Név Merzse-mocsár Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Rákoskert – Ecser-Bp. közigazgatási határa – Liszt Ferenc Repülőtér között található terület (XVII. kerület)
Terület kiterjedése 48,7 ha
Védetté nyilvánítás éve 1977
Megközelíthetőség 197-es autóbusszal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.23130/47.50778

EOV 644956/240456

Tanösvény Van (15+3 db. állomáshely) – 2012-ben létesült

 

Ismertető:

A terület a főváros XVII. kerületének délkeleti részén található, Ecser-Budapest közigazgatási határán. A védett élőhelyet lakatlan részek – elsődlegesen szántóföldek és telepített erdők – veszik körül.

Az egykor nagy kiterjedésű Rákosi mocsárvidék egyik utolsó képviselője ez részben degradált, de mégis védelemre méltó terület. A terület három nagy egysége a legdélebbre található Nagy-Merzse, a Kis-Merzse és a részben beerdősült Gyolcs-rét.

Geológiai felépítésében a Duna ötödik terasza játszott szerepet. A mélyebben fekvő kavics és homokrétegekben agyaglencsék találhatók, melyek segítenek a vízvisszatartásban. Ezt a jelenséget tovább erősíti a terület vízinövényeinek elrothadó részeiből kialakuló felszíni iszapréteg.

A mocsár, jellegéből adódóan rendszeresen kiszárad, ezt a folyamatot sajnos tovább erősítette a környező – mocsár vízgyűjtőjéhez tartozó – élőhelyek erőteljes átalakítása. A közelben épült meg a Liszt Ferenc Repülőtér és nem messze fut egy forgalmas vasútvonal, melynek töltése a vízgyűjtő egy részét leválasztotta a mocsárról. Ezen kívül a közeli agrárhasznosítású területek védelmére kialakított vízelvezető árkok is a szárazodás irányába hatnak. Az elmúlt évtizedekben itt voltak a főváros legutolsó nagyszabású erdőtelepítési munkálatai, melynek következtében sorba ültetett kocsányos tölgyesek, nyarasok és akácosok kaptak helyet a vizes élőhely körül.

Botanikai értékei jórészt megsemmisültek, de neves botanikusok feljegyzéseiből tudjuk, hogy még a nyolcvanas években is nagyszerű láprétes-orchideás rétek voltak itt.

Ugyanakkor az elmúlt évek növénytani felmérései és a Főkert Nonprofit Zrt. természetvédelmi csoportjának célzott gyepkezelései bíztató eredményeket mutatnak. Az 1990-es évek közepén eltűnt orchideafajok 2016-tól kezdve újra megjelentek a területen, sőt újabb fajok felfedezésére is sor került. A regenrálódó élőhelyek ma már 8 orhideafajnak adnak újra otthont.

A részben degradált, de lassan újra helyreálló növényvilág igen gazdag állatvilágnak ad otthont. A madárfajok megfigyelését egy 2015-ben létesített toronyles segíti, melyről biztonságosan és az állatok zavarása nélkül nézhetünk körbe. Ezt megelőzően a mocsár közepén állt fedett les, ami komoly zavarási pontot jelentett az állatvilág számára. Ezt váltotta fel a természetvédelmi szempontból sokkal kedvezőbb megfigyelőtorony.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) 2 tő védett 5.000 a Nagy-Merzse területén
kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) kb. 200 tő védett 10.000 elszórva a Nagy-Merzse körüli telepített tölgyesekben
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) kb. 100 tő védett 10.000 elszórva a Nagy-Merzse körüli telepített tölgyesekben
szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea) 3 tő védett 10.000 A fővárosi helyi védettségű területek közül egyedül itt él
Mocsári kosbor (Anacamptis palustris) kb. 10 tő védett 10.000
Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) 1 tő védett 10.000
tojásdad békakonty (Listera ovata) 7 tő védett 10.000
Széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) kb. 10 tő védett 5.000
Tallós nőszőfű (Epipactis tallosii) kb. 20 tő védett 10.000
parti fűz (Salix elaeagnos) kb. 50 tő védett 10.000 főleg idős tövek találhatók elsősorban a Nagy-Merzse körüli gyepek szegélyében, őshonossága vitatott
Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae) kb. 200 tő védett 10.000 Nagy-Merzse körüli gyepekben
bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria) kb. 10 tő védett 10.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
bőrfutrinka (Carabus coriaceus) ritka védett 5.000
kékfutrinka (Carabus violaceus) ritka védett 5.000
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) ritka védett 50.000
kis színjátszólepke (Apatura ilia) szórványos védett 10.000
fecskefarkú lepke (Papilo machaon) gyakori védett 10.000
Atalanta lepke (Vanessa atalanta) gyakori védett 5.000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) szórványos védett 50.000 főleg a Nagy-Merzsén
barna varangy (Bufo bufo) ritka védett 10.000
barna ásóbéka (Pelobates fuscus) szórványos védett 10.000
vöröshasú unka (Bombina bombina) gyakori védett 10.000 száraz években nem észlelhető
fürge gyík (Lacerta agilis gyakori védett 25.000
zöld gyík (Lacerta viridis) gyakori védett 25.000
vízisikló (Natrix natrix) szórványos védett 25.000
mocsári teknős (Emys orbicularis) szórványos védett 50.000 kisszámú, de állandó állománya alakult ki a területen
kis vöcsök (Tachypatus ruficollis) vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 2-3 pár védett 50.000
vörösnyakú vöcsök vonuló, vízborításos években alkalmanként költ 1 pár fokozottan védett 250.000  
feketenyakú vöcsök vonuló, vízborításos években alkalmanként költ 1-2 pár fokozottan védett 100.000  
szürke gém (Ardea cinerea) állandó, rendszeresen költ 1 pár védett 50.000
cigányréce (Aythya nyroca) vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 2-3 pár fokozottan védett 500.000  
kanalas réce (Anas clypeata) vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 3-4 pár védett 50.000
böjti réce (Anas querquedula) vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 3-4 pár fokozottan védett 100.000  
barátréce vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
egerészölyv (Buteo buteo) állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
barna rétihéja (Circus aeruginosus) vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
kabasólyom (Falco subbuteo) vonuló, a területen évente rendszeresen 1 pár költ védett 50.000
vörös vércse (Falco tinnunculus) állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
vízityúk (Gallinula chloropus) vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
guvat (Rallus aquaticus) állandó, vízborításos években rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
kis vízicsibe (Porzana parva) vonuló, vízborításos években alkalmanként 1 pár költ védett 50.000
bíbic (Vanellus vanellus) vonuló, vízborításos években rendszeresen költ 1-2 pár védett 50.000
füleskuvik (Otus scops) vonuló, évente rendszeresen költ 2-3 pár fokozottan védett 100.000 a mocsár körüli nem védett területeken további 5-10 pár fészkel rendszeresen
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) állandó, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
fekete harkály (Dryocopus martius) állandó, a területen évente rendszeresen 1 pár költ védett 50.000
lappantyú (Capmirulgus europaeus) vonuló, a terület közvetlen közelében rendszeresen költ 1-3 pár, melyek gyakran láthatók a védett élőhelyen védett 50.000
erdei pityer (Anthus trivialis) vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ védett 25.000
nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 25.000
foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ védett 25.000
cserregő nádiposzáta (Acrocephlaus scirpaceus) vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ védett 25.000
fekete rigó (Turdus merula) állandó, a területen évente rendszeresen 10-15 pár költ védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló, a területen évente rendszeresen 8-10 pár költ védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ védett 25.000
mezei poszáta (Sylvia communis) vonuló, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) állandó, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló, a területen évente rendszeresen 8-10 pár költ védett 25.000
cigánycsuk (Saxicola torquatus) vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
szürke légykapó (Muscicapa striata) vonuló, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 50.000
széncinege (Parus major) állandó, a területen évente rendszeresen 20-25 pár költ védett 25.000
kékcinege (Cyanistes caeruleus) állandó, a területen évente rendszeresen 6-8 pár költ védett 25.000
barátcinege (Poecile palustris) állandó, a területen évente rendszeresen 1-2 pár költ védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) állandó, a területen évente rendszeresen 8-10 pár költ védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) állandó, a területen évente rendszeresen 2-3 pár költ védett 25.000
tövisszúró gébics (Lanius collurio) vonuló, a területen évente rendszeresen 4-5 pár költ védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) vonuló, a területen évente rendszeresen 5-6 pár költ védett 25.000
tengelic (Carduelis carduelis) állandó, a területen évente rendszeresen 5-10 pár költ védett 25.000
zöldike (Carduelis chloris) állandó, a területen évente rendszeresen 5-10 pár költ védett 25.000
erdei pinty (Fringillla coelebs) állandó, a területen évente rendszeresen 10-12 pár költ védett 25.000
nádi sármány (Emberiza schoeniclus) állandó, a területen évente rendszeresen 3-4 pár költ védett 25.000
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) gyakori, Budapest legnagyobb mogyorós pele állománya található a területen és közvetlen környzetében védett 50.000 Jelenlétére a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület odútelepe derített fényt

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.