Név Balogh Ádám-szikla Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Endrődi Sándor utca×Balogh Ádám utca kereszteződésétől ÉK-re (II. kerület)
Terület kiterjedése 1,08 ha
Védetté nyilvánítás éve 1975
Megközelíthetőség 29-es és 149-es autóbuszokkal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 18.99236/47.52639

EOV 646309/242494

Tanösvény Van (3 db. állomáshely) – 2014-ben létesült

 

Ismertető:

Kis kiterjedése alapján első látásra nem tűnik jelentősnek, természeti értékei ennek ellenére jelentősnek mondhatók. A beépített telkekkel körülhatárolt, belvároshoz igen közel eső zárványterület valószínűleg úgy maradhatott fent, hogy tömör sziklaképződményei lehetetlenné tették a beépítést. Elsősorban e geológiai érvek indokolták, hogy a szerencsésen fennmaradt terület védettséget kapott. Az utóbbi évek tudományos kutatómunkái kimutatták, hogy a szikla botanikai és zoológiai értékei is igen kiemelkedőek, jól mutatják a sűrű emberi jelenlét előtti Rózsa-dombi természetes képet. A terület meredek, sziklafalakkal határolt felső és alsó része között körülbelül harminc méter a szintkülönbség. A kilencvenes években sétautakat, pihenőket, padokat, lépcsőket és szemetesládákat telepítettek a területre, a nagy szikla alatt pedig tűzrakóhely is létesült.

Geológiai értékei közül a hévizek színezte, aprózta triász kori fődolomit és az azt körülvevő eocén márga a legjelentősebb.

Növénytársulásai közül említésre méltóak a több-kevesebb épséggel fennmaradt mészkedvelő tölgyes, sajmeggyes karsztbokorerdő, valamint kisebb dolomit sziklagyep maradványok. Sajnos a könnyű megközelíthetőség végett az emberi taposás hatására a gyepek nagymértékben degradálódtak.

Állatvilágára az erős zavarás nyomja rá bélyegét, elsősorban olyan fajokkal találkozhatunk, amelyek jobban elviselik a zavarást.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
piros madárbirs (Cotoneaster integerrimus) kb. 100 tő védett 10.000
nagyezerjófű (Dictamnus albus) 2-3 tő védett 5.000
magyar repcsény (Erysimum odoratum) kb. 70 tő védett 5.000
árlevelű len

(Linum tenuifolium)

10-20 tő védett 5.000
vetővirág

(Sternbergia colchiciflora)

kb. 50 tő védett 10.000 cserjék alatt; általában nem virágoznak
bunkós hagyma (Allium sphaerocep-halon) 4-5 tő védett 5.000
budai imola (Centaurea sadleriana) kb. 20 tő védett 5.000
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) 2-3 tő védett 10.000
budai berkenye (Sorbus semiincisa) 1-2 tő védett 10.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
bőrfutrinka (Carabus coriaceus) ritka védett 5.000
ligeti futrinka (Carabus nemoralis) ritka védett 5.000
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) ritka védett 10.000
fali gyík

(Podarcis muralis)

szórványos védett 25.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
fekete rigó (Turdus merula) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló, alkalmanként költ 1-2 pár védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) vonuló, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
kék cinege (Cyanistes caeruleus) állandó, alkalmanként költ 1-2 pár védett 25.000
széncinege (Parus major) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
fenyvescinege (Parus ater) Rendszeresen előfordul védett 25.000 a környező kertesházas övezetben rendszeresen fészkel, állandó
csuszka

(Sitta europaea)

állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
erdei pinty (Fringilla coelebs) állandó, évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.