Természetvédelmi területek
II. kerület

Pusztaszeri úti földtani alapszelvény

Email
fokert@fokert.hu
Cím
Pusztaszeri úti földtani alapszelvény, Budapest, Pusztaszeri út
Telefon 1
Telefon 2
Kulcsszó
TERMÉSZETVÉDELMITERÜLETEK
Fasor
Ivókút
Játszótér
Kutyafuttató
Park
Természetvédelmi területek

Helyi jelentőségű védett természeti emlék neve:

Pusztaszeri úti földtani alapszelvény

Védetté nyilvánítás éve:

1982

A terület kiterjedése

394 m2

A természeti emlék megközelíthetősége:

A védett természeti emlék a II. kerület Szemlő-hegy városrészének sűrűn beépített keleti részén a Pusztaszeri út 5/b szám alatt található. Tömegközlekedéssel legkönnyebben a 29-es autóbusszal közelíthető meg. a  Kolosy tértől kb. 300 méteres sétával érjük el a természeti emléket.

Ismertető:

Az egyik legrégebben oltalom alá helyezett földtani képződmény az 1982-ben védetté nyilvánított, alig 100 m2-es kiterjedéssel bíró Pusztaszeri úti földtani alapszelvény. Védelmét kezdetektől a Fővárosi Önkormányzat, illetve jogelődjei látják el. Ezzel az egyetlen olyan geológiai érték a fővárosban, mely helyi – önkormányzati – oltalom alatt áll.

A budai márga a felső-eocén korban keletkezett, kb. 40 millió évvel ezelőtt. Trópusi tengerek partjának közelében, kb. 200 méteres mélységben lerakódott iszapból alakult ki. Üledékes kőzet, mely mészkőiszap és agyag keveréke. A két felépítő anyag százalékos arányának függvényében különböző változatait ismerjük. A budai márga színe a legtöbb esetben szürke, a felszínre kerülve – oxidált állapotban – sárgás. Ez a színárnyalat látható az alapszelvény esetében is. Málláskor lemezesen-levelesen esik szét, majd agyaggá bomlik.

A Budai-hegység lankás oldalainak egyik leggyakrabban előforduló kőzete, a budai Vár-hegyen, a Szépvölgyben és a Rózsadombon igen régóta ismert lelőhelyei vannak, de körbeveszi a Gellért-hegyet és a Sas-hegyet is. Sokszor triász kori dolomitra települ, így fordul elő többek között a XI. kerületi Rupp-hegyen, vagy a Vár-hegyen.

A természeti érték sajnos több szempontból is veszélyeztetett. A legkomolyabb probléma, hogy a nagy forgalmú Pusztaszeri út által okozott rázkódásnak következtében a természetes ütemhez képest gyorsabban mállik, ezért védelme és hosszú távú fenntartása igen nehéz. A kőzet gyűjtése, a szabadon látogatható terület veszélyeztetettsége miatt szigorúan tilos!

Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült mennyiségük felsorolása

  • budai imola (Centaurea sadleriana): kb. 20 tő

 

Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült mennyiségük

  • nappali pávaszem (Inachis io): gyakori
  • kardoslepke (Iphiclides podalirius): gyakori
  • fecskefarkú lepke (Papilio machaon): gyakori
  • Atalanta-lepke (Vanessa atalanta): gyakori
  • fali gyík (Podarcis muralis): gyakori
Olvass tovább
Összes bejegyzés
FŐKERT Nonprofit Zrt.
Társaságunk mai szervezeti formáját 1962-ben nyerte el, amikor a három budapesti kertészeti vállalatot: a Fővárosi Kertészetet, a Virágtermesztő és Értékesítő Vállalatot és a Budapesti Parképítő Vállalatot egyesítették. Társaságunk 2007. július 1-jétől nonprofit gazdasági társaságként működik.nA Fővárosi Kertészet a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVH Zrt.) tagjaként üzemel, mely 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll.nnA Fővárosi Kertészet mai fő tevékenysége a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal megbízásából, a BVH Zrt. felügyelete alatt a parkfenntartási szolgáltatás. Társaságunk Budapest területén évente mintegy 5.900.000 m2 kiemelt zöldterületen végez zöldterületi fejlesztési és fenntartási tevékenységet. A gondozásunk alá tartozik 32.000 db fasori fa és ~ 100.000 db parkfa. A parki növények ápolásán túl, társaságunk gondoskodik a játszóterek, sportterek fenntartásáról, a szökőkutak, ivó kutak folyamatos karbantartásáról. A kiemelt zöldterületek fenntartásán túl feladatunk a fő és tömegközlekedési utak melletti zöldsávok, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kaszálása is. A Fővárosi Önkormányzat kezelésébe tartozó természetvédelmi (403.000 m2) és erdőterületek (1.270.000 m2) gondozását is társaságunk végzi.