Név Turjános Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Szilas-patak – Rákospalotai határút – Csömör-Bp. közigazgatási határa között található terület (XV. kerület)
Terület kiterjedése 10,8 ha
Védetté nyilvánítás éve 1994
Megközelíthetőség 131-es és 175-ös autóbuszokkal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.15794/47.55050

EOV 658926/245190

Tanösvény Van (4 db. állomáshely) – 2019-ben létesült

 

Ismertető:

A XV. kerület egyik utolsó, viszonylag épen megmaradt puhafás ligeterdeje. A város ÉK-i részének mezőgazdasági területekkel övezett részén található, lakott városrészek innen kb. 1,5 km-re találhatók, emiatt zavartsága kismértékű. A védett élőhelyet földutak veszik körül. A területén nem haladnak át sétaösvények, így belső részei teljesen járatlanok. Közepén mélyebb részek találhatók, ahol nagyobb esőzések idején megáll a víz.

A területtől DK-re, az M0-s XV. kerületi felhajtójának déli oldalán egy telepített nyaras található, amely alatt a lehulló csapadék elég nagy mennyiségben össze szokott gyűlni. Valószínűleg a közeli Turjános felé tartana innen a víz, de a tájátalakítások miatt ez ma már nem lehetséges. A vízhiány erősen érződik az erdőn, korábban tekintélyes méretű füzek voltak itt, de ezek kiszáradtak.

A zömmel erdős vidék ÉK-i része nyíltabb, itt jelentős állománya alakult ki a tájidegen kanadai aranyvesszőnek (Solidago canadensis). Visszaszorításuk érdekben Társaságunk évek óta szisztematikusan tervezett kaszálással próbálja gyengíteni az özönnövényt, mely próbálkozás egyértelműen sikeresnek bizonyul. Ugyanezen területrészen több tájra nem jellemző fásszárú is előfordul. Az erdős részen két magasfeszültségű távvezeték-oszlopsor is húzódik, mely alatt vágják a növényzetet, de amennyire lehet, figyelembe veszik a természetvédelmi szempontokat. A vezetékek és az erdő találkozásánál – a nyugati oldalon – kiterjedt akácos állomány található.

Az erdő – degradált növényzete ellenére – a főváros pesti oldalának egyik legjelentősebb énekesmadár-vonulóhelye a sűrű növényzet és a bodzás szegélyek adta táplálékbázis miatt.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
Konkoly (Agrostemma githago) kb. 100 tő védett 5.000 gabonafélékhez kötődik; ha más növény kerül a szántóföldekre, ideiglenesen hiányozhat a terület növényvilágából
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) kb. 20 tő védett 5.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
pézsmacincér (Aromia moschata) ritka védett 5.000
kis színjátszólepke (Apatura ilia) szórványos védett 10.000
nappali pávaszem (Inachis io) gyakori védett 5.000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) gyakori védett 5.000
sisakos sáska (Acrida hungarica) szórványos védett 50.000
egerészölyv (Buteo buteo) állandó, a területen évente rendszeresen 1 pár költ védett 25.000
vörös vércse (Falco tinnunculus) egész évben megfigyelhetők vadászó egyedei védett 50.000 a területen nem költ, de a környező mezőgazdasági területeken több pár is fészkel
fekete harkály (Dryocopus martius) állandó, a területen évente rendszeresen 1 pár költ védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
búbos banka (Upupa epops) tavasztól őszig rendszeresen megfigyelhető védett 50.000 a területen nem költ, de a környező mezőgazdasági területek facsoportjaiban feltehetően fészkel
fekete rigó (Turdus merula) állandó, a területen évente rendszeresen 10-15 pár költ védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló, a területen évente rendszeresen 8-10 pár költ védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) állandó, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ védett 25.000
cigány csuk (Saxicola torquata) vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 25.000
szürke légykapó (Muscicapa striata) vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 25.000
mezei poszáta (Sylvia communis) vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 25.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ védett 25.000
tengelic (Carduelis carduelis) állandó, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ védett 25.000
zöldike (Carduelis chloris) állandó, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) állandó, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ védett 25.000
tövisszúró gébics (Lanius collurio) vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) vonuló, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.