Név Apáthy-szikla Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Nagybányai út – Madár utca – Páfrányliget utca – Görgényi út által határolt terület (II. kerület)
Terület kiterjedése 9,2 ha
Védetté nyilvánítás éve 1975
Megközelíthetőség 11-es autóbusszal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 18.98349/47.53310

EOV 645443/243239

Tanösvény Van (7 db. állomáshely) – 2014-ben létesült

 

Ismertető:

Az Apáthy-szikla Budapest egyik legjelentősebb természeti értéke, egyúttal a város talán legmarkánsabb dolomitképződménye is. Az élő és élettelen természeti kincsek mellett jelentős tájképi értéket képvisel. A körülbelül harminc méter magas, csupasz felszínű sziklák nagyobb távolságból is vonzzák a tekintetet. A védett terület eredetileg geológiai értékei miatt lett védett. A dolomitsziklákon jól lehet tanulmányozni a karsztosodás és a hévizes kioldás ősi folyamatait, de botanikai és zoológiai értékei sem alacsonyabb rangúak. Ezen felül csodálatos kilátás nyílik a Budai-hegység fővárosi területeire, illetve Hűvösvölgyön át a belvárosra. A Nagybányai úttól szintvonalat követő, kiépített, kényelmes sétautat létesítettek, melyről könnyen és biztonságosan bejárhatjuk területet.

A sziklát felső triász kori dolomit építi föl, melyet már 1871-ben jelentős ősmaradvány lelőhelyként említik. A Kőkapu alján, mely a Görgényi úthoz esik közelebb, kimosódott vörösagyagos (degradált bauxit) kitöltés maradványait láthatjuk. Ettől a sziklaoldal egy része mélyvörös színeződésű

A növénytársulások közül legjellemzőbbek a melegigényes mészkedvelő tölgyes, a sajmeggyes- és cserszömörcés karsztbokorerdő, valamint a nyílt dolomitsziklagyepek. Ezeken kívül kiemelkedő botanikai értéket képvisel az állományalkotó budai nyúlfarkfüves gyep. A jégkorszaki maradványfajból legalább hatezer tő található itt.

Természetvédelmi szempontból az állatfajok közül elsősorban a rovarok képviselnek jelentős értéket. Mindezt jól példázza, hogy hét védett futrinkát mutattak ki a területről. Az Apáthy-szikla nappali lepkeállománya is jelentős, tavasszal és nyáron több védett fajjal is találkozhatunk. A gyorsan felmelegedő, köves területeken gyíkfajok is nagy számban élnek. A terület kis kiterjedése miatt kevés a fészkelő madár, jobbára a Budai-hegységre jellemző erdőszéli fajokkal találkozhatunk.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
kövér daravirág (Draba lasiocarpa) kb. 1000 tő védett 10.000 nyílt dolomit-sziklagyepekben
budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana) kb. 6000 tő védett 5.000 a terület központi részén található gyepek állományalkotó faja
magyar gurgolya (Seseli leucospermum) kb. 500 tő fokozottan védett 100.000 a terület nyugati részén található dolomittömbön, nyílt dolomitszikla-gyepekben
törpe nőszirom (Iris pumila) kb. 50 tő védett 5.000
tarka nőszirom (Iris variegata) kb. 30 tő védett 5.000 terület északnyugati oldalán található ritkás erdőben. Az árnyékolás miatt nagyon ritkán virágoznak
nagy pacsirtafű (Polygala major) kb. 100 tő védett 5.000
sárga kövirózsa (Jovibarba hirta) kb. 500 tő védett 5.000 a terület nyugati részén található dolomittömbön, nyílt dolomitszikla-gyepekben
nagyezerjófű (Dictamnus albus) kb. 50 tő védett 5.000
madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis) kb. 20 tő védett 5.000
piros madársisak (Cephalanthera rubra) kb. 20 tő védett 10.000 a terület északnyugati oldalán található ritkás erdőben
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) kb. 20 tő védett 10.000
Lumnitzer szegfű [Szent István szegfű]

(Dianthus serotinus ssp. regis-stephani)

kb. 500 tő fokozottan védett 100.000 a terület nyugati részén található dolomittömbön, nyílt dolomitszikla-gyepekben
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) kb. 20 tő védett 10.000 a terület nyugati részén található dolomittömbön, nyílt dolomitszikla-gyepekben

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
nappali pávaszem (Inachis io) gyakori védett 5.000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) szórványos védett 5.000
Dunántúli kékfutrinka (Carabus germari) szórványos védett 5.000
rezes futrinka (Carabus ulrichii) szórványos védett 5.000
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) ritka védett 50.000
gyászcincér (Morimus funereus) ritka védett 50.000
imádkozó sáska (Mantis religiosa) ritka védett 5.000
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) szórványos védett 10.000
fali gyík (Podarcis muralis) gyakori védett 25.000
lábatlan gyík

(Anguis fragilis)

szórványos védett 25.000
kékpettyes lábatlangyík (Anguis colchica) ritka védett 25.000
pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri) ritka fokozottan védett 250.000  
erdei sikló (Zamenis longissimus) szórványos védett 50.000
macskabagoly (Strix aluco) 1-2 pár minden évben rendszeresen fészkel a területen védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) gyakori; évente rendszeresen 4-5 pár költ védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) gyakori, évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
fekete harkály (Dryocopus martius) rendszeresen megfigyelhető, 1 pár valószínűleg költ védett 50.000
énekes rigó (Turdus philomelos) gyakori, évente rendszeresen 4-5 pár költ védett 25.000
fekete rigó (Turdus merula) gyakori, évente rendszeresen 5-10 pár költ védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) gyakori, évente rendszeresen kb. 10 pár költ védett 25.000
csuszka

(Sitta europaea)

gyakori, évente rendszeresen kb. 10 pár költ védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) gyakori, évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
erdei pinty (Fringilla coelebs) gyakori, évente rendszeresen kb. 10 pár költ védett 25.000
bajszos sármány (Emberiza cia) ritka vendég, alkalmi költőfaj fokozottan védett 100.000  
európai mókus (Sciurus vulgaris) rendszeresen megfigyelhető védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.