Ezüstplatán – Platanus x acerifolia

 

Botanikai leírás: Rendkívül feltűnő, világos kérgű platán.

A nyugati platán (P. occidentalis) Amerikából, a keleti platán (P. orientalis) Európából származik. Feltehetően Spanyolországban kereszteződtek először, így jött létre a hibrid- (P. hybrida), más néven juharlevelű platán (P. x acerifolia), vagy közönséges platán. Egyéb tudományos elnevezése: P. x hispanica.

Botanikai leírás: 30–35 m-es, terebélyes, óriási boltozatos koronájú fa. Hajtásai, levelei csillagszőrösek. A levelek szórt állásúak, tenyeresen 3-5-7 karéjúak, hosszú levélnyelűek. Egylaki, jelentéktelen virágaik gombvirágzatban egyesülnek. A kicsi, szőrös makkok elszáradt bibeszál maradványoktól borzas, hosszú kocsányú, gömb alakú, 2,5 cm átmérőjű, aszmag-csoport-terméságazatot alkotnak. Törzse foltokban hámló, szürke, krémszínű, vagy barna kérgű. A hatalmas parkok jellegzetes, fejedelmi megjelenésű fája.

A faj érdekessége: Fájuk gyakran gyönyörűen, mintázottan erezett, ezért azt a műbútoripar igen kedveli.

Előtérben a nevezetes ’ezüstplatán’, Alsó Nagyrét, 2012 (1)

Előtérben a nevezetes ’ezüstplatán’, Alsó Nagyrét, 2012 (1)

A bemutatott fa

Helyzete: Alsó Nagyrét.

Dendrológiai értéke, története: 1796-ban a ferences rom északi falához József nádor nyári lakot építtetett. Az épület időközben már megsemmisült. Az itt bemutatott fa is ezen a környéken él. „A főherczegi kastély táján vannak a legnevezetesebb fák.” 35 – írta a múltszázad elején egy beszámoló. Egy egykori forrás szerint a régi kastély előtt álló hatalmas platánfákat még József nádor ültette 1822-ben. Ezt a bemutatott fát pontosan nem tudni, hogy mikor telepítették, de valószínűleg az előbb említett időponthoz képest, úgy 30 évvel később.

Ez a dendrológiailag nevezetes fa az egyik legszebb kérgű, egyedülálló megjelenésű platán -klón a területen. 1988-ban az ország egyik legmutatósabb fájának tartotta, valamint „a park legszebb” fájának nevezte dr. Debreczy Zsolt 34, és egyúttal javasolja továbbszaporításra, hogy kerüljön majd a sziget több pontjára telepítésre. Ez azonban sajnos nem valósult meg.

A platánok a szigeten is nagy változatosságot mutatnak, találunk közöttük kevésbé világos, vagy világosabb törzsű egyedeket is. Azonban a park területén csak néhány ehhez hasonló, szép, világosabb törzsű példányban gyönyörködhetünk. Közülük a legdekoratívabb talán a Casino épülete mellett (mai Holdudvar) található, de említésre méltók még a Nagyszálló melletti (Felső Nagyrét szélén) ezüstös törzsű platánok is.

A fővárosban például a Városligetben találkozhatunk néhány hasonló szépségű egyeddel.

Az ’ezüstplatán’ világos kérge, közelebbről, 2011 (1)

Az ’ezüstplatán’ világos kérge, közelebbről, 2011 (1)

A fa ágkönyöke, rajta bekorhadással, 2020 június (1)

A fa ágkönyöke, rajta bekorhadással, 2020 június (1)

A nevezetes fán lévő kártételek, 2020 június (1)

A nevezetes fán lévő kártételek, 2020 június (1)

Kora: 170 év körüli – 2020’

Állapota: A gyökérnyaka sérült. A fa ferde állású. Törzse kissé odvas, kismértékű kéregsérülésekkel, sebekkel. Koronája féloldalas, hiányos. Korona-alapján sérülések láthatók. Vázágain több beforratlan seb található. Legalsó ágának „könyökrészénél” mélyebb bekorhadás látható. Az ág kérgén emberi kártételeket figyelhetünk meg. 8 méter magasságban egy vázágon 45 cm átmérőjű ágalapi bekorhadás tapasztalható.

Díszértéke: A mellette álló másik platán miatt koronája eléggé féloldalas, illetve a fa tengelye dél-keleti irányba ferde állású. Ám ez teszi különleges megjelenésűvé, ezt az amúgy igen dekoratív fát.

A sziget nevezetes ’ezüstplatánja’, 2020 június (1)

A sziget nevezetes ’ezüstplatánja’, 2020 június (1)

Forrás: Kevély László – FŐKERT Nonprofit Zrt.: A Margitsziget nevezetes fái 2020

 

Források:

34   Debreczy Zsolt: Javaslat a Margitsziget tájképi és dendrológiai fejlesztési tervéhez. Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára – Fővárosi Kertészeti Vállalat, 1984.

35   A Margit-sziget növényzete. Vasárnapi Ujság, 1900. 47. 37. p. 609. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00030/02433/pdf/02433.pdf

Fótok:

(1) Kevély Lászó