Név Tétényi-fennsík Természetvédelmi Terület
Elhelyezkedés Balatoni út – Kamaraerdei út – Budaörs-Bp. közigazgatási határa közötti terület (XXII. kerület)
Terület kiterjedése 130,7 ha
Védetté nyilvánítás éve 1999
Megközelíthetőség 87-es, 101-es, 150-es, 187-es, 251-es és 287-es autóbuszokkal
Látogathatóság Szabadon látogatható
Terület középponti koordinátái WGS84 18.97641/47.42414

EOV 645423/231169

Tanösvény Van (12+12 db. állomáshely: 12 db. szöveges nagytábla + 12 db. fotós-rajzos kistábla) – 2005-ben (kistáblák) és 2017-ben (nagytáblák) létesült

 

Ismertető:

A XXII. kerületi Tétényi-fennsík a főváros legnagyobb kiterjedésű száraz rétjeit magába foglaló terület. Az évtizedekig tartó katonai jelenlét miatt teljesen zárt élőhelyen az első komolyabb botanikai és zoológiai állapotfelmérést 1991-től kezdődően több éven keresztül végezték, a XXII. kerületi Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület segítségével a XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezésére. Ennek során derült, hogy az egykor legelőként és katonai területként funkcionáló fennsík egyedülálló élővilággal rendelkezik, mely nemcsak Budapest, hanem hazánk teljes egészének legértékesebb védett helyei közé tartozik.

A plató teteje teljesen lapos, de meredek falakkal közel száz méterrel emelkedik a Budaörsi-medence fölé. Alapkőzetét elsősorban miocén kori mészkő alkotja. Érdekes tulajdonsága, hogy kevésbé karsztosodik.

A részletes felmérések során közel négyszáz növényfajt írtak le a fennsíkról. Ez a változatos növényvilág nagyrészt erdőirtás és legeltetés következtében alakult ki. Mai növényzete főként sziklagyepes, sztyepprétes jellegű. Ezen kívül a szegélyterületeken sok feketefenyő-telepítést találunk.

Állatvilág szempontjából a fennsík különlegessége abból adódik, hogy a Budai-hegyek közel eső részein az ehhez hasonló kitett, száraz, meleg helyek szinte teljesen eltűntek. Mivel itt még nagy kiterjedésben megvannak, igen sok ízeltlábú fordul elő, melyek között kiemelkedően sok védett fajt találunk. Madárvilága is gazdag, az eddigi megfigyelések során – melyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti Helyi Csoportjának tagjai végeztek/végeznek – 98 faj került elő, ebből 54 faj fészkelését sikerült bizonyítani.

 

Területen előforduló védett növényfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Állomány-nagyság Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
magyar gurgolya (Seseli leucospermum) kb. 150 tő fokozottan védett 100.000  
homoki kikerics (Colchicum arenarium) kb. 200 tő fokozottan védett 100.000 Elszórtan a védett terület több pontján
henye boroszlán (Daphne cneorum) 3-4 tő védett 50.000
Szürkés ördögszem (Scabiosa canescens) kb. 500 tő védett 5.000
selymes peremizs (Inula oculus-christi) kb. 1000 tő védett 5.000
fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius subsp. albidus) kb. 500 tő védett 10.000
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 1 tő védett 10.000 A védett területen kívül, annak közvetlen közelében további 50 töves állománya ismert
tavaszi hérics (Adonis vernalis) kb. 2000 tő védett 5.000
selymes boglárka (Ranunculus illyricus) kb. 200 tő védett 5.000
bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon) kb. 1000 tő védett 5.000
pézsmahagyma (Allium moschatum) kb. 2000 tő védett 5.000
árlevelű len (Linum tenuifolium) kb. 5000 tő védett 5.000
kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis) kb. 500 tő védett 5.000
Borzas szulák (Convolvulus cantabrica) kb. 100 tő védett 5.000
borzas vértő (Onosma visianii) kb. 200 tő védett 5.000
homoki vértő (Onosma arenaria) kb. 100 tő védett 5.000
budai imola (Centaurea sadleriana) kb. 2000 tő védett 5.000
pusztai meténg (Vinca herbacea) kb. 2000 tő védett 5.000
Borbás-kerep (Lotus borbasii) kb. 200 tő védett 5.000
sömörös kosbor (Orchis ustulata) kb. 300 tő védett 10.000
vitézkosbor (Orchis militaris) 4-5 tő védett 10.000
Agárkosbor (Anacamptis morio) kb. 100 tő védett 10.000
bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla) kb. 1000 tő védett 10.000
csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima) kb. 2000 tő védett 5.000
pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) kb. 2000 tő védett 5.000
vetővirág (Sternbergia colchiciflora) kb. 500 tő védett 10.000
törpe nőszirom (Iris pumila) kb. 1000 tő védett 5.000
Homoki nőszirom kb. 20 tő védett 10.000

 

Területen előforduló védett állatfajok (szemelvények):

Faj (Magyar+

tudományos név)

Státusza a területen Védettségi szintje Természet-védelmi értéke (Forint) Megjegyzés
imádkozó sáska (Mantis religiosa) gyakori védett 5.000
fűrészlábú szöcske (Saga pedo) ritka védett 50.000
magyar tarsza (Isophya costata) ritka fokozottan védett 100.000  
tőrös szöcske (Gampsocleis glabra) szórványos védett 5.000
sisakos sáska (Acrida hungarica) szórványos védett 50.000
keleti rablópille (Libelloides macaronius) ritka fokozottan védett 100.000  
magyar futrinka (Carabus hungaricus) ritka fokozottan védett 100.000
bőrfutrinka (Carabus coriaceus) gyakori védett 5.000
magyar virágbogár (Protaetia ungarica) szórványos védett 10.000
magyar alkonybogár (Hymenalia morio) szórványos védett 50.000 Legerősebb hazai állománya a Tétényi-fennsíkon él
déli bűzbogár (Blaps abbreviata) szórványos védett 10.000
dárdahere zsákhordóbogár (Tituboea macropus) gyakori védett 5.000
magyar darázscincér (Cholophorus hungaricus) szórványos védett 5.000
árgusszemű cincér (Musaria argus) szórványos védett 10.000
füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria) szórványos fokozottan védett 100.000  
kis pávaszem (Saturnia pavoniella) szórványos védett 10.000
dolomit kéneslepka (Colias chrysotheme) szórványos fokozottan védett 100.000  
kökény-farkincásboglárka (Satyrium spini) szórványos védett 10.000
fecskefarkú lepke (Papilio machaon) gyakori védett 10.000
magyar aknászpók (Nemesia pannonica) szórványos védett 10.000
deres bikapók (Eresus hermani) szórványos védett 5.000
skarlát bikapók (Eresus kollari) szórványos védett 5.000
óriás keresztespók (Araneus grossus) ritka védett 5.000
pokoli cselőpók (Geolycosa vultuosa) gyakori védett 5.000
fürge gyík (Lacerta agilis) szórványos védett 25.000
zöld gyík (Lacerta viridis) szórványos védett 25.000
fali gyík (Podarcis muralis) ritka védett 25.000
pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri) szórványos fokozottan védett 250.000  
rézsikló (Coronella austriaca) szórványos védett 50.000
héja (Accipiter gentilis) Egész évben megfigyelhető; védett 50.000 1 pár feltételezhetően költ a terület egyik telepített fenyvesében
karvaly (Accipiter nisus) Egész évben megfigyelhető; védett 50.000 1 pár költ a terület egyik idősebb telepített feketefenyvesében
vörös vércse (Falco tinnunculus) rendszeres vendég a terület felett, állandó védett 50.000 A területre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesülettel közösen5 vércse költőládát helyezett ki a faj tartós megtelepítés céljából
erdei pacsirta (Lullula arborea) Évente rendszeresen 1-2 pár költ, vonuló védett 50.000 a fajnak ez az egyetlen költőhelye van a fővárosban
fülemüle (Luscinia megarhynchos) évente rendszeresen költ 8-10 pár, vonuló védett 25.000
barátposzáta (Sylvia atricapilla) évente rendszeresen költ 10-15 pár, vonuló védett 25.000
karvalyposzáta (Sylvia nisoria) évente rendszeresen költ 2-3 pár, vonuló védett 50.000 a karvalyposzáta Budapesten csak itt és a XXIII. kerület déli részén fészkel
fekete rigó (Turdus merula) évente rendszeresen költ 8-10 pár, állandó védett 25.000
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) évente rendszeresen költ 10-15 pár, vonuló védett 25.000
fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) évente rendszeresen költ 1-2 pár, vonuló védett 25.000
tövisszúró gébics (Lanius collurio) évente rendszeresen költ 2-3 pár, vonuló védett 25.000
fenyőpinty (Fringilla montifringilla) gyakori téli vendég védett 25.000
süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) gyakori téli vendég védett 25.000
bajszos sármány (Emberiza cia) ritka fokozottan védett 100.000 A Tétényi-fennsík a faj legjelentősebb telelőhelye Budapesten (alkalmanként költése is feltételezhető)
keleti sün (Erinaceus roumanicus) szórványos védett 25.000

Szerző: Bajor Zoltán – FŐKERT Nonprofit Zrt.