ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI

2023. január 1-től telefonos ügyfélszolgálatunk egységes nyitvatartással fogadja a kéményseprőipari, temetkezési és kertészeti szolgálatásunkkal kapcsolatban érkezett megkereséseket. A teljes tájákoztató innen letölthető.

Telefonos ügyfélfogadás:
Hétfő – Csütörtök: 8:00–16:00
Péntek: 8:00–14:00

Telefon: +36 1 700 7000 (4-es menüpont)

Ügyeleti telefonszámok munkaidőn kívül:

Faállománnyal kapcsolatos vészhelyzet esetén: +36 20 922 5136

Parki vízhálózattal kapcsolatos vészhelyzet esetén: +36 20 954 2995

 

 

E-mail: ugyfelszolgalat@fokert.hu

ÜGYELETI TELEFONSZÁMOK MUNKAIDŐN KÍVÜL ÉS HÉTVÉGÉN

Faállománnyal kapcsolatos vészhelyzet esetén

+36 20 922 5136

Parki vízhálózattal kapcsolatos vészhelyzet esetén

+36 20 954 2995

Panaszok, közérdekű bejelentések, az azokban feltüntettet személyes adatok kezelése a  GDPR törvénnyel összefüggésben

 

Panasz bejelentése

A BKM Nonprofit Zrt. a 2013. évi CLXV Törvény rendelkezései alapján biztosítja, hogy észrevételét, panaszát, közérdekű bejelentését bárki közölhesse.

  • szóban: személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban,
  • telefonon a +36 1 700 7000 központi számon,
  • írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon),
  • e-mailben az ugyfelszolgalat@fokert.hu címen, vagy
  • honlapunkon a panaszbejelentő űrlapunk kitöltésével.

Panasz kivizsgálása

A benyújtott panaszok közérdekű bejelentések kivizsgálására, a 2013 évi CLXV törvényben meghatározott elintézési határidők az irányadóak / 30 nap /.

Telefonon vagy személyesen történő panasz esetén a bejelentésről hangfelvétel nem készül, írásban rögzítésre kerül a panaszfelvétel, a bejelentő személyes adatainak megadásával, hozzájárul azok kezeléséhez és tárolásához. A telefonon megadott személyes adat (telefonszám, e-mailcím, lakcím) kizárólag az ügyintézéshez, helyszíni szemle során felmerülő esetleges problémák tisztázásához szükséges, valamint az érintett az üggyel kapcsolatos tájékoztatásához. Telefonon történő visszatájékoztatás kizárólag a bejelentő kérésére történik.

Egyéb esetekben a BKM Nonprofit Zrt. az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A beérkező panaszokat egységesen – mindenkor a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a FŐKERT Ügyfélszolgálata kezeli / telefonos, személyes, írásbeli /. A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra a panasz befogadásától számítva alapesetben 30 naptári nap áll a rendelkezésére. Ha a panasz tárgya nem a BKM Nonprofit Zrt. illetékességi területére vonatkozik, úgy megadja az érintett hatóságok és testületek elérhetőségét, levelezési címét vagy telefonos elérhetőséget. Az 1995 évi LXVI. törvény köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári törvény alapján, a panaszbejelentések és közérdekű megkeresésék tíz évig nem selejtezhetőek, így irattári megőrzésre kerülnek.

A panaszok, közérdekű bejelentésekben megadott személyes adatok további felhasználásra nem kerülnek. Statisztika készítése céljából kizárólag a bejelentésben szereplő kerületi adatok kerülnek felhasználásra, az utcanevek házszámok nem.


A részletes adatvédelmi tájékoztatót az alábbi linken éri el: Részletek