CéGTöRTéNET Archive HOME > CéGTöRTéNET

Fónod Károly (1886 Vízakna – 1969 Bp. sírja Farkasréti temető) kert. főfelügyelő Apja Fónod Márton (1824-1911 Neszmély, református temető) bányafőtiszt, 1848-1849-es tüzérhadnagy, a Vécsey hadtestben szolgál, anyja Farkas KarolinaIskolai végzettsége: 1908-ban a M. Kir. Kertészeti Tanintézetben szerez oklevelet. 1908-tól-1911 szeptemberig katonai szolgálatot teljesít Komáromban a 15. királyi tábori tüzérezrednél. 1911 szeptember 20.-án lép a Fővárosi […]