Hírek

Fónod Károly kertészeti főfelügyelő életútja (1886-1969)

Fónod Károly (1886 Vízakna – 1969 Bp. sírja Farkasréti temető) kert. főfelügyelő

Apja Fónod Márton (1824-1911 Neszmély, református temető) bányafőtiszt, 1848-1849-es tüzérhadnagy, a Vécsey hadtestben szolgál, anyja Farkas KarolinaIskolai végzettsége: 1908-ban a M. Kir. Kertészeti Tanintézetben szerez oklevelet. 1908-tól-1911 szeptemberig katonai szolgálatot teljesít Komáromban a 15. királyi tábori tüzérezrednél. 1911 szeptember 20.-án lép a Fővárosi Kertészet szolgálatába. 1914 augusztus 1-től 1915 szeptemberig harctéri szolgálatot teljesít az orosz harctéren, ahol megsebesül, megbetegszik. Felgyógyulva a pótüteg kertgazdaságában (Nagytétény) egy 17 kat. holdas konyhakertészet berendezésével és vezetésével bízzák meg.

1917 májusától ismét harctéri szolgálatba vonul a M.Kir 37/3 honvéd hegyi tarackos üteghez a román harctérre. 1917 november 1.-én mint okleveles kertészt, zászlóssá léptetik elő.

1918 májusban az olasz harctérre vezénylik, ott részt vesz a piavei harcokban, ahol súlyosan megbetegszik. 1918 december 20.-án leszerel. Gyógyulása után visszatér Fővárosi Kertészethez, mint irodavezető.

Fónod Károly szakmai tevékenysége a Főkertnél 1911–1945 között

Elsősorban parképítés, parkfenntartás területén dolgozott. Kutatói tevékenysége a rózsa és fanemesítés területére terjed ki, melyről meghívott tanárként a kert.főiskolán is tart előadásokat. Érdekesség még, hogy Budapest város fejlődésére való tekintettel több módosabb polgár, gyáros, politikus, intézmény a FŐKERT szakértőit kéri fel magánkertjeik, parkjaik megtervezésére, kivitelezésére, főleg melyek a leendő utcaképet is befolyásolják.

Az alábbi kertek, parkok tervezését valamint kivitelezését irányítja:

1928–29 Baár Madas Református Leánynevelő intézet parkjának tervezése

1929 Darányi Kálmán anyácsapusztai birtokának kertészeti rendezése

1929 Szende Pál kertrendezése

1925 Glück Frigyes rókushegyi kerttervezés kivitelezés

1927 Grill Lajosné árpád telepi teleltetőház tervezése.
Frank Henrik fiai II. ker Fazekas u. 4 gyárudvar parkosítása
Vikár János II. Áldás u-i villakert terve.

1928 Kunt Elemér VI. Damjanich u. 30. udvarkert tervezése, költségvetése.

1927 Kolin Mór Fery Oszkár u. (Kis János altábornagy u) 76 kert terve.

 

1926-ban németországi tanulmányútra küldik

1931 kertészeti tiszt

1930-ban a Városligeti csoport vezetőjének nevezik ki.

1931 kertészeti főtiszt

1931-ben az I. ker Sétányok és fasorok csoportvezetője.

1935-ben a Tabán kertrendezési munkálatait vezeti mint főfelügyelő. Az elfogadott, kész parkrendezési terveket, egy egykori tabáni háztulajdonos kérésére, akinek szép gyümölcsös kertje volt, módosítja, és a gyümölcsfákat megmenti, beletervezi őket a parkba, egy-kettő talán napjainkban is él. A Tabán parkjának kivitelezésekor, a Budai Vár akkori kertészével is egyeztetnie kell.

1945–ig a Dunajobbarti déli kertészeti csoport vezetője, Tabán, Gellérthegy parkjai tartoznak hozzá.

1945 július 8.-án a Székesfőváros Igazoló Bizottsága állás- és nyugdíjvesztésre ítéli. A Népbírósági fellebbezés folytán 1946 februárban nyugállományba helyezik, de 1946 december 31.-től nyugdíja folyósítását minden indoklás nélkül megszüntetik.

A megélhetés érdekében lakóhelyén Sasadon (Budapest XI. ker.) faiskolát tart fenn és növény termesztést estvégez haláláig. A Sasad tsz. elnöke Ágh István – akit korábban mint szegénysorsú gyereket támogatott, taníttatott – sokat segít neki, szakértőnek hívja a frissen alakult tsz.-hez, de nem vállalja. A kommunista hatalom később szakmai munkásságát elismerve arany (1963) és gyémánt (1968) diplomát adományoz neki. Az arany diplomát személyesen Losonci Páltól akkori földművelésügyi minisztertől, későbbi államelnöktől veszi át. Levelet ír Losoncinak nyugdíja ügyében, de elutasítják.

A Fővárosi Kertészet fennállásának 100. évfordulójára a Főkert emlékplakettel jutalmazza.

1920-ban nősült, felesége Werner Emília, két fia született Sándor (1921) és György (1925).

Köszönjük Fónod Csaba segítségét

Megosztás

Tulajdonos