I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 2021. 08. 31-IG

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

I.1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja.

 

Hivatalos név: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Rövid név: FŐKERT Nonprofit Zrt.

Székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90.

Postai címe: 1073 Budapest, Dob utca 90.

Levelezési címe: 1400 Budapest 7, Pf.: 58

Telefonszám(ok): +36 1 342 17 20, +36 80 277 275 (zöld szám)

Telefax szám(ok): +36 1 342 97 30

Vezető: Zakar András vezérigazgató

Elektronikus levélcím(ek): vezig@fokert.hu; fokert@fokert.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-042452

KSH: 10903894-8130-573-01

Feladat és hatáskör: Budapest kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása

Föv. Önk. tulajdoni hányada: 100%

I.2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Társaság szervezeti felépítése

 


I.3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A FŐKERT vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége 2022. január 11. napjától


I.4. 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Csütörtök: 07:30 – 16:00
Péntek: 7:30 – 12:00

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGEK

 


I.5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelő Bizottság 2019.12.01.

 


I.6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

BVH Zrt. – BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tulajdonos – Budapest Főváros Önkormányzata

I.7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Leányvállalatok

I.8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

Nem releváns

I.9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

I.10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

I.11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf: 17
Központi telefonszám: +36-354-4800
Telefax: +36-311-1216
E-mail link: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: H-Cs: 8:15-12:00

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Postacím:
Központi telefonszám: 06-1-428-5100
Telefax: 06-1-428-5509
E-mail link: http://nav.gov.hu
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: H-CS: 8.30-16, P: 8.30-13.30

Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234
Központi telefonszám: 06-1-235-1700
Telefax: 06-1-235-1703
E-mail link: http://www.kormanyhivatal.hu/
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: H-CS:8-06:00-ig P: 8-14:00-ig