősége:

A védett terület a III. kerület, Mocsárosdűlő városrészében fekszik, az Aranyhegyi út – Határ út – Rozália utca – Nádszál utca között. A legkönnyebben a tőle keletre található Szentendrei út felől közelíthető meg a Prés utcán keresztül.

Ismertető:

A terület egy kb. 85 hektáros kiterjedésű, kaszálókból, legelőkből és kisebb facsoportokból álló, döntően nyílt terület északi végén fekszik, a nem védett részekkel szerves egységet alkotva. A védett terület északi részén található Budapest budai oldalának egyetlen, döntően természetes állapotban megmaradt lápos-mocsaras élőhelye, mely egyben a Mocsáros-dűlő természetvédelmi szempontból legértékesebb pontja. A mélyebben fekvő területen szinte minden tavasszal kialakulnak kisebb nagyobb ideiglenes vízállások, az északi részen azonban gyakran előfordul, hogy még a legszárazabb nyári hónapokban is megmarad a víz. A terület többi – ember által nem beépített – része fákkal, facsoportokkal, kaszálókkal, legelőkkel és nádas-sásos társulásokkal tarkított. Az északi rész egyértelműen indokolja a terület védettségét, de a nyílt gyepes élőhelyek is értékesek fővárosi viszonylatban, ugyanis a budai oldalon sehol sem találunk ilyen nagy kiterjedésű, nyílt, füves élőhelyet. Célszerű lenne a védett területtől keletre fekvő nyárfás telepítést, valamint a tőle délre és nyugatra található gyepeket is levédeni, egészen az esztergomi vasútvonalig, ugyanis ez a területrész szerves egységet képez a kerületen belül, mint beépítetlen zárványterület.

A védett részen 2012-ben a fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pályázatának támogatásából 8 táblából álló tanösvény létesült.

Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

 • mocsári kosbor (Anacamptis laxiflora): kb. 30 tő a védett terület északi részén, erősen nádasodó területen
 • mocsári csorbóka (Sonchus palustris): kb. 20 tő elszórva a védett terület északi részén az összes sásfaj (Carex sp.)

Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

 • pézsmacincér (Aromia moschata): ritka
 • kékfutrinka (Carabus violaceus): ritka
 • nappali pávaszem (Inachis io): szórványos
 • zöld levelibéka (Hyla arborea): gyakori, (Főként a lápos-mocsaras területen elterjedt.)
 • vöröshasú unka (Bombina bombina): szórványos (Főként a lápos-mocsaras területen elterjedt.)
 • kecskebéka komplex (Pelophylax kl esculenta): gyakori, (Főként a lápos-mocsaras területen elterjedt.)
 • dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus): ritka, (Főként a lápos-mocsaras területen elterjedt.)
 • vízisikló (Natrix natrix): ritka, (Főként a lápos-mocsaras területen elterjedt.)
 • zöld gyík (Lacerta viridis): szórványos (Leggyakrabban az építmények környezetében kerül szem elé.)
 • fürge gyík (Lacerta agilis): szórványos

Madarak esetében elsősorban a jelentősebb költőfajok kerültek felsorolásra:

 • fehér gólya (Cicconia cicconia): ritka őszi tavaszi átvonuló; 2013-ban a jó vízellátottságnak köszönhetően 1 példány rendszeresen látható a területen. A helyi lakosok két gólyafészektartó kosarat is kihelyeztek számára.
 • szürke gém (Ardea cinerea): alkalmi előforduló; 2013-ban 1 pár a jó vízellátottságnak köszönhetően leköltött a nádasban.
 • zöld küllő (Picus viridis): gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • nádirigó (Acrocephalus arundinaceus): szórványos; évente általában 1-2 pár költ
 • nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides): szórványos; évente általában 1-2 pár költ
 • berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis): szórványos; évente általában 1-2 pár költ
 • foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus): szórványos; évente általában 2-3 pár költ
 • énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris): szórványos; évente általában 2-3 pár költ
 • cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus): szórványos; évente általában 1-2 pár költ
 • függőcinege (Remiz pendulinus): szórványos; évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • sárga billegető (Motacilla flava): rendszeres őszi-tavaszi átvonuló
 • cigánycsuk (Saxicola torquata): rendszeres őszi-tavaszi átvonuló (A nem védett részeken évente rendszeresen 2-3 pár költ.)
 • tövisszúró gébics (Lanius collurio): rendszeres őszi-tavaszi átvonuló (A nem védett részeken évente rendszeresen 2-3 pár költ.)
 • sárgarigó (Oriolus oriolus): szórványos; évente általában 1-2 pár költ
 • sordély (Emberiza calandra): rendszeres vendég főként tavasztól őszig (A nem védett részeken évente rendszeresen 2-3 pár költ.)
 • fekete rigó (Turdus merula): gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • énekes rigó (Turdus philomelos): gyakori; évente rendszeresen 1-2 pár költ
 • barátposzáta (Sylvia atricapilla): gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • kisposzáta (Sylvia curruca): szórványos; évente rendszeresen 1-2 pár költ
 • csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita): gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • zöldike (Carduelis carduelis): gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • tengelic (Carduelis carduelis): gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ
 • nádi sármány (Emberiza schoeniclus): szórványos; évente általában 1-2 pár költ
Olvass tovább
Összes bejegyzés
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió