Név Soroksári Botanikus Kert Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Az M5-ös autópálya és az M51-es autóút kereszteződésétől ÉNy-ra (XXIII. kerület)
Terület kiterjedése 63,1 ha
Védetté nyilvánítás éve 1977
Megközelíthetőség 166-os autóbusszal
Látogathatóság Belépőjegy vásárlásával nyitvatartási időben szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.15074/47.40218

EOV 658272/228705

Tanösvény Van (20 db. állomáshely) – 2004-ben létesült (2013-ban teljesen felújítva)

 

Ismertető:

Az 1963-ban létesült gyűjteményes kert Budapest egyik legnagyobb természetvédelmi területe. A Dél-Pesti síkságon található az M0-s és az M5-s autópályák kereszteződésénél. Földrajzilag a Duna Tisza közi homokhátság része. A jellemző széliránynak megfelelően északnyugat-délkeleti buckahát húzódik végig rajta, melynek két oldalán vizes élőhelyek találhatók. A Botanikus Kert létesítése előtt mezőgazdasági művelés alá tartozott, elsősorban szőlők és gyümölcsösök voltak itt, a vizenyős réteket pedig kaszálták. A terület külön érdekessége, hogy a sziklakert építésekor több mint négyezer éves bronzkori leletek is előkerültek.

A Botanikus Kert a Duna második teraszán található. Felszínét homok, lösz és erdőtalaj borítja. A közelben futó Gyáli-patak szabályozása, valamint az autópályák közelben történő megépítése negatív irányba változtatta meg a kert vízháztartását, amely sajnos általános száradási folyamatot idézett elő.

A nagyrészt rendezett, épített terület jellegéből adódóan igen sok távoli vidékről származó, telepített növényritkaságnak ad otthont. A fajokat elsősorban kontinensek szerint, származási helyük alapján csoportosították. Így megtaláljuk az Észak-Amerikára, Kelet-Ázsiára, Közép-Ázsiára, Kaukázusra, Balkán-félszigetre stb. jellemző növénycsoportokat.

Elsődleges értékét a megmaradt természetes élőhelyek adják, ezért is érdemes a védett kerteken kívül jellemezni a területet. 12 hektáros, teljesen természetes lápréti élőhelye az ún. Rezervátum Sajnos ma már nem minden évben áll meg rajta a víz, ez erősen veszélyezteti a védett növényfajokat. A területen több ezer tő vadon élő mérsékeltövi orchidea él.

Kétéltű és hüllőállománya az egyre kevesebb víz ellenére továbbra is igen gazdag. A madárvilág gazdagsága ugyancsak figyelemre méltó, összesen több mint 100 faj került eddig szem elé. A madarak nagyobb arányú megtelepedését egy, a Madártani Egyesület Budapesti Csoportjának segítségével kihelyezett, 50 darabból álló fészekodútelep is segíti.

Mivel a terület botanikus kertként funkcionál, rendszeres ellenőrzése és állapotfenntartása megoldott. Ezáltal nem állnak fenn olyan problémák, mint a szemetelés, fakivágás stb. Az egyedüli – ám igen súlyos – probléma a tágabb környezetben folyó építési munkák miatt bekövetkező folyamatos vízvesztés.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények)*:

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
közönséges kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum) kb. 3000 tő védett 5.000
szibériai nőszirom (Iris sibirica) kb. 1000 virágzó szál (kb. 300 polikormon) védett 10.000
fehér zászpa (Veratrum album) kb. 500 tő védett 5.000
szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea) kb. 1000 tő védett 10.000 csak vizesebb években tömeges
hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) kb. 500 tő védett 10.000
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) kb. 100 tő védett 10.000
mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) kb. 100 tő védett 10.000 csak vizesebb években tömeges
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) kb. 50 tő védett 5.000 telepített erdők aljnövényzetében jelent meg
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) kb. 30 tő védett 5.000 egy csoportban
mocsári aggófű (Senecio paludosus) maximum 10 tő védett 10.000 lehetséges, hogy az elmúlt években kipusztult
buglyos szegfű (Dianthus superbus) kb. 100 tő védett 5.000
Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae) kb. 200 tő védett 10.000
lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa) kb. 500 tő védett 5.000
kormos csáté (Schoenus nigricans) kb. 300 tő védett 5.000

*A listában csak a természetes állapotban – vadon – előforduló védett fajok szerepelnek, a telepített taxonok nem.

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
imádkozó sáska (Mantis religiosa gyakori védett 5.000 a nyár végi időszakban a szárazabb gyepekben
sisakos sáska (Acrida hungarica) gyakori védett 50.000 a nyár végi időszakban a szárazabb gyepekben
kis színjátszólepke (Apatura ilia) szórványos védett 10.000
nagy színjátszólepke (Apatura iris) ritka védett 50.000
Atalanta lepke (Vanessa atalanta) gyakori védett 5.000
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) ritka védett 50.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
tarajos gőte (Triturus dobrogicus) ritka védett 50.000
barna varangy (Bufo bufo) ritka védett 10.000
barna ásóbéka (Pelobates fuscus) szórványos védett 10.000
zöld levelibéka (Hyla arborea) gyakori védett 10.000
kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus) gyakori védett 10.000
vöröshasú unka (Bombina bombina) szórványos védett 10.000
erdei béka (Rana dalmatina) gyakori védett 10.000
mocsári teknős (Emys orbicularis) ritka védett 50.000
vízisikló (Natrix natrix) szórványos védett 25.000
fürge gyík (Lacerta agilis) gyakori védett 25.000
zöld gyík (Lacerta viridis) gyakori védett 25.000
kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) az arborétum taván szinte minden évben költ 1 pár, vonuló védett 50.000
szürkegém (Ardea cinerea) rendszeres vendég a terület Rezervátum nevű láprétjén és a tavon, de nem fészkel védett 50.000
egerészölyv (Buteo buteo) évente rendszeresen költ 2 pár, állandó védett 25.000
héja (Accipiter gentilis) évente rendszeresen költ 1 pár, állandó védett 50.000
karvaly (Accipiter nisus) évente rendszeresen költ 2 pár, állandó védett 50.000
barna rétihéja (Circus aeruginosus tavasztól őszig rendszeres vendég a területen, de nem fészkel védett 50.000
vízityúk (Gallinula chloropus) az arborétum taván évente rendszeresen költ 1-2 pár, vonuló védett 25.000
erdei fülesbagoly (Asio otus) a terület elhagyott dolmányos varjú- és szarkafészkeiben rendszeren költ 2-3 pár védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) évente rendszeresen költ 4-5 pár, állandó védett 25.000
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) évente általában 1 pár költ, állandó védett 50.000
zöld küllő (Picus viridis) évente rendszeresen költ 2-3 pár, állandó védett 50.000
fekete harkály (Dryocopus martius) évente rendszeresen költ 1-2 pár, állandó védett 50.000
mezei pacsirta (Alauda arvensis) Tavasztól őszig rendszeresen előfordul védett 25.000 a területet övező nyílt élőhelyeken több pár is költ, az arborétumban általában e párok egyedeit lehet rendszeresen látni márciustól szeptemberig
fülemüle (Luscinia megarhynchos) évente rendszeresen költ 8-10 pár, vonuló védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) évente rendszeresen költ 8-10 pár, állandó védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) évente rendszeresen költ 10-12 pár, vonuló védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) évente rendszeresen költ 2-3 pár, vonuló védett 25.000
mezei poszáta (Sylvia communis) évente rendszeresen költ 1-2 pár, vonuló védett 25.000
cigánycsuk (Saxicola torquatus) évente rendszeresen költ 1-2 pár, vonuló védett 25.000
rozsdás csuk (Saxicola rubetra) költése valószínűsíthető, vonuló védett 25.000 tavasztól őszig rendszeresen előfordul
sárga billegető (Motacilla flava) költése valószínűsíthető, vonuló védett 25.000 tavasztól őszig rendszeresen előfordul
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) évente rendszeresen költ 10-12 pár, vonuló védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) évente rendszeresen költ 5-6 pár, állandó védett 25.000
tövisszúró gébics (Lanius collurio) évente rendszeresen költ 3-4 pár, vonuló védett 25.000
széncinege (Parus major) évente rendszeresen költ 15-20 pár, állandó védett 25.000
kékcinege (Cyanistes caeruleus) évente rendszeresen költ 8-10 pár, állandó védett 25.000
barátcinege (Poecile palustris) évente rendszeresen költ 1-2 pár, állandó védett 25.000
őszapó (Aegithalos caudatus) évente rendszeresen költ 2-3 pár, állandó védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) egész évben megfigyelhető, költése valószínűsíthető védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) évente rendszeresen költ 4-5 pár, vonuló védett 25.000
keleti sün (Erinaceus roumanicus) gyakori védett 25.000
európai mókus (Sciurus vulgaris) szórványos védett 25.000
menyét (Mustela nivalis) szórványos védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.