Név Szilas-tó Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés M3-as kivezető és a Szilas-patak találkozásától DK-re elterülő terület (XV. kerület)
Terület kiterjedése 23,1 ha
Védetté nyilvánítás éve 2019
Megközelíthetőség 7-es, 7E, 7G, 46-os, 107-es, 130-as, 133-as, 146-os196-os, 196A, 231-es és 233-as autóbuszokkal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.138696/47.559422

EOV 656867/246173

Tanösvény Van (7 db. állomáshely) – 2020-ban létesült

 

Ismertető:

A terület a Szilas-patak és az M3-as autópálya kivezető szakaszának találkozásánál található.

A hatalmas kiterjedésű Pesti-síkság egyik utolsó megmaradt vizes élőhelye a sekély tó, melynek megmaradása a csodával határos. A Főváros ezen a részen folyamatosan beépül, a környezetében lévő többi vizes élőhely már meg is semmisült, csupán a Szilas-tó élte túl az emberi tájátalakítást.

Elsődleges értéke a tiszta vizű tó és a hozzá csatlakozó nádas, illetve puhafás ligeterdő maradvány. A tótól DK-re fekvő erdő döntően nyarakból és tölgyekből áll, kora 40-50 év. Aljnövényzetében több mint 1000 tő vadon élő orchidea található, zömmel fehér madársisak és széleslevelű nőszőfű. Populációik a legnagyobbak közé tartoznak a fővárosban.

Állatvilágából a vízhez kötődő fajok képviselnek jelentős értéket. Ilyen többek között a tiszta genetikai állományú széles kárász-állomány. Ezen kívül említésre méltó a nádashoz kötődő madárvilág, főként a Budapesten ritka nádiposzáták nagyobb számú előfordulása.

A területen sajnos elég jelentős az illegális szemétkihordás és a vandalizmus, mely a védettséggel és a rendszeressé váló kezeléssel, illetve őrzéssel várhatóan mérséklődni fog a jövőben.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) kb. 600 tő védett 10.000
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) kb. 600 tő védett 5.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
búvárpók (Argyronetra aquatica) ritka védett 5.000
szegélyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus) ritka védett 5.000
nádi állaspók (Tetragnatha striata) ritka védett 5.000
mocsári szitakötő (Libellula fulva) szórványos védett 5.000
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) ritka védett 50.000
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) gyakori védett 5.000
C-betűs lepke (Nymphalis c-album) szórványos védett 5.000
kis színjátszó lepke (Apatura ilia) szórványos védett 10.000
nappali pávaszem (Nymphalis io) gyakori védett 5.000
bőrfutrinka (Carabus coriaceus) szórványos védett 5.000
kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) ritka védett 5.000
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) ritka védett 5.000
fenékjáró küllő (Gobio gobio) szórványos védett 10.000
réti csík (Misgurnus fossilis) ritka védett 10.000
erdei béka (Rana dalmatina) ritka védett 10.000
zöld levelibéka (Hyla arborae) gyakori védett 10.000
kecskebéka (Rana esculenta) gyakori védett 10.000
mocsári teknős (Emys orbicularis) ritka védett 50.000
vízisikló (Natrix natrix) ritka védett 25.000
egerészölyv (Buteo buteo) állandó, 1 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
vízityúk (Gallinula chloropus) vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) állandó, 2-3 pár rendszeresen költ a területen védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó, 5-6 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) állandó, 1 pár rendszeresen költ a területen védett 50.000
foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren védett 25.000
nádirigó (Acrochepalus arundinaceus) vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló, 4-5 pár rendszeresen költ a területren védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló, 5-6 pár rendszeresen költ a területren védett 25.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) vonuló, 4-5 pár rendszeresen költ a területren védett 25.000
széncinege (Parus major) állandó, 8-10 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
kékcinege (Cyanistes caeruleus) állandó, 2-3 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) állandó, 1 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren védett 25.000
mezei veréb (Passer montanus) állandó, 2-3 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
tengelic (Carduelis carduelis) állandó, 4-5 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
Erdei pinty (Fringilla coelebs) állandó, 4-5 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
nádi sármány (Emberiza schoeniclus) állandó, 1-2 pár rendszeresen költ a területen védett 25.000
európai mókus (Sciurus vulgaris) szórványos védett 25.000
keleti sün (Erinaceus roumanicus) szórványos védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.