Név Denevér úti-gyepfolt Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Denevér út K-i oldala mentén (XII. kerület)
Terület kiterjedése 0,97 ha
Védetté nyilvánítás éve 1994
Megközelíthetőség 102-es és 112-es autóbuszokkal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 18.99527/47.48787

EOV 646205/238210

Tanösvény Nincs

 

Ismertető:

A farkasréti temető északi oldala felett elhelyezkedő kis kiterjedésű terület 1994-től kezdve már helyi (kerületi) védelem alatt állt. Öt évvel később a Fővárosi Önkormányzat vette át természetvédelmi vagyonkezelését.

A terület egy délnyugati irányú, hosszúkás domboldalon fekszik, mely elég meredek. Valószínűleg ez mentette meg a beépítéstől, mely a környéken általános jelenség. Emiatt a gyepfolt zárványterületnek minősül, bár déli irányból a parkosított Farkasréti temető, míg északról kisebb méretű természetközeli erdőfoltok találhatók közelében.

Alapkőzete a környékre is általánosan jellemző dolomit, melyre hosszú idő alatt lösz települt. A kőzetet a régmúlt időkben bányászták is, kovakövet nyertek ki innen. Ez adja terület nemzetközileg is ismert kultúrtörténeti és bányászati értékét.

A növénytársulások kisebb-nagyobb épséggel mind a mai napig fennmaradtak.

Veszélyeztetettsége meglehetősen nagyfokú, mely kis kiterjedéséből és elszigeteltségéből adódik. Mivel a domboldal elég meredek, nincsenek kiépített sétautak a területen. Az egyetlen kitaposott ösvény balesetveszélyes, bejárásra nem javasolt.

A meredek hegyoldalra sok zöldhulladék kerül, ez közvetlenül veszélyezteti az őshonos növényvilágot. Hasonlóan komoly problémát okoznak a közeli kertekből kivadult dísznövények, melyek közül az orgona (Syringa vulgaris) a legelterjedtebb.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
törpe nőszirom (Iris pumila) kb. 50 tő védett 5.000
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) kb. 40 tő védett 10.000
fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans) 1 tő védett 10.000
pusztai meténg (Vinca herbacea) kb. 400 tő védett 5.000
borzas szulák (Convolvulus cantabrica) kb. 100 tő védett 5.000
vetővirág (Sternbergia colchiciflora) kb. 100 tő védett 10.000
árlevelű len (Linum tenuifolium) kb. 300 tő védett 5.000
kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis) kb. 30 tő védett 5.000
csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima) kb. 150 tő védett 5.000
selymes peremizs (Inula oculus-christi) kb. 30 tő védett 5.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
nappali pávaszem (Inachis io) gyakori védett 5.000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
imádkozó sáska (Mantis religiosa) ritka védett 5.000
fali gyík (Podarcis muralis) szórványos védett 25.000
fürge gyík (Lacerta agilis) ritka védett 25.000
fekete rigó (Turdus merula) állandó; évente rendszeresen 1-2 pár fészkel védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) állandó; évente általában 1-2 pár fészkel védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) állandó; évente rendszeresen 1-2 pár fészkel védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) állandó; évente rendszeresen 1-2 pár fészkel védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) állandó; évente rendszeresen 1-2 pár fészkel védett 25.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) állandó; évente rendszeresen 1-2 pár fészkel védett 25.000
széncinege (Parus major) állandó; évente rendszeresen 1-2 pár fészkel védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.