Budafoki mezei juhar (XXII. kerület)

 

Budafokon a Péter-Pál kápolna előtt növő juhart így ismerik: az Ősök Fája. Ezt hirdeti róla 2002 óta a mellé felállított kopjafa is. Miért nevezik így? Mert különlegessége a múltja és az a hely, ahol már két és fél évszázada nő. Története összefonódik Budafok – akkor még Promontor – első templomának és kálváriájának történetével, és természetesen mindazokkal a korábbi generációkkal, az ősökkel, akik már mind láthatták, megállhattak alatta, élvezhették árnyékát.

A juhar korát a mögötte álló kápolna korával tartják nagyjából azonosnak: márpedig ez Budafok egyik legrégibb emléke. A török megszállás során elnéptelenedett faluba a 18. században német telepesek érkeztek. Hamarosan, 1739-ben pestisjárvány tört ki a környéken. Knoll József, a falu egyik legmódosabb embere fogadalmat tett: hogyha túléli a járványt, kápolnát épít. Bár a pestis hamarosan végzett vele, lánya (vagy, más források szerint, özvegye), Veronika és férje, Lackner József azonban a 1743-ra felépíttette a letétbe helyezett 100 körmöci aranyból Budafok első templomát. Ezt Padányi Bíró Márton veszprémi püspök szentelte fel 1748-ban Péter és Pál apostolok tiszteletére.

Akkoriban sarjadhatott ki a mezei juhar is. Nincs ebben meglepő: egyáltalán nem ritka faj Magyarországon, őshonos e tájon. Általában jól viseli az éghajlati szélsőségeket, talaj tekintetében se finnyás. A környékbeli gyertyános-tölgyes erdőtársulásokban is bizonyára jelen volt.

A kápolna előtt álló mezei juharról nyilvánvalóan nem írnak a régi krónikák vagy az egyházlátogatási jegyzőkönyvek. Így azt sem tudhatjuk, hogy az első betelepülők ültették-e ide, az eredeti növénytakaróból maradt-e vissza vagy éppen a szél sodorta-e erre a magját. A biztos csak az, hogy hosszú generációk óta itt nő. Mikor már terebélyes fa lett, a kápolnába járó hívek, a régi promontori polgárok biztosan megálltak alatta. Innen indultak valószínűleg a körmenetek is a 18. század végétől a kálváriára, de a hétköznapi misék után is lehetett beszélgetni az árnyékában.

Az ősöreg juharfának ma látszólag két törzse van, egy vékonyabb és egy vastagabb. A mélyben azonban a juhar törzse egy, de elágazó törzs: amikor a templom előtti támfalat kialakították, akkor a feltöltés miatt a föld alá került egy része.

Budafokon a fát az Ősök Fájaként tisztelik. Nevezték az Év fája versenyre is, ahol 2012-ben különdíjat nyert. Az elmúlt évtizedekben pedig a júniusi Péter-Pál Napok állandó programpontjává vált a hozzá tartozó kopjafa megkoszorúzása is, tisztelegve a koros juharfa – és a korábbi generációk emléke – előtt.

Budafok mezei juhar

Budafok mezei juhar

Budafok mezei juhar

Budafok mezei juhar

Szerző: Viczián Zsófia