Név Újpesti Homoktövis Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Külső Váci út jobb oldalán, a közigazgatási határtól D-re (IV. kerület)
Terület kiterjedés 38,9 ha
Védetté nyilvánítás éve 1974
Megközelíthetőség 104-es és 104A autóbuszokkal
Látogathatóság Engedéllyel látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.09409/47.60063

EOV 653839/250756

Tanösvény Van (5 db. állomáshely) – 2011-ben létesült

 

Ismertető:

A terület összesen 3, egymástól elkülönülő egységből áll, melyeket műutak választanak el egymástól.

Budapest egyik legjelentősebb természeti értéke, a természetes és természetközeli élőhelyekből álló terület az úgynevezett „Rákosok” pusztáinak egyik utolsó maradványa. A döntően sík területnek 1974-ben 5,7 hektárnyi része került védelem alá, de további kutatások kimutatták, hogy a legértékesebb növénytársulások a védett területen kívül esnek. 1999-ben ezért az oltalmat 24 hektárra terjesztették ki. 2013-ban a kiterjedését tovább növelték közel 40 hektárra. 1989 előtt – katonai gyakorlótérként történő hasznosítása miatt – óriási volt a terület zavartsága, ezért csodával határos a természeti értékek fennmaradása.

Geológiai szempontból a futóhomok jelentősége emelhető ki, mely uralkodó a területen.

A fentebb említett nagymérvű zavarás ellenére több helyen is fennmaradtak olyan növénytársulások, amelyek eléggé érzékenyek, kevésbé tűrik a bolygatottságot. Ezek közül kiemelkedő a nyílt homoki gyep, illetve a nyílt és záródó homokpusztagyep társulás. A terület egyik legnagyobb botanikai értékét a homoktövis (Hippophaë rhamnoides) állomány adja. Ez a kb. két méteresre növő cserje telepítve sok helyen megtalálható az országban, de őshonosnak tekinthető állományt csak ezen az egy helyen találunk. A termőhelyet az 1850-es évektől ismerjük.

Állatvilága a speciális élőhelyi adottságok miatt számos ritka és védett fajnak adnak otthont.

A terület hosszú távú fenntartása érdekében a jelenlegi állapotok megtartása illetve javítása a legfontosabb cél, amit csak nagyobb horderejű beavatkozásokkal lehet elérni. Ezt felismerve a Magyar Madártani Egyesület Budapesti Helyi Csoportja 2006-ban nagyszabású élőhelyrekonstrukciós munkákba kezdett az őshonos homoki társulások megóvása érdekében. Ez a tájidegen fásszárúak tervezett és fokozatos visszaszorítását jelenti. A munkálatokba a helyi lakosok és iskolások mellett egyetemi hallgatók is évek óta besegítenek. A Főkert Nonprofit Zrt. Természetvédelmi Csoportja 2015-től vesz részt az élőhelyrestaurációs folyamatokban. A homoki társulások jobb megismerése céljából az Egyesület tanösvényt is kihelyezett a területre, melyet a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi alapja támogatott.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
homoktövis (Hippophae rhamnoides) kb. 1000 tő védett 10.000 Magyarország egyetlen vad eredetűnek tartott homoktövis állománya!
csikófark (Ephedra distachya) kb. 600 tő fokozottan védett 100.000 három különálló populációban (porzós és termős egyedek is vannak!)
homoki kikerics (Colchicum arenarium) kb. 50 tő fokozottan védett 100.000  
homoki varjúháj (Sedum sartorianum) kb. 100 tő védett 5.000 Budapesten jelenleg az egyetlen ismert populáció
homoki kocsord (Peucedanum arenarium) kb. 2000 tő védett 10.000 Budapesten jelenleg az egyetlen ismert populáció
homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata) kb. 1500 tő védett 5.000 Budapesten jelenleg csak Újpestről és Csepelről ismert
pusztai meténg (Vinca herbacea) kb. 1500 tő védett 5.000
homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) kb. 3000 tő védett 5.000
kései szegfű (Dianthus serotinus) kb. 100 tő védett 5.000
kardos madársisak (Cephalant-hera longifolia) kb. 200 tő védett 10.000
fehér madársisak (Cephalant-hera damasonium) kb. 50 tő védett 10.000
báránypirosító (Alkanna tinctoria) kb. 500 tő védett 5.000
homoki cickafark (Achillea ochroleuca) kb. 1000 tő védett 10.000
bunkós hagyma (Allium sphaerocep-halon) kb. 500 tő védett 5.000
téli zsurló (Equisetum hyemale) kb. 50 tő védett 5.000
fényes poloskamag (Corispermum nitidum) kb. 50 tő védett 5.000
homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus) kb. 100 tő védett 5.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis) szórványos védett 5.000 stabil állománya él a területen
bikapók (Eresus cinnaberinus) ritka védett 5.000 A területen feltehetően a taxonómiailag nemrég leválasztott skarlát bikapók (Eresus kollari) él.
imádkozó sáska (Mantis religiosa) gyakori védett 5.000
sisakos sáska (Acrida hungarica) gyakori védett 50.000
kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) ritka védett 5.000
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) ritka védett 10.000
mezei homokfutrinka (Cincidela campestris) ritka védett 5.000
kék futrinka (Carabus violaceus) ritka védett 5.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
nappali pávaszem (Inachis io) gyakori védett 5.000
fürge gyík (Lacerta agilis) szórványos védett 25.000
zöld gyík (Lacerta viridis) ritka védett 25.000
egerészölyv (Buteo buteo) a területen rendszeresen költ 2 pár, állandó védett 25.000
karvaly (Accipiter nisus) 1 pár feltételezhetően minden évben költ a területen védett 50.000 állandó
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) 1 pár feltételezhetően minden évben költ a területen védett 50.000 állandó
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) a területen rendszeresen költ 6-8 pár védett 25.000 állandó
zöld küllő (Picus viridis) a területen rendszeresen költ 2-3 pár védett 50.000 állandó
fekete harkály (Dryocopus martius) a területen rendszeresen költ 1 pár védett 50.000 állandó
füstifecske (Hirundo rustica) a területen tavasztól őszig rendszeresen megfigyelhető 5-10 példány, nem fészkel védett 50.000 állandó
feketerigó (Turdus merula) a területen rendszeresen költ 5-10 pár védett 25.000 állandó
tövisszúró gébics (Lanius collurio) a területen rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000 vonuló
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) szórványos védett 50.000 Kis számú, e stabil állománya él a területen

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.