Név Mocsáros Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Rozália utca – Aranyhegyi út – Határ út által határolt terület (III. kerület)
Terület kiterjedése 24,3 ha
Védetté nyilvánítás éve 1994
Megközelíthetőség 160-as és 219-es autóbuszokkal, H5-ös HÉV-vel
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.03696/47.57726

EOV 649440/248151

Tanösvény Van (7 db. állomáshely) – 2012-ben létesült

 

Ismertető:

A terület egy kb. 85 hektáros kiterjedésű, kaszálókból, legelőkből és kisebb facsoportokból álló, döntően nyílt terület északi végén fekszik, a nem védett részekkel szerves egységet alkotva. A védett terület északi részén található Budapest budai oldalának egyetlen, nagyrészt még természetes állapotban megmaradt lápos-mocsaras élőhelye, mely egyben a Mocsáros természetvédelmi szempontból legértékesebb pontja. A mélyebben fekvő területen szinte minden tavasszal kialakulnak kisebb nagyobb ideiglenes vízállások, az északi részen azonban gyakran előfordul, hogy még a legszárazabb nyári hónapokban is megmarad a víz.

A terület többi – ember által nem beépített – része fákkal, facsoportokkal, kaszálókkal, legelőkkel és nádas-sásos társulásokkal tarkított. Az északi rész egyértelműen indokolja a terület védettségét, de a nyílt gyepes élőhelyek is értékesek fővárosi viszonylatban, ugyanis a budai oldalon sehol sem találunk ilyen nagy kiterjedésű füves területeket.

Célszerű lenne a védett területtől keletre fekvő nyárfás telepítés teljes egészét, valamint a tőle délre és nyugatra található gyepeket is levédeni, egészen az esztergomi vasútvonalig, ugyanis ez a területrész szerves egységet képez a kerületen belül, mint beépítetlen zárványterület.

A védett részen 2012-ben létesült tanösvény a fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pályázatának támogatásának köszönhetően készülhetett el.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
mocsári kosbor (Anacamptis palustris) kb. 30 tő védett 10.000 a terület északi részén, erősen nádasodó élőhelyen
mocsári csorbóka (Sonchus palustris) kb. 20 tő védett 5.000 elszórva a védett terület északi részén

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
pézsmacincér (Aromia moschata) ritka védett 5.000 főként a lápos-mocsaras területen
kékfutrinka (Carabus violaceus) ritka védett 5.000
nappali pávaszem (Inachis io) szórványos védett 5.000
zöld levelibéka (Hyla arborea) gyakori védett 10.000
vöröshasú unka (Bombina bombina) szórványos védett 10.000 főként a lápos-mocsaras területen
kecskebéka komplex (Pelophylax kl esculentus) gyakori védett 10.000
dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) ritka védett 50.000 főként a lápos-mocsaras területen
vízisikló

(Natrix natrix)

ritka védett 25.000 főként a lápos-mocsaras területen
zöld gyík

(Lacerta viridis)

szórványos védett 25.000 leggyakrabban az építmények környezetében kerül szem elé
fürge gyík (Lacerta agilis) szórványos védett 25.000
fehér gólya (Cicconia cicconia) ritka őszi tavaszi átvonuló fokozottan védett 100.000  
szürke gém (Ardea cinerea) alkalmi vendég védett 50.000 2013-ban 1 pár a jó vízellátottságnak köszönhetően leköltött a nádasban
zöld küllő (Picus viridis) gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) szórványos; évente általában 1-2 pár költ védett 25.000
nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) szórványos; évente általában 1-2 pár költ védett 50.000
berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) szórványos; évente általában 0-1 pár költ védett 50.000
foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) szórványos; évente általában 2-3 pár költ védett 25.000
énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) szórványos; évente általában 2-3 pár költ védett 25.000
cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) szórványos; évente általában 1-2 pár költ védett 25.000
fekete rigó (Turdus merula) gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) gyakori; évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) szórványos; évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 25.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
sárga billegető (Motacilla flava) rendszeres őszi-tavaszi átvonuló védett 25.000
cigánycsuk (Saxicola torquata) rendszeres őszi-tavaszi átvonuló védett 25.000 a nem védett részeken évente rendszeresen 2-3 pár költ.
tövisszúró gébics (Lanius collurio) rendszeres őszi-tavaszi átvonuló védett 25.000 a nem védett részeken évente rendszeresen 2-3 pár költ.
függőcinege (Remiz pendulinus) szórványos; évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
zöldike

(Carduelis carduelis)

gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
tengelic (Carduelis carduelis) gyakori; évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
nádi sármány (Emberiza schoeniclus) szórványos; évente általában 1-2 pár költ védett 25.000
sordély (Emberiza calandra) rendszeres vendég főként tavasztól őszig védett 25.000 a nem védett részeken évente rendszeresen 2-3 pár költ.

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.