Név Felsőrákosi-rétek Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Pesti határút – Határmalom utca – Keresztúri út által határolt terület (X. kerület)
Terület kiterjedése 162 ha
Védetté nyilvánítás éve 2014
Megközelíthetőség 67-es autóbusszal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 19.18988/47.49494

EOV 661195/239038

Tanösvény Van (12 db. állomáshely) – 2014-ben létesült

 

Ismertető:

Felsőrákos Budapest pesti oldalának középső részén, a X. kerület északkeleti határán fekszik, mely közvetlenül határos a XVI. kerülettel. A városrész az Örs Vezér tér délkeleti sarkától egészen a XVII. kerületig tart, eredetileg Felsőrákosi-rétek volt a neve. A természetvédelmi terület is innen kapta a nevét.

A védett terület arculatának elsődleges meghatározó eleme maga a Rákos-patak. A kisvízfolyás, betonmederbe terelése előtt hatalmas kiterjedésű vizes élőhelyeket – mocsarakat, lápokat, tavakat – hozott létre. Tavaszi és nyár eleji áradások idején képes volt több kilométerre is kiönteni medréből. A Felsőrákosi-rétek egyedülállóan gazdag vizes élőhelyegyüttesét a XIX. században kezdte el gyökeresen átalakítani az ember. A patakmeder betonozása az 1930-as évekre fejeződött be, melynek köszönhetően ugyan megszűntek az áradások a környéken, de egyben a természet fajgazdagsága is nagyrészt eltűnt. Napjainkra már csak a X., és a XVII. kerületek néhány pontján maradt fenn egy-két hírmondója a hajdani lápos-mocsaras nyílt területeknek, ezekből talán a legtöbbet a kőbányai szakasz tudta megőrizni.

A 2014-ben védettséget kapó terület nemcsak Budapesten, hanem országos viszonylatban is jelentős természeti értéknek minősül. A Fővárosi Önkormányzat által védett területen belül több úgynevezett ex lege – vagyis törvény erejénél fogva védett – országos jelentőségű láp is található, melyekkel együtt a törvényes oltalom közel 200 hektárra terjed ki. Ezzel a fővárosban a Budai-hegység Tájvédelmi Körzet fővároson belüli – 2568 hektáros – területe után a második legnagyobb, összefüggő védett élőhely.

A mozaikos területen nagyobb kiterjedésű nádasok, kaszálórétek, időszakos vízállások, telepített és természetes patakmenti ligeterdők, fasorok és lápterületek találhatók.

A Túzok utcától keletre nagy kiterjedésű szabadföldi kertészet, tőle északra pedig egy lovarda található. Ezek között, valamint a védett élőhely északnyugati sarkában néhány lakóépülettel ellátott telek fekszik. Előbbiek – hasonlóan az ex lege lápokhoz – beékelődnek a helyi védettségű élőhelybe.

A területen a megfigyelt madárfajok száma meghaladja a 150-et, a vadon élő növényfajokból pedig közel 400-at találtak a kutatók.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
budai imola (Centaurea sadleriana) kb. 200 tő védett 5.000
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) kb. 100 tő védett 10.000
vitézkosbor (Orchis militaris) 2-3 tő védett 10.000 Az ex lege védettségű lápokon további kb. 20 tő él
Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii) kb. 200 tő védett 10.000
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine) kb. 100 tő védett 5.000
mocsári csorbóka (Sonchus palustris) kb. 30 tő védett 5.000
parti fűz (Salix elaeagnos) kb. 10 tő védett 10.000 Az ex lege védettségű lápokon további kb. 50 tő él
fehér zászpa (Veratrum album) kb. 200 tő védett 5.000
homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) kb. 20 tő védett 5.000
homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus) 2-3 tő védett 5.000
szibériai nőszirom (Iris sibirica) kb. 20 polikormon (sarjtelep) védett 10.000 Az ex lege védettségű lápokon további kb. 200 polikormon él

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
bőrfutrinka (Carabus coriaceus) szórványos védett 5.000
mezei futrinka (Carabus granulatus) szórványos védett 5.000
kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) ritka védett 5.000
pézsmacincér (Aromia moschata) ritka védett 5.000
kis színjátszólepke (Apatura ilia) szórványos védett 10.000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) gyakori védett 5.000
pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) ritka védett 10.000
zöld varangy (Bufo viridis) szórványos védett 10.000
barna ásóbéka (Pelobates fuscus) ritka védett 10.000
erdei béka (Rana dalmatina) szórványos védett 10.000
kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus) ritka védett 10.000
kis tavibéka (Pelophylax lessonea) ritka védett 10.000
zöld levelibéka (Hyla arborea) gyakori védett 10.000
vöröshasú unka (Bombina bombina) gyakori védett 10.000
fürge gyík (Lacerta agilis) gyakori védett 25.000
zöld gyík (Lacerta viridis) gyakori védett 25.000
vízisikló (Natrix natrix) ritka védett 25.000
mocsári teknős (Emys orbicularis) ritka védett 50.000
kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) rendszeresen költ 1-2 pár, vonuló védett 50.000
egerészölyv (Buteo buteo) rendszeresen költ 2-3 pár, állandó védett 25.000
karvaly (Accipiter nisus) rendszeres vendég az év minden hónapjában, védett 50.000 valószínűleg nem költ
barna rétihéja (Circus aeruginosus) rendszeresen költ 1 pár, vonuló védett 50.000
vörös vércse (Falco tinnunculus) rendszeresen költ 1-2 pár, állandó védett 50.000
kabasólyom (Falco subbuteo) rendszeresen költ 1-2 pár, vonuló védett 50.000
vízityúk (Gallinula chloropus) rendszeresen költ 1-2 pár, vonuló védett 25.000
guvat (Rallus aquaticus) rendszeresen költ 1-2 pár, állandó védett 50.000
haris (Crex crex) szinte minden évben megjelenik a területen a vonulási időszakban fokozottan védett 500.000 költését eddig még nem sikerült bizonyítani
bíbic (Vanellus vanellus) Rendszeres tavaszi átvonuló védett 50.000 vizesebb években 2-3 pár költeni is szokott
kis fakopáncs (Dendrocopos minor) rendszeresen költ 1-2 pár, állandó védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) rendszeresen költ 8-10 pár, állandó védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) rendszeresen költ 4-5 pár, állandó védett 50.000
fekete harkály (Dryocopus martius) rendszeresen költ 2-3 pár, állandó védett 50.000
füleskuvik (Otus scops) rendszeresen költ 3-4 pár, vonuló fokozottan védett 100.000  
füstifecske (Hirundo rustica) rendszeresen költ 2-3 pár a patakmenti hidak alatt, vonuló védett 50.000
molnárfecske (Delichon urbicum) rendszeres nyári vendég, vonuló védett 50.000
partifecske (Riparia riparia) rendszeres nyári vendég, vonuló védett 50.000
nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides) rendszeresen költ 2-3 pár, vonuló védett 50.000
réti tücsökmadár (Locustella naevia) alkalmanként költ 1-2 pár, vonuló védett 50.000
berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) alkalmanként költ 1-2 pár, vonuló védett 50.000
nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) rendszeresen költ 2-3 pár, vonuló védett 25.000
foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) rendszeresen költ 3-4 pár, vonuló védett 25.000
cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus) rendszeresen költ 3-4 pár, vonuló védett 25.000
énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) rendszeresen költ 6-8 pár, vonuló védett 25.000
fekete rigó (Turdus merula) rendszeresen költ 10-20 pár, állandó védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) rendszeresen költ 10-15 pár, vonuló védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) rendszeresen költ 10-20 pár, vonuló védett 25.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) rendszeresen költ 10-15 pár, állandó védett 25.000
cigánycsuk (Saxicola torquatus) rendszeresen költ 3-4 pár, vonuló védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) rendszeresen költ 15-20 pár, vonuló védett 25.000
kisposzáta (Sylvia curruca) rendszeresen költ 3-4 pár, vonuló védett 25.000
mezei poszáta (Sylvia communis) rendszeresen költ 3-4 pár, vonuló védett 25.000
kerti poszáta (Sylvia borin) valószínűleg minden évben költ 1-2 pár, vonuló védett 50.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) rendszeresen költ 15-20 pár, vonuló védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) rendszeresen költ 10-15 pár, állandó védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) rendszeresen költ 2-3 pár, állandó védett 25.000
széncinege (Parus major) rendszeresen költ 30-40 pár, állandó védett 25.000
kékcinege (Cyanistes caeruleus) rendszeresen költ 8-10 pár, állandó védett 25.000
sárgarigó (Oriolus oriolus) rendszeresen költ 4-5 pár, vonuló védett 25.000
tövisszúró gébics (Lanius collurio) rendszeresen költ 2-3 pár, vonuló védett 25.000
erdei pinty (Fringilla coelebs) rendszeresen költ 10-15 pár, állandó védett 25.000
csicsörke (Serinus serinus) rendszeresen költ 2-3 pár, vonuló védett 25.000
tengelic (Carduelis carduelis) rendszeresen költ 15-20 pár, állandó védett 25.000
zöldike (Carduelis chloris) rendszeresen költ 10-15 pár, állandó védett 25.000
nádi sármány (Emberiza schoeniclus) rendszeresen költ 2-3 pár, állandó védett 25.000
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) gyakori a patakmenti idősebb tölgyerdőkben védett 50.000
európai mókus (Sciurus vulgaris) ritka védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.