Zugligeti-erdő

A terület általános jellemzése:

Elhelyezkedése: XII. kerület, Zugligeti út mentén, Hunyad-orom északi oldalán
Státusza: Fővárosi tulajdonú erdőterület
Látogathatósága: ÉNy-i egysége (kőfejtő) nem látogatható, DK-i egysége szabadon látogatható
Területe: 2 ha

A Budai Tájvédelmi Körzet hatalmas erdőtömbje a fővárosban kiegészül több különálló taggal, mely a központi résztől fizikailag különválik, azzal nem képez egy nagy szerves egységet. Ilyen terület a Hunyad-orom, mely a Zugligeti úttól D-re terül el. Ebben található két részterület, amely erdőként a főváros tulajdonát képezi. A libegőhöz közelebbi egy látogatók elől elzárt régi kőfejtő erdőszegéllyel, a másik a Hunyad-orom fás állományának szerves része.

Természeti értékek:

A Hunyad-orom erdősége Budapest egyik legjelentősebb megmaradt természeti értéke. Szinte minden oldalról meredek hegyoldalak jellemzik, különösen igaz ez a Ny-i és az É-i felére. Utóbbin fekszik a két különálló erdőtag, amelynek tulajdonképpen csak az egyik része erdő. A Zugligeti útról nyíló régi kőfejtőt vaskapu zárja el a külvilágtól. A hajdani bánya később lőtérként szolgált, ma már azonban szépen lassan visszahódítja a természet. A sziklafalakon a fák ugyan nem képesek megtelepedni, a lágyszárúak azonban már újra megjelentek. Ilyen a védett budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana), ami az egész világon csak a váci Naszály-hegyen és a Dunazug-hegységben fordul elő. A másik erdőtag már teljesen fával borított. A Dániel út mentén húzódó tömb jellemző fafaja a virágos kőris (Fraxinus ornus), de elszórtan tölgyek is megjelennek (Quercus spp.). Cserjeszintjének jellegzetes növénye a védett tiszafa (Taxus baccata), mely elszórva mindenütt megtalálható. Itteni jelenléte feltételezhetően emberi közreműködés eredménye.

Veszélyeztető tényezők:

A két erdőtag részbeni elzártságának köszönhetően jó állapotban fennmaradt. Szemetelés, vandalizmus nem érhető tetten sehol. Egyedüli negatív hatást a Dániel út mentén tapasztalható zöldhulladék kihelyezés jelent, amivel többlet tápanyag jut az erdőterületre, ezzel pedig akarva-akaratlanul invazív fajok térnyerését segítik elő a helyi lakosok.

Galéria

A két különálló tagból álló erdő egyik részén a látogatók elől elzárt, hatalmas kőfejtő található
Az erdőtömb másik tagján összefüggő erdőség növekszik
Faállományában idős virágos kőrisek (Fraxinus ornus) rejtőznek
Cserjeszintjében meglehetősen gyakori a védett tiszafa (Taxus baccata)
A kőfejtő szikláin megtelepedett a hazánkban bennszülött fajnak számító védett budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana)