Név Ördög-orom Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Edvi Illés út É-i és D-i oldala mentén (XII. kerület)
Terület kiterjedése 17,5 ha
Védetté nyilvánítás éve 1982
Megközelíthetőség 8E autóbusszal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 18.98168/47/48176

EOV 645370/237537

Tanösvény Van (6 db. állomáshely) – 2016-ben létesült

 

Ismertető:

Az Ördög-orom védettségét több más budapesti védett területtel együtt elsősorban geológiai értékeinek köszönheti. A régi időkben, két kőfejtőben köszörűkövet bányásztak, melynek hatására feltáródott az addig szinte teljesen rejtve maradt alapkőzet, a dolomit, valamint a kisebb mennyiségben jelen levő mészkő.

Az épen maradt dolomitgerinc azonban botanikai gazdasága miatt vált védetté. A húsz évvel ezelőtt 5 hektáron létesített védett területhez 1999-ben hozzácsatolták az addig kerületi védelem alatt álló Farkasvölgyi karsztbokorerdőt és az Edvi Illés úti mészkedvelő tölgyest, majd 2013-ban további értékes élőhelyeket csatoltak hozzá. Ezzel napjainkban kiterjedése megközelíti a 20 hektárt.

A hegy fő tömegét triászkori dolomit, valamint eocén kori kőzetek alkotják. A dolomit alapkőzet hatására igen gazdag flóra található még ma is a területen.

A területen közel hatszáz növényfajt találtak, ezek közül negyvennégy védett, ebben a tekintetben a legértékesebb budapesti terület Az alapkőzet mellett a mikroklimatikus tényezők is hozzájárultak e fajgazdagsághoz. A legnagyobb mennyiségben megtalálható növénytársulás a mészkedvelő tölgyes, illetve a különböző karsztbokorerdő típusok. A hűvösebb, meredek oldalakon hársas törmeléklejtő-erdőt találunk. Ezen kívül a gerincen kis foltokban nyílt dolomit sziklagyepekkel is találkozhatunk.

A változatos növényvilág gazdag állatvilágnak ad otthont. Lepkefaunájának sokszínűsége regionális szinten is kiemelkedő. Madárvilágára zavarásra érzékenyebb fajok is jellemzők, ugyanis a Széchenyi-hegy nagykiterjedésű erdeivel az Ördög-orom közvetlen összeköttetésben áll, ahonnan ritkább fajok is könnyebben elérik az élőhelyet. Madárfaunája elsősorban nem fajgazdagsága, hanem mint költőterület jelentős.

A terület látogatottsága a kiváló kilátás miatt elég nagy, amelyet elősegít az is, hogy a Nőszirom utca felől gépkocsival könnyen megközelíthető és ebből az irányból kis fáradtsággal bejárható. Keleti oldala felől az Edvi Illés út mellett igen meredek. A nagy látogatottságot jól ellensúlyozza, hogy északi és déli oldalain sok járhatatlan sziklaoldal található. Ezen mind a növény-, mind az állatvilág megfelelő menedéket lel, és a beépítettség sem fenyegeti ezeket a helyeket.

A terület épségét legjobban az illegális down hill-ezés veszélyezteti, mely nemcsak az növényvilág taposásban és az állatvilág fokozott zavarásában, hanem az alapkőzet igen erős eróziójában is tetten érhető.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
szürkés ördögszem (Scabiosa canescens) kb. 300 tő védett 5.000 főleg a gerincen végigfutó turistaút mentén
magyar gurgolya (Seseli leucospermum) kb. 100 tő fokozottan védett 100.000 nyílt dolomitsziklagyepekben
kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis) kb. 70 tő védett 5.000
pusztai meténg (Vinca herbacea) kb. 100 tő védett 5.000
borzas szulák (Convolvulus cantabrica) kb. 50 tő védett 5.000
fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius) kb. 100 tő védett 10.000
nagyezerjófű (Dictamnus albus) kb. 100 tő védett 5.000
apró nőszirom (Iris pumila) kb. 60 tő védett 5.000
tarka nőszirom (Iris variegata): kb. 50 tő védett 5.000
fürtös homokliliom (Anthericum liliago) kb. 100 tő védett 50.000
árlevelű len (Linum tenuifolium) kb. 200 tő védett 5.000
gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare) kb. 60 tő védett 5.000
budai berkenye (Sorbus semiincisa) kb. 20 tő védett 10.000
turbánliliom (Lilium martagon) kb. 50 tő védett 10.000
sárga koronafürt (Coronilla coronata) kb. 100 tő védett 5.000
selymes peremizs (Inula oculus-christi) kb. 50 tő védett 5.000
tarka imola (Centaurea triumfettii) kb. 100 tő védett 5.000
bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla) kb. 100 tő védett 10.000
csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima) kb. 100 tő védett 5.000
pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) kb. 100 tő védett 5.000
pézsmahagyma (Allium moschatum) kb. 200 tő védett 5.000
bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon) kb. 100 tő védett 5.000
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) kb. 50 tő védett 10.000
fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans) kb. 30 tő védett 10.000
kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) kb. 1000 tő védett 10.000
nagy pacsirtafű (Polygala major) kb. 150 tő védett 5.000
tavaszi hérics (Adonis vernalis) kb. 50 tő védett 5.000
vetővirág (Sternbergia colchiciflora) kb. 100 tő védett 10.000
bíboros kosbor (Orchis purpurea) kb. 30 tő védett 10.000
fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) kb. 100 tő védett 10.000
gérbics (Limodorum abortivum) kb. 70 tő védett 10.000
madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis) kb. 50 tő védett 10.000
vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens) kb. 30 tő védett 10.000
illatos bibircsvirág (Gymnadenia odoratissima) kb. 20 tő védett 50.000 a főváros egyetlen jelenleg ismert állománya
farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia) kb. 30 tő védett 5.000 a fővárosi helyi védettségű területek közül egyedül itt található

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
nappali pávaszem (Inachos io) gyakori védett 5.000
kardoslepke (Iphiclides podalirius) gyakori védett 10.000
kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne) ritka védett 50.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) gyakori védett 5.000
kis rókalepke (Aglais urticae) szórványos védett 50.000
imádkozó sáska (Mantis religiosa) ritka védett 5.000
rezes futrinka (Carabus ullrichii): szórványos szórványos védett 5.000
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus szórványos védett 10.000
fali gyík (Podarcis muralis) gyakori védett 25.000
zöld gyík (Lacerta viridis) ritka védett 25.000
pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri) szórványos fokozottan védett 250.000  
rézsikló (Coronella austriaca) ritka védett 50.000
karvaly (Accipiter nisus) rendszeresen költ 1 pár a területen, állandó védett 50.000
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) állandó, évente rendszeresen költ 6-8 pár védett 25.000
zöld küllő (Picus viridis) állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 50.000
fekete harkály (Dryocopus martius) állandó, valószínűleg minden évben költ 1 pár védett 50.000
vörösbegy (Erithacus rubecula) állandó, évente rendszeresen költ 8-10 pár védett 25.000
fülemüle (Luscinia megarhynchos) vonuló, évente rendszeresen költ 6-8 pár védett 25.000
örvös légykapó (Ficedula albicollis) vonuló, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000 A budapesti helyi védettségű területeken belül egyedül itt ismert állandó költőállománya
fekete rigó (Turdus merula) állandó, évente rendszeresen költ 10-12 pár védett 25.000
énekes rigó (Turdus philomelos) vonuló, évente rendszeresen költ 3-4 pár védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) vonuló, évente rendszeresen költ 4-5 pár védett 25.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) vonuló, évente rendszeresen költ 6-8 pár védett 25.000
csuszka (Sitta europaea) állandó, évente rendszeresen költ 8-10 pár védett 25.000
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
ökörszem (Troglodytes troglodytes) állandó, évente rendszeresen költ 2-3 pár védett 25.000
erdei pinty (Fringilla coelebs) állandó, évente rendszeresen költ 6-8 pár védett 25.000
európai mókus (Sciurus vulgaris) szórványos védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.