Név Kis-Háros-sziget Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Budai Duna-part mellett, a Hárosi M0-s Duna-hídtól DNy-ra (XXII. kerület)
Terület kiterjedése 2,9 ha
Védetté nyilvánítás éve 1999
Megközelíthetőség 33-as és 133-as autóbuszokkal
Látogathatóság Nem látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.004893/47.390531

EOV 646902/227387

Tanösvény Nincs

 

Ismertető:

A város közigazgatási határán elterülő, kis méretű sziget az M0-s hídjától délre, a Háros-sziget alatt helyezkedik el. A nagytétényi Duna parthoz közel található terület csak vízi úton közelíthető meg. Rajta semmiféle emberi létesítmény nem található, természeti értékeink fennmaradását ez az elszigeteltség biztosítja. Magasabb vízállás esetén a szigetet akár három méteres víz is boríthatja, ekkor csak a fák jelzik, hogy hol található a szárazföld. Erdejének kora csupán negyven-ötven évesre tehető. A látogathatóság teljes tiltásával az a legfőbb cél, hogy az emberi tevékenység a szigeten minimális legyen, hiszen csak így tanulmányozható, hogyan fejlődik természetes módon egy elszigetelt ártéri erdő.

A területet régebben Fácánzátonynak nevezték. Ebből is látszik, hogy keletkezése nem túl régen következett be, kialakulását körülbelül százötven évre teszik. Valószínűleg a Háros-szigetről fűződhetett le. A terület ma is mozgásban van, mivel a Duna sodrása keleten rombolja, nyugaton építi a partját.

Felmérése során a kutatók csupán 57 növényfajt találtak. Ez a feltűnően alacsony szám is mutatja a sziget fiatalságát. Úgy látszik, hogy a növények betelepülésének csupán az elején járhat a terület. A legjellemzőbb növénytársulás a fűz-nyár ligeterdő, mely a sziget nyolcvan százalékát borítja. Ezen kívül zömmel bokorfüzes állományokat találunk.

Állatvilágára pozitív hatással van a sziget háborítatlansága, ami miatt elég sok vízi és ártéri erdei madárfajjal találkozhatunk. Az erdő fiatal kora azonban még számos faj betelepülését akadályozza. A Duna sziget körüli szakaszán azonban elég nagy számban telelnek vízimadarak. Ez a jelenség a sziget mentén található nyugodtabb vizekkel és a gazdag táplálékbázissal van összefüggésben.

A sziget abszolút zártsága és elszigeteltsége szavatolja hosszú távú fennmaradását. Az emberi zavarás és a tájidegen fajok szinte teljes hiánya pozitív hatással van az élővilág fejlődésre. A szigetre lényegében csak a Duna és az időjárási viszonyok hatnak. Extrémen alacsony vízállásnál azoban száraz lábbal is be lehet menni a területre, ilyenkor jelentősen megnő az emberi zavarás, ami degradációs folyamatokat indíthat be.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
ligeti szőlő (Vitis sylvestris) kb. 20 tő védett 50.000 főként a Duna nagyága mentén
rucaöröm (Salvinia natans) 0-30 tő védett 5.000 áradások idején rendszeresen megfigyelhető, de alacsony vízállásnál eltűnik

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények)*:

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
pézsmacincér (Aromia moschata) gyakori védett 5.000
kis színjátszólepke (Apatura ilia) szórványos védett 10.000
zöld levelibéka (Hyla arborea): szórványos szórványos védett 10.000
kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus) gyakori védett 10.000
erdei béka (Rana dalmatina) gyakori védett 10.000
vízisikló (Natrix natrix) szórványos védett 25.000
egerészölyv (Buteo buteo) rendszeresen előfordul a területen, állandó védett 25.000 költése eddig nem nyert bizonyítást a szigeten
billegető cankó (Actitis hypoleucos) Tavasztól őszig rendszeresen megfigyelhető 1-5 példány védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) rendszeresen költ 4-5 pár a területen, állandó védett 25.000
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) feltételezhetően költ 1-2 pár a területen, állandó védett 50.000
közép fakopáncs (Dendrocopos medius) nem fészkel a területen, de ősztől koratavaszig gyakran megfigyelhető védett 50.000
zöld küllő (Picus viridis) rendszeresen költ 2-3 pár a területen, állandó védett 50.000
hegyi billegető (Motacilla cinerea) Rendszeres őszi átvonuló és kisszámú telelő védett 50.000 Októbertől márciusig van jelen a területen
fekete rigó (Turdus merula) rendszeresen költ 8-10 pár a területen, állandó védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) rendszeresen költ 3-4 pár a területen, vonuló védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) rendszeresen költ 5-6 pár a területen, vonuló védett 25.000
csuszka (Sitta eropaea) rendszeresen költ 4-5 pár a területen, állandó védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) rendszeresen költ 3-4 pár a területen, állandó védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) rendszeresen költ 6-8 pár a területen, vonuló védett 25.000
erdei pinty (Fringilla coelebs) rendszeresen költ 5-6 pár a területen, állandó védett 25.000

* A sziget környéki táplálékban gazdag, nyugalmas vizek jelentős réce- és sirályállománynak szolgálnak telelőhelyül

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.