Hírek

Platánfa-mentés a Kodály köröndön

Társaságunk hamarosan elkezdi a Budapest VI. kerület, Kodály köröndön található platánfa faápolási munkálatait. A fa kora közel 150 év, túlélte az 1917–1918 telén fellépő szénhiány miatt az Andrássy út szinte teljes állományát érintő fakivágásokat (egyes források szerint a MÁV dolgozók fegyveres őrséget állítottak fel a megvédésére). Egészségesen, kitartóan fejlődött 1938–1945 között, majd sok éven át szolgált díszletül a különböző felvonulásokhoz. A fa állapota mára azonban sajnos oly mértékben leromlott, hogy azonnali beavatkozás vált szükségessé.

 

A fa környezete az évtizedek során folyamatosan változott. Először a mellette futó szervizút burkolatát cserélték le fakockáról bazaltkockára, melyek közé szurkot öntöttek, a csapadékvíz elvezetésére pedig csatornát építettek. Később az utat aszfalt burkolattal fedték le, amelyet bazalt szegéllyel vettek körbe. A fa első gyökérsérülései erre az időszakra tehetők.

Idővel a fa tövében keramit szegéllyel ellátott járdát építettek, így annak gyökérzete ekkor még jobban sérült, a gyökérről történő bekorhadás szinte biztossá vált. Végül a fa gyökérzetének sérüléseit tetézve a törzs köré kis kockakőből tipegőt és pihenőhelyet építettek.

A fa állapotát az utóbbi években, elsősorban az első, gyökérnyakban megjelent Ganoderma sp. termőtest megtalálása után folyamatosan nyomon követjük. A dendrológiai és városképi értéke miatt addig késleltettük a beavatkozást, ameddig azt a biztonságosság fenntartásával megtehettük. Sajnos Azonban a fa állapota mára sajnos oly mértékben leromlott, hogy azonnali beavatkozás vált szükségessé.

A felmérés módszerébe tartozik a dendrológiai felmérés, vizuális vizsgálat, egészségi állapot és életképesség meghatározása, a műszeres vizsgálat, statikai elemzés, valamint ápolási javaslattétel. A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is. 2016 tavaszán részletes favizsgálatot végeztünk FAKOPP 3D akusztikus tomográffal. A törzset három eltérő magasságban, a vázágakat a koronaalaphoz a lehető legközelebbi magasságban, egy rétegben vizsgáltuk. A törzs vizsgálati eredményét 3D-ben is ábrázoltuk, valamint a műszerrel elvégeztük a fa statikai elemzését is.

A fa gyökérzete elkorhadt, ez a korhadás felhatolt a törzsbe. A fa koronája korához képest egészséges, nagyméretű, ennek terhelését – főleg szeles időben – a korhadt törzs egyre kevésbé képes elviselni. A fa súlyosan leromlott állapota miatt kialakult balesetveszély kockázat elhárítása érdekében sürgős beavatkozás szükséges.

Kezelési tervünk alapján az elsődleges feladatunk a törzsre ható koronaterhelés csökkentése, ennek érdekében a fa ágait visszavágjuk. A fényviszonyok miatt a korona jelenleg a déli oldal irányában nagyobb kiterjedésű, ezért a súlypont középre helyezése érdekében itt jelentősebb gallyazást végzünk. A megmaradó ágak seb-, odú-, és üregkezelését is elvégezzük. A három nagy vázág eltérő irányban áll, a korhadt koronaalapra és törzsre ezért külön-külön is jelentős feszítő erőt fejtenek ki. Nagy a törzs széthasadásának veszélye, a vázágak összekötésével ezt jelentősen csökkenthetjük, a koronát stabilizálni tudjuk. A törzs korhadása különleges fasebészeti beavatkozást igényel, melynek során eltávolítjuk a korhadt részeket, az egészséges szöveteket lekezeljük, majd ezek összekötésével stabilizáljuk a területet, végül az odúkat lefedjük. Szükséges a fahely átalakítása, a gyökérzet fejlődését akadályozó burkolatot részben megbontjuk, cseréljük.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az említett munkálatok elvégzésével még hosszú ideig gyönyörködhessünk ebben a sokat látott platánfában a Kodály köröndön.

 

Megosztás

Tulajdonos