Név Palotai-sziget Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Újpesti vasúti híd – Rév utca által határolt terület, a Duna és a Váci út között (IV. kerület)
Terület kiterjedése 47,8 ha
Védetté nyilvánítás éve 1999
Megközelíthetőség 104-es, 104A, 122-es, 196-os, 204-es autóbuszokkal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.06884/47.57666

EOV 652064/248055

Tanösvény Nincs

 

Ismertető:

A védett terület a fővárosi Duna szakasz egyik utolsó épen maradt ártéri galériaerdeje. A sziget ma már közvetlenül kapcsolódik az újpesti partszakaszhoz. Ez annak köszönhető, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a szigetre települt az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep, melyhez fel kellett tölteni a sziget keleti oldalán futó kis Duna-ág jelentős részét. A déli rész kis kiterjedésű, a teljes védettség mintegy egynegyedét alkotja. Ennek csúcsa közvetlenül az Északi Összekötő Vasúti-hídnál található. Erdejét zömmel füzek és nyarak alkotják, melyben mindenütt megtalálható a tájidegen zöld juhar (Acer negundo). Partja kiépítetlen, alacsony vízállásnál széles homokpadok övezik a fásszárú vegetációt. Magas vízállás esetén a szigetrész teljes egésze víz alá kerülhet.

Komoly gondot jelent, hogy az áradások után itt maradó uszadékban igen sok hulladék fennakad. Emellett hajléktalanok is sok szemetet hordanak ide, bár a jelenség némi csökkenést mutat az elmúlt években. A parton a tavaszi-nyári időszakban rendszeres az illegális fürdőzés és a horgászat, melyek további plusz terhelést jelentenek zavarás és hulladéklerakás szempontjából.

Az északi rész nagyobb kiterjedése miatt zavartalanabb, ezért jobb menedéket nyújt az élővilágnak. Középső részén egy feltöltődött holtág medre húzódik, mely magasabb vízállás esetén rendszeresen feltelik vízzel. Ez a vizes élőhely egyedülálló a fővárosban, mely egyben a terület legértékesebb része. Erdészeti kezelés, fakitermelés nincs a területen, ezért a holtfák mennyisége igen magas. Ez kedvező feltételeket biztosít a xilofág rovarok és egyéb holtfákhoz kötődő élőlényfajok számára. A területrészt csupán két keskeny sétaút tárja fel, melynek látogatottsága alacsony. A hulladéklerakás ezen a részen is jelentős, elsősorban a Rév utca mentén fordul elő rendszeresen, ahol igen nagy a szemét mennyisége. A természetvédelmi kezeléssel megbízott Főkert Nonprofit Zrt. az élővilág hosszútávú megőrzése érdekében nem végez beavatkozást az erdőben, csupán hulladékgyűjtést és a sétautak kidőlt fáktól történő megtisztítását hajtják végre rendszeresen. Az északi rész Rév utca felé eső szélén található a tájidegen bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) egyetlen ismert budapesti előfordulása.

A faállomány mindkét részen vegyes korállományú, melyek között impozáns méretű nyarak és füzek is előfordulnak.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
Rucaöröm (Salvinia natans) kb. 30 tő védett 5.000
Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) kb. 50 tő védett 5.000 Az állomány nagy része uszadékfákon él

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
pézsmacincér (Aromia moschata) szórványos védett 5.000
kis színjátszólepke (Apatura ilia) szórványos védett 10.000
mocsári teknős (Emys orbicularis) ritka védett 50.000
erdei béka (Rana dalmatina) szórványos védett 10.000
kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus) gyakori védett 10.000
vöröshasú unka (Bombina bombina) ritka védett 10.000 áradások után általában az északi rész holtágában fordul elő
vízisikló (Natrix natrix) ritka védett 25.000
héja (Accipiter gentilis) állandó, 1 pár rendszeresen költ védett 50.000
egerészölyv (Buteo buteo) állandó, 1 pár rendszeresen költ védett 25.000
kabasólyom (Falco subbuteo) vonuló, dolmányos varjak fészkében alkalmanként költ védett 50.000
fekete harkály (Dryocopus martius) állandó; rendszeresen költ 2-3 pár a területen védett 50.000
billegetőcankó (Actitis hypoleucos) rendszeres vendég védett 50.000 tavasztól őszig; a Duna köves, sóderes partján minden évben 3-6 példány átnyaral
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó; rendszeresen költ 8-10 pár a területen védett 25.000
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) állandó; rendszeresen költ 1-2 pár a területen védett 50.000
közép fakopáncs (Dendrocopos medius) költési időszakon kívül rendszeresen előfordul védett 50.000 néhány példány minden évben áttelel
zöld küllő (Picus viridis) állandó; rendszeresen költ 5-6 pár a területen védett 50.000
hegyi billegető (Miotacilla cinerea) rendszeres nyár végi, őszi vonuló védett 50.000 1-2 példány minden évben áttelel
fekete rigó (Turdus merula) állandó; rendszeresen költ 8-10 pár a területen védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) állandó; rendszeresen költ 8-10 pár a területen védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) állandó; rendszeresen költ 8-10 pár a területen védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló; rendszeresen költ 6-8 pár a területen védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló; rendszeresen költ 10-12 pár a területen védett 25.000
csilpcsalp-füzike (Phylloscopus collybita) vonuló; rendszeresen költ 8-10 pár a területen védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) állandó; rendszeresen költ 5-6 pár a területen védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) állandó; rendszeresen költ 4-5 pár a területen védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) vonuló; rendszeresen költ 4-5 pár a területen védett 25.000
erdei pinty (Fringilla coelebs) állandó; rendszeresen költ 10-15 pár a területen védett 25.000
meggyvágó (Coccoth-raustes coccoth-raustes) állandó; rendszeresen költ 2-3 pár a területen védett 25.000
zöldike (Carduelis chloris) állandó; rendszeresen költ 4-5 pár a területen védett 25.000
tengelic (Carduelis carduelis) állandó; rendszeresen költ 4-5 pár a területen védett 25.000
Eurázsiai hód (Castor fiber) Kb. 2015 óta rendszeresen előfordul a területen védett 50.000 stabil állománya él a szigeten

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.