Egyéb, Hírek

Megtisztult a Terebesi erdő

Fővárosi összefogással, több mint 2000 köbméter, hozzávetőlegesen 400 tonna hulladéktól tisztították meg a 66 hektáros Terebesi erdőt az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt, a FŐKERT Zrt, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ zrt., a Főváros Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság és a Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Településtervezési Főosztályának részvételével.

A X. kerületben, a Fehérdűlő területén található Terebesi erdő jelentős zöldfelülete a fővárosnak, azonban manapság leginkább a nagymennyiségű szemétről, illegális hulladéklerakókról ismert. A terület egyúttal a főváros talán legnagyobb informális telepe, ahol mintegy 75 ember él sajátépítésű kunyhókban és elhagyatott épületekben. A területen jogcím nélkül lakók a Fővárosi Önkormányzat cégéivel együttműködtek, és az FKF alkalmi munkavállalóiként jelentős számban részt is vettek a terület megtisztításában.

A Legnagyobb hulladék szennyezési gócpont a FŐKERT Zrt. tulajdonába tartozó, de már régen nem használt telephely volt, ahonnan több mint 2000 köbméter, illegálisan lerakott szemetet gyűjtöttek most össze, majd szállítottak el gépi, valamint kézi munkaerő segítségével a FŐKERT és az FKF szakemberei, a területen lakókat is bevonva a munkálatokba. A területen élők bevonása a munkába meglepően jó eredménnyel járt, többen munkaajánlatot is kaptak az FKF részéről, és közben a fertőzésveszélyt is sikerült a területen elhárítani. A Fővárosi önkormányzat a terepen dolgozó szociális munkásokkal közösen folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, hogyan lehet méltó életkörülményeket biztosítani a kényszerűségből ide költözőknek.

További nagyjából 100 köbméternyi illegális hulladék került felszámolásra a terület belsőbb, erdős részein is. Sajnos ezeknek a lerakásoknak a forrása lakossági és építési vállalkozói eredetű, akik a meglévő zöldfelületeket ingyenes lerakóhelyként kezelik. Éppen ezért a takarítással egyidőben megindult egy közös stratégiai tervezési folyamat a hulladék visszatermelődésének megakadályozására és a terület jövőbeni fejlesztési lehetőségeinek, céljainak meghatározására, melynek első, rövidtávú lépései december 3.-án meg is történtek. Ennek keretében fő gócpontént ismert FŐKERT telephelyet beton elemekkel torlaszolták el a munkatársak, további két ponton – az Erdélyi Gyülekezet mellett és a Vasúti felüljárónál – földsáncok kerültek kialakításra a behajtás megakadályozása érdekében. Hosszabb távon e sáncokat szintén beton elemekre kívánjuk cserélni.

További együttműködés keretében keressük a lehetőséget az érintett cégekkel és szervezetekkel a terület köztisztasági és szociális problémáinak kezelésére. A lakhatási problémák megoldásának a lehetőségeiről a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai a terepen dolgozó szervezetek, a Magyar Vöröskereszt utcai gondozó szolgálata és az Utcáról Lakásba Egyesület, valamint a BMSZKI szomszédos nappali melegedőjének a munkatársaival egyeztetnek. Célunk a távlati település- és parkfejlesztési célok elérését segítő középtávú terület hasznosítási, rekreációs szolgáltatási projektek megvalósításával segíteni a terület felértékelődését a Budapestiek mentális térképén.

Megosztás

Tulajdonos