Név Kőérberki szikes-rét Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Kőérberki út – Egér út – Balatoni út által határolt terület (XI. kerület)
Terület kiterjedése 41,8 ha
Védetté nyilvánítás éve 1982
Megközelíthetőség 87-es autóbusszal
Látogathatóság Engedéllyel látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 18.99292/47.45440

EOV 646454/234491

Tanösvény Nincs

 

Ismertető:

A védett élőhely három különálló területrészből tevődik össze, melyeket aszfaltozott utak választanak el egymástól.

A terület a XI. kerületben található, a főváros környékének utolsó megmaradt szikese, ez adja legfontosabb természeti értékét. Kialakulása elsődlegesen a felszínhez közeli, glaubersós talajnak köszönhető. A környékre települt ásványvíz kutak védőterületeként maradhatott fent ez a természetföldrajzilag igen különleges és értékes terület. Ezen a vidéken nyerik a Hunyadi jános keserűvizet, mely világviszonylatban is egyedülálló összetétellel rendelkezik. A vízben oldott ásványianyag mennyisége eléri a 3000 mg/l-t.

A megmaradt szikes kerítéssel van körülvéve, nagy forgalmú utak határolják. A védetté nyilvánító Fővárosi Önkormányzat a felszín alatti vízkészlet, valamint a különleges állatvilág megőrzése miatt a látogatást csak engedély megkérése mellett teszi lehetővé.

Régen a rétet legeltették, ma a korlátozások és az állatok számára kevésbé alkalmas helyi vízkészlet miatt inkább kaszálják, de nem mindenhol. Az északi részen spontán felnövekedett illetve részben telepített nyaras található. A szabályozott vonalvezetésű vizesárkok mellett több helyen alakultak ki kisebb nádasok, a mélyebb részeken pedig időszakos vízállások és mocsárrétek jelentek meg. Szikfoltok csupán a nagy nyári aszályok idején, a csatornák mentén válnak láthatóvá. Fásszárú növényzet magán a szikes réten alig van, ugyanis a speciális talaj miatt a fák csak nehezen tudnak tartósan megtelepedni és a szukcessziós folyamatokat beindítani.

A különleges flóra értékes állatvilágnak ad otthont. Szitakötő- és lepkefaunája igen fajgazdag, de madarak tekintetében is találkozhatunk itt különlegességekkel. Csapadékosabb években rendszeresen lekölt a bíbic és számos nádi énekesmadárfaj is, amelyek a fővárosban ritkaságnak számítanak.

A területen a kutak között betonlapokból álló járdák találhatók, más út és kitaposott ösvény nincs a réten. A Balatoni út túloldalán a rétek folytatódnak, de ezek egyenlőre még nem élveznek törvényes oltalmat. Itt találhatók az Apenta ásványvíz kútjai.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium) kb. 200 tő védett 10.000 Az állomány megléte megerősítésre szorul
mocsári kosbor (Anacamptis palustris) kb. 1500 tő védett 10.000
nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale) kb. 500 tő védett 5.000
mocsári kígyófű (Triglochin palustre) kb. 20 tő védett 5.000
mocsári csorbóka (Sonchus palustris) kb. 30 tő védett 5.000
sziki árokvirág (Samolus valerandi) kb. 100 tő védett 5.000
egypelyvás csetkáka (Eleocharis uniglumis) kb. 500 tő védett 5.000
kék szamárkenyér (Echinops ruthenicus) 4-5 tő védett 10.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
zöld levelibéka (Hyla arborea) szórványos védett 10.000 csapadékosabb években nagyobb számban fordul elő
kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus) ritka védett 10.000
zöld varangy (Bufo viridis) ritka védett 10.000
vízisikló (Natrix natrix) ritka védett 25.000
vörös vércse (Falco tinnunculus) Egész évben megfigyelhető védett 50.000 a területen nem fészkel, de több példány rendszeresen bejár a területre táplálkozni
egerészölyv (Buteo buteo) rendszeresen költ 1 pár védett 25.000 egész évben megfigyelhető
bíbic (Vanellus vanellus) vizesebb években alkalmi költőfaj védett 50.000 a tavaszi vonulási időszakban rendszeresen előfordul
sárszalonka (Gallinago gallinago) ritka, de rendszeres átvonuló fokozottan védett 100.000 csapadékosabb években a melyebben fekvő időszakos vízállásokon jelenik meg
fekete rigó (Turdus merula) rendszeres költőfaj, állandó; évente 1-2 pár költ a területen védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) rendszeres költőfaj, vonuló; évente 1-2 pár költ a területen védett 25.000
cigány csuk (Saxicola torquatus) rendszeres költőfaj, vonuló; évente 1-2 pár költ a területen védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) rendszeres költőfaj, vonuló; évente 1-2 pár költ a területen védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) rendszeres költőfaj, vonuló; évente 1-2 pár költ a területen védett 25.000
mezei poszáta (Sylvia communis) rendszeres költőfaj, vonuló; évente 1-2 pár költ a területen védett 25.000
énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) rendszeres költőfaj, vonuló; évente 2-3 pár költ a területen védett 25.000
tengelic (Carduelis carduelis) rendszeresen megfigyelhető a területen, állandó védett 25.000 a védett részen valószínűleg nem költ, csak a környező fás területeken
zöldike (Carduelis chloris) rendszeresen megfigyelhető a területen, állandó védett 25.000 a védett részen valószínűleg nem költ, csak a környező fás területeken
nagy őrgébics (Lanius excubitor) a területen rendszeresen áttelel 1-2 példány védett 50.000 a város budai oldalának egyetlen rendszeres nagy őrgébics-telelőhelye a szikes rét
tövisszúró gébics (Lanius collurio) rendszeres költőfaj, vonuló; évente 1-2 pár költ a területen védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) rendszeresen előfordul a területen tavasztól őszig védett 25.000 feltételezhető, hogy a védett rész északi felén található védett nyaras foltban rendszeresen fészkel

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.