EMAS

Társaságunk tulajdonosi kérésre, illetve saját környezeti teljesítményünk folyamatos javítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete – (2009. november 25.) „A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről…” – szerinti EMAS rendszer kiépítésére és működtetésére is elkötelezte magát a 2010-2011. évtől.

Mivel szigorú előírásai vannak az EMAS rendszernek, ezért Magyarországon kevés cég tudhatja magáénak. A FŐKERT Nonprofit Zrt. lett az országban az első cég, amelyik parkfenntartóként ezzel a minősítéssel rendelkezik. Példaértékű, hogy a fővárosi zöldfelület fenntartást végző cég a környezetvédelemben élen jár, a FŐKERT Nonprofit Zrt. elsők között kapta meg az EMAS minősítést.

Környezetvédelmi nyilatkozatunkban Társaságunk bemutatása mellett feltüntettünk minden környezeti tényezőt, minden olyan felhasznált vagy keletkező veszélyes anyagot, ami a tevékenységünkhöz hozzátartozik (víz, gáz, áram, szennyvíz, üzemanyag, káros anyag kibocsátás, veszélyes anyagok stb.) számba véve, mennyire terhelik a környezetet.

A nyilatkozatban emellett környezetvédelmi célokat is megfogalmaztunk, pl. az öntözővíz megtakarítás, a növényvédelmi tevékenység vagy a keletkező veszélyes hulladékok csökkentése terén.

Példaként említjük a folyamatosan működő ivókutak átalakítását nyomógombosra, az öntözőhálózatok felújítását ott, ahol nagyobb csőtörések voltak, takarékos automata öntözőhálózatok kialakítását, a környezetet kevésbé terhelő vegyszerek használatát a növényvédelmi tevékenység során, vagy a gépek üzemeltetéséhez szükséges kenőanyagok és olajok göngyölegeinek csökkentését, de ide tartozik az irodai működésben a papíralapú információátadás és dokumentálás elektronikusra cserélése is.

EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat 2021.

EMAS Jubileumi Oklevél

EMAS okirat


ISO

 

A FŐKERT Nonprofit Zrt. már több, mint 20 évvel ezelőtt elkötelezte magát az ISO szabványok szerinti irányítási rendszerek kiépítésére, ennek eredményeként jelenleg ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási, ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási, ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, valamint ISO 50001 szabvány szerinti energiairányírási rendszert működtet.

 

ISO tanúsítványok