Név Fácános Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Béla király út 61. (XII. kerület)
Terület kiterjedése 6,7 ha
Védetté nyilvánítás éve 1995
Megközelíthetőség 155-ös autóbusszal
Látogathatóság Engedéllyel látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 18.96664/47.51329

EOV 644290/241029

Tanösvény Nincs

 

Ismertető:

A döntően erdőkkel borított terület védelmét a XII. Kerületi Önkormányzat 1994-ben azzal a céllal mondta ki, hogy megkímélje a terület északi részét, ahol még háborítatlanul fenn tudott maradni a hajdani Budai-hegyekre jellemző vegetáció. A területről konkrét botanikai és zoológiai adatok egészen 2008-ig nem álltak rendelkezésre, de a Fővárosi Önkormányzat által megbízott Tölgy Természetvédelmi Egyesület, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti Helyi Csoportjának felméréseiből kiderült, hogy a Fácános nagy része háborítatlan erdőkből áll, melyben rengeteg a holtfa. Ez az állapot kedvező feltételeket biztosít az élővilágnak. A legértékesebb része az északi oldalon található budai nyúlfarkfüves állomány. A fővárosban található helyi védettségű területek közül csak az Apáthy-sziklánál található hasonló élőhely.

Az elzárt területen belül, de a védett rész határán kívül több épület is található. Ezek felújítása a 2010-es évek közepén megkezdődött, így megmenekülhet a teljes lepusztulástól a híres zugligeti Fácán Fogadó. A fogadó hajdanán a magyar művészek nyári törzshelye volt. A második világháború kezdetét követően a fogadó épületei és a hozzátartozó – jelenleg védett – Fácános honvédségi internálótáborként fogadta 1939 őszén a lengyel katonatiszt menekülteket. A háborút követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem kollégiuma, majd a hetvenes évektől a Határőrség laktanyája lett a helyi védettséget élvező erdőségekkel együtt.

A több évtizedes teljes elzártságnak köszönhetően a növényzet egész Budapestet tekintve is meglepően jó állapotban maradt fenn annak ellenére, hogy a korábbi hasznosítás miatt több tájidegen faj – aranyaesőfa (Laburnum anagyroides), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) stb. – is jellemző az élőhelyre.

Az északi oldal nyúlfarkfüves gyepe jelenleg az egyetlen a fővároson belüli nyúlfarkfüves élőhelyek közül, melyet még nem tártak fel teljes mértékben a szakemberek.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
budai imola (Centaurea sadleriana) kb. 100 tő védett 5.000
sárga koronafürt (Coronilla coronata) kb. 70 tő védett 5.000
nagyezerjófű (Dictamnus albus) kb. 50 tő védett 5.000
magyar repcsény (Erysimum odoratum) kb. 100 tő védett 5.000
turbánliliom (Lilium martagon) kb. 50 tő védett 10.000
árlevelű len (Linum tenuifolium) kb. 100 tő védett 5.000
madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis) kb. 50 tő védett 5.000
nagyvirágú gyíkfű (Prunella grandiflora) kb. 40 tő védett 5.000 Budapest helyi jelentőségű védett területein belül egyedül itt ismert előfordulása
Dombi ibolya (Viola collina) kb. 30 tő védett 5.000 Budapest helyi jelentőségű védett területein belül egyedül itt ismert előfordulása
budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana) kb. 5000 tő védett 5.000 összefüggő állományt alkot a terület északi részén, valamint egy kisebb, elszigetelt populációja ismert a nyugati oldal egyik nagyobb sziklatömbjén

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) gyakori védett 5.000
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) szórványos védett 10.000
fali gyík (Podarcis muralis) ritka védett 25.000
törékeny gyík (Anguis fragilis): szórványos védett 25.000
erdei sikló (Zamenis longissimus) ritka védett 50.000
macskabagoly (Strix aluco) állandó, a területen valószínűsíthetően költ 1 pár védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó; a területen rendszeresen fészkel 3-4 pár védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) állandó; a területen rendszeresen fészkel 1-2 pár védett 50.000
fekete harkály (Dryocopus martius) állandó; a területen rendszeresen fészkel 1-(2) pár védett 50.000
fekete rigó (Turdus merula) állandó; a területen rendszeresen fészkel 4-5 pár védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) vonuló; a területen rendszeresen fészkel 3-4 pár védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló; a területen rendszeresen fészkel 5-6 pár védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) állandó; a területen rendszeresen fészkel 6-7 pár védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló; a területen rendszeresen fészkel 5-6 pár védett 25.000
ökörszem (Troglodytes troglodytes) állandó; a területen rendszeresen fészkel 1-2 pár védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) állandó; a területen rendszeresen fészkel 4-5 pár védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) állandó; a területen rendszeresen fészkel 2-3 pár védett 25.000
széncinege (Parus major) állandó; a területen rendszeresen fészkel 8-10 pár védett 25.000
kékcinege (Parus caeruleus) állandó; a területen rendszeresen fészkel 4-5 pár védett 25.000
barátcinege (Parus palustris) állandó; a területen rendszeresen fészkel 1-2 pár védett 25.000
európai mókus (Sciurus vulgaris) állandó, szórványos védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.