Név Rupp-hegy Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Örkény István utca – Rupphegyi út – Spanyolréti út – Ördögorom lejtő által határolt terület (XI. kerület)
Terület kiterjedése 7,6 ha
Védetté nyilvánítás éve 1977
Megközelíthetőség 8E autóbusszal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 18.977175/47.474478

EOV 644860/236727

Tanösvény Van (6 db. állomáshely) – 2013-ban létesült

 

Ismertető:

A terület a Csíki-hegyek dolomitvonulatának legkeletibb tagja. A hegy környékére jellemző a szinte teljes mértékű beépítettség. Ennek ellenére a főváros azon kevés területeinek egyike, amelyen még szinte teljes épségében megmaradt a természetes növénytakaró. Ezt több neves kutató is észrevette, elsőként Pénzes Antal szorgalmazta védettségét 1942-ben. A Rupp-hegy a jelen Budapestjének egyik leggazdagabb természetvédelmi területe, melyet jól jelez, hogy a védett növények száma megközelíti a 40-et.

A hegy alapkőzetét főként dolomit, illetve kis részen porózus szarmata mészkő, keleti oldalán köves, márgás lejtőhordalék alkotja. Az alapkőzeten rendzina talajt találunk, míg a nyugati oldal hegylábi részein barna erdőtalaj alakult ki.

A hegy botanikai értéke a dolomit alapkőzettel, illetve a változatos növénytársulásokkal van összefüggésben.

Zoológiai értéke – elsősorban kis mérete miatt – elmarad a botanikaitól, de a vegetáció kedvező állapota miatt, elsődlegesen a makrogerinctelen fauna gazdagnak mondható.

A hegy általános természeti állapota kielégítő, mely jelzi viszonylagos elzártságát: a kirándulóforgalom szerénynek mondható, elsődlegesen a környéken lakók kedvelt célterülete, mivel városi viszonylatban kevesen ismerik.

Egyre erősödő negatív tényező azonban az engedély nélkül végzett terepbicklizés, mely a területen található érzékeny növénytársulások számára komoly veszélyt jelent. A taposás nyomai sajnálatos módon sok helyen láthatók, főként a gyepterületeken.

 

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
borzas szulák (Convolvulus cantabrica) kb. 30 tő védett 5.000
kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis) kb. 50 tő védett 5.000 főként a nyugati oldal meredek sztyeprétjében
fürtös homokliliom (Anthericum liliago) kb. 100 tő védett 50.000
pézsmahagyma (Allium moschatum) kb. 200 tő védett 5.000
árlevelű len (Linum tenuifolium) kb. 300 tő védett 5.000
borzas vértő (Onosma visianii) kb. 30 tő védett 5.000
budai berkenye (Sorbus semiincisa) 4-5 tő védett 10.000 a keleti oldalon futó sétaútszakasz mentén
fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius) kb. 50 tő védett 10.000 főként a nyugati oldal meredek sztyeprétjének felső részén
nagy pacsirtafű (Polygala major) kb. 30 tő védett 5.000 a terület egyik középső, sétaút mellett található zárvány-gyepében
tarka imola (Centaurea triumfettii) kb. 100 tő védett 5.000
bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla) kb. 200 tő védett 10.000
csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima) kb. 200 tő védett 5.000
nagyezerjófű (Dictamnus albus) kb. 100 tő védett 5.000
apró nőszirom (Iris pumila) kb. 500 tő védett 5.000 főként a hegy gerincén futó sétaút mentén
sárga koronafürt (Coronilla coronata) kb. 100 tő védett 5.000
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) kb. 50 tő védett 10.000
vetővirág (Sternbergia colchiciflora) kb. 200 tő védett 10.000 főleg a sétautak mentén fák alatt találhatók, az egyes tövek csak kivételesen ritka esetben virágoznak
selymes peremizs (Inula oculus-christi) kb. 50 tő védett 5.000
bíboros kosbor (Orchis purpurea) kb. 70 tő védett 10.000 főként a déli kitettségű karszbokorerdőkben
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) kb. 60 tő védett 10.000
piros madársisak (Cephalanthera rubra) kb. 20 tő védett 10.000 főként karszbokorerdő-foltok aljnövényzetében
gérbics (Limodorum abortivum) kb. 60 tő védett 10.000 főként karszbokorerdő-foltok aljnövényzetében
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) kb. 30 tő védett 5.000 főként karszbokorerdő-foltok aljnövényzetében
kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla) kb. 30 tő védett 10.000 főként karszbokorerdő-foltok aljnövényzetében

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
Dunántúli kékfutrinka (Carabus germari) szórványos védett 5.000
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) ritka védett 10.000
kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) szórványos védett 5.000
rezes futrinka (Carabus ulrichii) szórványos védett 5.000
kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne) ritka védett 50.000
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) ritka védett 50.000
nagy rókalepke (Nymphalis polychloros) ritka védett 10.000
nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis) ritka védett 10.000
fali gyík (Podarcis muralis) gyakori védett 25.000
pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri) szórványos védett 250.000 stabil állománya él a hegyen
zöld gyík (Lacerta viridis) szórványos védett 25.000
egerészölyv (Buteo buteo) rendszeresen megjelenő vendég, az év bármely hónapjában megfigyelhető a területen védett 25.000 Rupp-hegyen nem költ
karvaly (Accipiter nisus) 1 pár költése évek óta valószínűsíthető a területen védett 50.000 Egész évben megfigyelhető
vörös vércse (Falco tinnunculus) rendszeresen megjelenő vendég, az év bármely hónapjában megfigyelhető a területen védett 50.000 Nem fészkel a Rupp-hegyen
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó; évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) állandó; évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) állandó; évente rendszeresen költ 5-6 pár védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló; évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
fekete rigó (Turdus merula) állandó; évente rendszeresen költ 6-8 pár védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) vonuló; évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló; évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) vonuló; évente rendszeresen költ 1-2 pár védett 25.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) vonuló; évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
széncinege (Parus major) állandó; évente rendszeresen költ 10-12 pár védett 25.000
kék cinege (Cyanistes caeruleus) állandó; évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
barátcinege (Poecile palustris) állandó; szinte minden évben költ 1-2 pár védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) állandó; évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
erdei pinty (Fringilla coelebs) állandó; évente rendszeresen költ 6-8 pár védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.